Stručné učení o Dvojí smrti.

5. srpen 2017 | 09.19 | rubrika: Stručné učení o.

 Písmo popisuje dvě smrti: První a druhou.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 17x

Stručné učení o Obrácení..

9. duben 2013 | 20.24 | rubrika: Stručné učení o.

 Charakteristika: "Obrácení" znamená přijímání Ježíše Krista za Svého Panovníka, odevzdaní svého života do Jeho Rukou, a to ne z donucení, t.j. např. ze strachu z pekla, ani z přijetí nějakých úplatků (posrmtný ráj, prosperita v tomto času), ale  protože  člověk touží po Boží Přítomnosti ve svém životě a to kvůli Bohu Samotnému, pro to, jaký je, pro Jeho Charakter, pro to, Kdo Je a Kým Je, z přesvědčení, že chce a touží se podrobovat Boží Vůli, Božímu Zákonu a Božím rozhodnutím..

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 101x

Stručné učení o Věčném zatracení

6. duben 2013 | 18.30 | rubrika: Stručné učení o.

Charakteristika: Základním problémem lidstva není  věčný pekelný oheň, ale adamovské prokletí: Prach (t.j. hmota) jsi a v prach se navrátíš. Trest za hřích není utrpení, ale adamovská smrt. Peklo - Ohnivé jezero - Druhá smrt je místem Boží spravedlnosti, kde se odhalují důsledky lidských hříchů na těle viníků. Cílem utrpení tedy není viníka potrestat, ale dovést jej k poznání svých hříchů, uznání své zodpovědnosti a pokoření se před Bohem jako Spravedlivým soudcem. Peklo tedy není věčné pro každého, ale je individuální, jeho intenzita a doba záleží na lidské vině a zodpovědnosti za ni. Bůh není nespravedlivý sadista. Věčně je peklo pro ty, kdo se provinili "Rouháním proti Duchu Svatém."  

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 137x

Stručné učení o Večeři Páně

27. březen 2013 | 12.42 | rubrika: Stručné učení o.

Charakteristika: Svátost Večeře Páně ustanovil Panovník Ježíš Kristus večer svého zatčení, kdy naposledy večeřel se svými učedníky.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 147x

Stručné učení o křtu

24. březen 2013 | 14.24 | rubrika: Stručné učení o.

Charakteristika: Slovo "křest" původně znamenalo "ponořením zničit." Například nepřátelskou loď během námořní bitvy. Křest znamená "zničení" starého člověka, starého způsobu života. Křtem člověk přijímá Ježíše Krista za Svého Krále, Panovníka a Vlastníka, vyjadřuje víru v Kristovu smrt a Jeho vzkříšení, vyznává svoji hříšnost a víru v odpuštění skrze Kristovu Oběť. Křest je vnějším vyjádřením toho, co se již stalo v srdcí věřícího člověka a dodává tomu platnost. Křtem je věřící připojen Duchem Svatým k Božímu lidu, stává se součástí Kristovy církve - "Těla Kristova."  

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 3.5 (2x) | přečteno: 129x

Stručné učení o Spasení

24. březen 2013 | 13.20 | rubrika: Stručné učení o.

Charakteristika: Spasení je Boží dar  Milosti přijímaný živou vírou v Ježíše Krista, živou věrností Ježíši Kristu, živou důvěrou Ježíši Kristu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 89x