Znáte poradnu, která zná odpověď na každou otázku? Zapamatujte si www.poradte.cz Určitě se vám bude hodit.
Bohu a světu - Slovníček

Druhý: Anděl, den stvoření, příchod Pána Ježíše...

2. duben 2011 | 05.00 | rubrika: Slovníček

Malý slovníček křesťanských pojmů:  Písmeno "D" - pokračování 

Vážený čtenáři,

my, křesťané, si často tak mezi sebou říkáváme, že při sdílení víry a svědectví s nevěřícími lidmi používáme slovníček, žargón, mluvu, kterým rozumíme v podstatě jenom my sami :-) Tato propast mezi věřícím a nevěřícím může být překonávána jenom působením Ducha Svatého. Přesto mne tyto řeči inspirují k tomu, abych se pokusil, co možná nejjednodušeji, vysvětlit některé křesťanské pojmy a pomoci tak k pochopení sdíleného, jestli by byl o to zájem.  Máte-li tedy zájem, vejděte dále... 

Písmeno: A B C Č D...

Druhý anděl z knihy Zjevení: Čtvrtý ze sedmi andělů stojících před Bohem popsaných v osmé a v šestnácté kapitole knihy Zjevení. Tito andělé měli dvě úlohy: Troubit a vylívat obsah nádoby. Na  zatroubení druhého anděla byla mohutná hořící hora uvržena do moře, přičemž třetina vod se změnilo v krev. Podobný efekt mělo vylití obsahu nádoby druhého anděla: Tento obsah proměnilo moře na krev jako je krev zabitého a všechno živé v moři zahynulo. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 139x

Druh-é artikulum, království, přikázání; -ou tvář

1. duben 2011 | 11.04 | rubrika: Slovníček

Malý slovníček křesťanských pojmů:  Písmeno "D" - pokračování 

Vážený čtenáři,

my, křesťané, si často tak mezi sebou říkáváme, že při sdílení víry a svědectví s nevěřícími lidmi používáme slovníček, žargón, mluvu, kterým rozumíme v podstatě jenom my sami :-) Tato propast mezi věřícím a nevěřícím může být překonávána jenom působením Ducha Svatého. Přesto mne tyto řeči inspirují k tomu, abych se pokusil, co možná nejjednodušeji, vysvětlit některé křesťanské pojmy a pomoci tak k pochopení sdíleného, jestli by byl o to zájem.  Máte-li tedy zájem, vejděte dále... 

Písmeno: A B C Č D...

Druhé artikulum pražské: Přijímání pod obojím způsobem.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 98x

Druhá - křižová, rána, smrt, šelma...

19. březen 2011 | 12.27 | rubrika: Slovníček

Malý slovníček křesťanských pojmů:  Písmeno "D" - pokračování 

Vážený čtenáři,

my, křesťané, si často tak mezi sebou říkáváme, že při sdílení víry a svědectví s nevěřícími lidmi používáme slovníček, žargón, mluvu, kterým rozumíme v podstatě jenom my sami :-) Tato propast mezi věřícím a nevěřícím může být překonávána jenom působením Ducha Svatého. Přesto mne tyto řeči inspirují k tomu, abych se pokusil, co možná nejjednodušeji, vysvětlit některé křesťanské pojmy a pomoci tak k pochopení sdíleného, jestli by byl o to zájem.  Máte-li tedy zájem, vejděte dále... 

Písmeno: A B C Č D...

