Samařanka nemá muže...

12. březen 2009 | 19.18 | rubrika: Samařská žena

Žena mu odpověděla: "Já nemám muže..."  Jan 4, 17   

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 260x

Přiveď mi svůj hřích...

11. březen 2009 | 19.14 | rubrika: Samařská žena

Pane, dej mi tuto vodu, abych už nežíznila a nemusela sem chodit nabírat....

Jdi, zavolej svého muže a přijď sem... Jan, 4. kapitola...

Krásná modlitba samařské ženy. Pane, dej mi nový život, volá k Ježíšovi, ať se již nemusím stydět, ať nemusím chodit k tělesnosti pro vodu, ať nechci být závisla na Jákobovi, ať jsem volná od sloužby a otroctví satanu. Osvoboď mne, Pane, z mého poledne!

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 182x

Živá voda...

10. březen 2009 | 18.10 | rubrika: Samařská žena

Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude nikdy žíznit, ale voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající k životu věčnému... Jan 4, 14.

Voda, kterou dává Ježíš, zde představuje spoustu nejrůznějších věcí, darů, které přicházejí od Pána. Mohli bychom se dnes podívat na Ducha Svatého, na víru, na zdravé tužby, obsah a směr života, mohli bychom rozmlouvat o lásce, o službě, o skutcích, které připravuje Bůh. Já si pro dnešní článek a zamyšlení vybral ještě jeden rozměr života s Pánem - dnes se spolu podíváme na jistotu...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 157x

Jákob tvou žízeň neuhasí...

9. březen 2009 | 18.35 | rubrika: Samařská žena

Žena mu říká:  Pane, jsi snad větší než Jákob, který nám tuto studnu dal? Jan 4,12

Ježíš ji odpověděl: Každý, kdo pije z této vody, bude mít opět žízeň... Jan 4, 13.

Samařanka položila naprosto legitimní otázku.  Můžeš mi dát něco jiného, než mi dává tělesnost? Ptá se. Co mi tvá voda přinese, co ještě nemám od Jákoba? Jsi snad větší než Jákob? Jsi silnější a mocnější, než má tělesnost? Můžeš mne od ní osvobodit?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 159x

Voda, kterou piješ, je otrávená...

6. březen 2009 | 18.59 | rubrika: Samařská žena

...požádala bys ty Jeho a On by ti dal živou vodu... Jan 4, 10c. 

Ježíš netouží v prvé řadě po naši službě. Není důležité, co člověk může dát Bohu. Ježíš touží po nás samotných.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 184x

Samařanka neví, kdo je Ježíš Kristus...

5. březen 2009 | 19.00 | rubrika: Samařská žena

Ježíš odpověděl: Kdybys věděla, kdo je ten, který ti říká: *Dej mi napít,* požádala bys ty Jeho... Jan 4, 10b 

Kdyby Samařanka věděla, kdo je Ježíš, požádala by ona Jej o pomoc. Možná, kdybys ty, stejně jako Nikodém, věděl, kdo je Ježíš, přišel bys již dnes za Ním. Kdo to tedy je, ten  Ježíš Kristus?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 241x

Žídé se Samařany neobcují...

4. březen 2009 | 15.54 | rubrika: Samařská žena

Židé totiž se Samařany nic společného nesdílejí...  Jan 4, 9b.

Tak to zní velmi smutně. Židé se Samařany nic nesdílejí, nemají spolu žádný vztah. Nemají s nimi nic společného. Distancují se od nich. Ale toto, vážení přátelé, není jenom problémem židů a samařanů...

komentáře (5) | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 140x

Láska k Samařské ženě...

3. březen 2009 | 17.25 | rubrika: Samařská žena

Samařská žena říká Ježíšovi: Jakto? Jan 4,9.

Samařská žena nechápe. Jak je možné, že ty, jakožto Žid, chceš po mne, Samařance napít? Copak neznáš společenské konvence? Copak nevíš, že se mi máš vyhýbat? Copak nevíš, že ty, jakožto muž, nesmíš oslovit mne, jakožto ženu a navíc samařanku? Že mnou musíš pohrdat? Jak je to možné, že ty nerespektuješ společenský řád?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 191x

Dej Kristu napít...

27. únor 2009 | 19.02 | rubrika: Samařská žena

Ježíš samařské žene řekne: Dej mi napít ... Jan 4,7b

Ježíš žádá o tvou vodu. Dáš mu napít?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 164x

Poledne samařské ženy

26. únor 2009 | 21.32 | rubrika: Samařská žena

Ježíš, unaven cestou,  se posadil u Jákobova pramene. Bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vodu. Jan 4, 7a.

Samařská žena tráví poledne s Ježšem Kristem. S kým jej trávíš ty?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 3 (1x) | přečteno: 314x