Problémy křesťanského sboru v Laodikeji...

20. duben 2015 | 21.28 | rubrika: Slovíčko

Když v roce 1912 narazil Titanik na ledovec, většina cestujicích si neuvědomovala, že se ocitla ve smrtelném nebezpečí - plula přece na nepotopitelné lodi.  Obdobně Slunce, ta svíticí koule na obloze, je, podle wikipedie, od země vzdálená přibližně 150 miliónu kilometrů. Světlu trvá osm minut, než doputuje od slunce  k nám na zem. Teoreticky, kdyby Slunce ze dne na den vyhaslo, my bychom se o tom dověděli až za těch osm minut. Osm dlouhých (nebo krátkých?) minut by čas na zemi ubíhal naprosto stejně, obyčejně, tak, jako každý jiný den. Stalo by se několik dopravních nehod, vražd, krádeží, ale třeba také by někteří snoubenci uzavřeli sńatek. Během těch osmi minut by svět byl prostě stejný, jako býval vždy, po dobu těch 8 dlouhých minut by si nikdo ničeho nevšiml. Čím dále bychom se od tohoto slunce hypoteticky vzdalovali, tím déle by nám trvalo, než bychom si něčeho všimli. Mohli bychom roky žít jakoby nic, v sebeiluzi, že slunce stále svítí. Anebo bychom si na hvězdnatém nebi ani nevšimli, že jedna, zcela nenápadná hvězda, tam chybí.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 31x

Budete mi svědky...

19. květen 2013 | 18.37 | rubrika: Slovíčko

Poslední dobou mne oslovuje text z knihy Skutků, verše 1,8, kde se píše: ... a budete mi svědky.... 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 93x

Poslušná, věrná a vděčná církev zrádců a slabochů

11. květen 2013 | 14.24 | rubrika: Slovíčko

V Havířově v těchto dnech probíhá konference s názvem "Mocná a srozumitelná církev." Nic proti tomu, ale osobně vyhlížím něco trošku jiného.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 120x

Vztah sboru ke svému kazateli

5. květen 2013 | 17.43 | rubrika: Slovíčko

Vztah sboru ke kazateli. Jaký by měl mít sbor vztah ke svému kazateli? Toto je skoro zakázané téma ke kázání. Neboť se v podstatě ani netýká samotného kazatele, který většinou přichází zvnějšku. Naopak, kazatel by mohl být nařčen z manipulace, kdyby se o takovéto zamyšlení, být náznakem, pokusil. Neboť však osobně nejsem ani kazatel, ani bratr starší, snad si mohu, s Vaším dovolením, krátký článeček na toto téma dovolit. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (2x) | přečteno: 110x

Jak poznám Boží vůli?

26. březen 2013 | 11.17 | rubrika: Slovíčko

Jak poznám Boží vůli?

Dobrá otázka, děkuji za ni.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 120x

Nebezpečí pasivity a zformalizované víry...

9. říjen 2012 | 22.04 | rubrika: Slovíčko

Podívejme se podrobněji na ještě jeden příběh z Jákobova života. Je popsán v knize Genesis, ve 34. a 35 kapitole.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 99x

Komu patří "můj" profil na facebooku?

9. červenec 2012 | 20.01 | rubrika: Slovíčko

Už jste si, vážený čtenáři, položil otázku, komuže patří Váš profil, řekněme na facebooku, nebo na jakékoliv jiné sociální síti? Zdali-pak je to majetkem Vaším, nebo společností provozující Facebook, Marka Z., internetu, vládě? Případně Vaším zálibám, vášním, ideologiím? 

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 100x

Rozdíl mezi bázní a strachem...

3. duben 2012 | 18.55 | rubrika: Slovíčko

V naši mluvě, v obecné češtině, jsou tato dva slova prakticky synonymní. Strach a bázeň. Avšak osobně se domnívám, že Bible těmto v podstatně stejným pojmům dává rozdílný obsah -  Pravda, nečiní tak s vědeckou důsledností, někdy je bázeň nazvaná strachem a strach bázní. a zvláště ve starších textech oba pojmy významově splývají. Avšak mladší texty a zvlášť Nový zákon nás učí  opustit strach z čehokoliv, včetně Boha (dokonalá láska strach zahání), na druhé straně nás vyzívá k životu v bázni před Bohem. Proto si asi potřebujeme uvědomit a popřemýšlet, jaký vůbec bible klade rozdíl mezi bázní a strachem. Některé překlady pojem "bázeň" nahradili nahradili pojmem úcta a to si myslím, že je škoda, že to nevystihuje všechny odstíny tohoto pojmu. Já si například mohu vážit svého šéfa, ale nemusím cítit bázeň před ním.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 144x

Bůh vyšle svého anděla...

23. březen 2012 | 13.09 | rubrika: Slovíčko

Následující citát z Božího Slova mne osobně provází dnešními dny:

Hospodin, Bůh nebes, který mě vzal z domu mého otce a z mé rodné země, promluvil ke mně a přísahal mi, že tuto zemi dá mému potomstvu; on sám vyšle před tebou svého posla, a ty budeš moci... Gn 24,7...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 94x

... Ty jím však být nemusíš...

5. prosinec 2011 | 22.50 | rubrika: Slovíčko

I jeden člověk může změnit svět,  tak zní nové téma měsíce na www.signaly.cz vyzívající nás, abychom zjistili, že tím člověkem měnící svět jsem já - každý z nás. Ano, jistě, i jeden člověk může změnit svět. My dva však, můj vážený čtenáři, zrovna my dva tím člověkem být nemusíme.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 118x