Druhá bytost z knihy Zjevení: Duchovní bytost popsaná v knize Zjevení, ve čtvrté kapitole, jako podobná býku. Podle některých výkladů se může  jednat o  duchovní bytost stojící za druhým, Markovým, evangeliem. Po odstranění druhé ze sedmi pečeti knihy života tato bytost povolala jezdce na ohnivé-rudém koni, jehož úkolem bylo odejmout zemi mír a pokoj. Lidé se tak začali vraždit mezi sebou. Tento jezdec byl ozbrojen velkým mečem.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 179x

Slovníček: Diakon, doba temna, drak

18. březen 2011 | 10.31 | rubrika: Slovníček

Malý slovníček křesťanských pojmů:  Písmeno "D" - pokračování 

Vážený čtenáři,

my, křesťané, si často tak mezi sebou říkáváme, že při sdílení víry a svědectví s nevěřícími lidmi používáme slovníček, žargón, mluvu, kterým rozumíme v podstatě jenom my sami :-) Tato propast mezi věřícím a nevěřícím může být překonávána jenom působením Ducha Svatého. Přesto mne tyto řeči inspirují k tomu, abych se pokusil, co možná nejjednodušeji, vysvětlit některé křesťanské pojmy a pomoci tak k pochopení sdíleného, jestli by byl o to zájem.  Máte-li tedy zájem, vejděte dále... 

Písmeno: A B C Č D...

diakon: Pojem pocházející z řeckého slova "diakonos" - služebník. V první církvi věřící nazýváni "diakóni" převzali některé úkoly od "přetížených" apoštolů. Bylo zvoleno těchto sedm bratrů: Štěpána,  Filipa, Prochora, Nikánora, Timóna, Parména a Mikuláše z Antiochie Tito první diakónové měli za úkol spravedlivě rozdělovat  pomoc potřebným, především vdovám. Toto se nazývalo "službou při stolech." Volba prvních diakonů je popsána v knize Skutků Apoštolů, 6. kapitole.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 166x

Slovníček: Deset králů, malomocných, ran, rohů...

22. únor 2011 | 16.47 | rubrika: Slovníček

Malý slovníček křesťanských pojmů:  Číslo Deset podruhé 

Vážený čtenáři,

my, křesťané, si často tak mezi sebou říkáváme, že při sdílení víry a svědectví s nevěřícími lidmi používáme slovníček, žargón, mluvu, kterým rozumíme v podstatě jenom my sami :-) Tato propast mezi věřícím a nevěřícím může být překonávána jenom působením Ducha Svatého. Přesto mne tyto řeči inspirují k tomu, abych se pokusil, co možná nejjednodušeji, vysvětlit některé křesťanské pojmy a pomoci tak k pochopení sdíleného, jestli by byl o to zájem.  Máte-li tedy zájem, vejděte dále... 

Písmeno: A B C Č D...

Deset hřiven pro deset otroků: Deset hřiven svým deseti otroků svěřil Pán před dalekou cestou v podobenství, které máme zapsáno v Lukášově evangeliu, v devatenácté kapitole. Toto podobenství jsme na tomto blogu rozebírali v článku: Hřivny a talenty...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 114x

Slovníček: Desat-á-é rána, přikázání, družiček...

21. leden 2011 | 19.08 | rubrika: Slovníček

Malý slovníček křesťanských pojmů:  Číslo Deset poprvé 

Vážený čtenáři,

my, křesťané, si často tak mezi sebou říkáváme, že při sdílení víry a svědectví s nevěřícími lidmi používáme slovníček, žargón, mluvu, kterým rozumíme v podstatě jenom my sami :-) Tato propast mezi věřícím a nevěřícím může být překonávána jenom působením Ducha Svatého. Přesto mne tyto řeči inspirují k tomu, abych se pokusil, co možná nejjednodušeji, vysvětlit některé křesťanské pojmy a pomoci tak k pochopení sdíleného, jestli by byl o to zájem.  Máte-li tedy zájem, vejděte dále... 

Písmeno: A B C Č D...

Desátá rána egyptská: Smrt všech prvorozených (lidí i dobytčat) v celém egyptě. Pouze izraelské domy, jejíž veřeje byly potřeny krví zabitého a obětovaného beránka, anděl smrti pominul. Prvorozenectví bylo vždy věcí zvláštní pýchy, toho nejlepšího, kterým ta země oplývala. Prvorození bývali i zvláštním majetkem božstva. Bůh jakoby touto ranou zasáhl genofond egypta, jeho pýchu, jeho budoucnost, jeho sílu. Zasáhl i "nepřátelské" božstvo, které nebylo schopno tyto své prvorozené ochránit. Můžeme v tom vidět soud nad hříchem, ze kterého byli izrelští provorození vykoupení tím, že místo nich zemřel obětní beránek - jako předobraz zástupné oběti Ježíše Krista.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 127x

Slovníček: Dary, dědictví, dědičný hřích-hříšnost

19. leden 2011 | 09.59 | rubrika: Slovníček

Malý slovníček křesťanských pojmů:  "D" 

Vážený čtenáři,

my, křesťané, si často tak mezi sebou říkáváme, že při sdílení víry a svědectví s nevěřícími lidmi používáme slovníček, žargón, mluvu, kterým rozumíme v podstatě jenom my sami :-) Tato propast mezi věřícím a nevěřícím může být překonávána jenom působením Ducha Svatého. Přesto mne tyto řeči inspirují k tomu, abych se pokusil, co možná nejjednodušeji, vysvětlit některé křesťanské pojmy a pomoci tak k pochopení sdíleného, jestli by byl o to zájem.  Máte-li tedy zájem, vejděte dále... 

Písmeno: A, B, C, Č...

Dary Ducha Svatého: Nebo také projev Ducha Svatého (podle překladu KMS), či také dary milosti. Jedná se o zmocnění a pomazání Duchem Svatým k určité službě. Toto zmocnění a pomazání může být provázáno zázračnými schopnostmi (které někteří pokládají přímo za ony Dary Ducha Svatého) , ale nemusí být. Existují dva velké seznamy darů Ducha Svatého. V dvanácté kapitole prvního listu do Korintu jsou vyjmenovány tyto: Působení mocných skutků, proroctví, uzdravování, rozlišování duchů, dar jazyků a dar výkladu jazyků. O pár veršů dále ještě Pavel píše, že Duch jedny ustanovil za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, další za činitele mocných skutků, uzdravování, pomoci, vedení a mluvení jazyky. Druhý seznam darů je uveden v listu Římanům, ve dvanácté kapitole - tam je uveden dar proroctví, služby, vyučování, povzbuzování, rozdávání, stání v čele, a prokázání milosrdenství. Již z toho prostého seznamu je patrno, že ne všechny dary jsou nutně nadpřirozené, zázračné schopnosti. Jedná se spíše o pomázání ochotného srdce do služby Bohu a lidem. Tyto dary rozdává Duch podle svého vlastního uvážení. Podle Svého Plánu, Záměru. Není tedy zázračný dar, který by byl určen každému křestanu.  Na dary nemá křesťan právní nárok, je to vždy Milost dávána z Božích rukou. Není na křesťanovi vybírat si svůj dar, srovnávat své obdarování s druhými, závidět druhým křesťanům jejich dary, anebo se pro své dary cítit nadřazený nad druhé křesťany. S každým křesťanem má Bůh svůj plán a k tomu odpovídá obdarování člověka schopnostmi a dary. A ten plán nemusí být zrovna na první pohled lákavý a přitažlivý. Bůh se třeba chce oslavit i skrze pokoru, vděčnost a skromnost člověka v mále. Křesťan závidící druhým jejich obdarování a nebo naopak cítící se pro svě dary nadřazen druhým, se míjí s Božím plánem pro svůj život.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 3 (1x) | přečteno: 180x

Slovníček: Čtyřicet...

12. leden 2011 | 11.17 | rubrika: Slovníček

Malý slovníček křesťanských pojmů:  "Čtyřicet" 

Vážený čtenáři,

my, křesťané, si často tak mezi sebou říkáváme, že při sdílení víry a svědectví s nevěřícími lidmi používáme slovníček, žargón, mluvu, kterým rozumíme v podstatě jenom my sami :-) Tato propast mezi věřícím a nevěřícím může být překonávána jenom působením Ducha Svatého. Přesto mne tyto řeči inspirují k tomu, abych se pokusil, co možná nejjednodušeji, vysvětlit některé křesťanské pojmy a pomoci tak k pochopení sdíleného, jestli by byl o to zájem. Dneska budeme možná trošku monotématičtí: Budeme se zabývat číslem Čtyřicet :-) Máte-li zájem, vejděte dále... 

Písmeno: A, B, C, Č...

Čtyřicet: Další číslo nesoucí v rámci Bible symbolický význam. Čtyřiceti se rovná čtyři krát deset. Číslo čtyři tu znamená všeobsáhlost, všudypřítomnsot, všeobecnou platnost. Číslo deset pak je číslem desatera: Číslem zákona, Smlouvy, tudíž i Boží pravomoci nad člověkem a Jeho Soudu. Číslo čtyřicet v letech pak znamená i rozmezí jedné generace, jednoho pokolení. Jeho symbolika se váže od putování Izraelců pouští, které trvalo čtyřicet let - Je to i doba velice intimního vztahu s Bohem.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 113x

Slovníček: Číslo Čtyři - jezdci, kováři, v peci...

6. leden 2011 | 20.12 | rubrika: Slovníček

Malý slovníček křesťanských pojmů:  "Čtyři" 

Předchozí díl slovníčku týkající se čísla čtyři ...

Vážený čtenáři,

my, křesťané, si často tak mezi sebou říkáváme, že při sdílení víry a svědectví s nevěřícími lidmi používáme slovníček, žargón, mluvu, kterým rozumíme v podstatě jenom my sami :-) Tato propast mezi věřícím a nevěřícím může být překonávána jenom působením Ducha Svatého. Přesto mne tyto řeči inspirují k tomu, abych se pokusil, co možná nejjednodušeji, vysvětlit některé křesťanské pojmy a pomoci tak k pochopení sdíleného, jestli by byl o to zájem. Dneska budeme možná trošku monotématičtí: Budeme se zabývat číslem Čtyři :-) Máte-li zájem, vejděte dále... 

Písmeno: A, B, C, Č...

Čtyři jezdci z knihy Zjevení: Apokalyptiký duchovní bytosti Božího soudu. Jeden jede na koni bílém, druhý ohnivém, třetí černém a čtvrtý sivém. I tito jezdci dostali moc zahubit čtvrtinu lidstva.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 137x

Slovníček: Číslo Čtyři - první část...

4. leden 2011 | 17.49 | rubrika: Slovníček

Malý slovníček křesťanských pojmů:  "Čtyři" 

Vážený čtenáři,

my, křesťané, si často tak mezi sebou říkáváme, že při sdílení víry a svědectví s nevěřícími lidmi používáme slovníček, žargón, mluvu, kterým rozumíme v podstatě jenom my sami :-) Tato propast mezi věřícím a nevěřícím může být překonávána jenom působením Ducha Svatého. Přesto mne tyto řeči inspirují k tomu, abych se pokusil, co možná nejjednodušeji, vysvětlit některé křesťanské pojmy a pomoci tak k pochopení sdíleného, jestli by byl o to zájem. Dneska budeme možná trošku monotématičtí: Budeme se zabývat číslem Čtyři :-) Máte-li zájem, vejděte dále... 

Písmeno: A, B, C, Č...

Čtyři: Celé číslo, které na stupnici patří místo mezi trojkou a pětkou. V Bibli, jak uvidíme dále, sebou nese symbolický význam: Číslo čtyři často obsahuje všeobsáhlost světa. Že to či ono má dosah do celého světa, že to celý svět obepíná, po všech čtyř světových stran a směrů, na sever, jih, východ, západ, neno chcete - li dopředu, dozadu, doleva a doprava. Nelze se tedy nikam schovat, nelze tedy nikam utéci. Ať se uchýlíme tam či onde, všude se "s tím" setkáme...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 112x