Otázka XI: Závěr - Připiš vše na můj účet...

27. květen 2009 | 17.46 | rubrika: Otázky muslimů

11. Byl Bůh tím Nejmilostivějším, Nejslitovnějším a Nejvyšším a přitom neschopným odpustit člověku hříchy jinak než pod podmínkou krutého a nanejvýš pokořujícího ukřižování člověka, který byl nejenom nevinný, ale také oddaný službě Bohu a Jeho věci tím nanejvýš pozoruhodným způsobem? Je to snad příklad  uplatnění Božího milosrdenství a odpuštění nebo odraz Jeho spravedlnosti a lásky?

Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Je psáno: 'Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.' Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. Z první listu do Korintu, první kapitola, od 18. verše.

Již naposledy Vás, vážený čtenáři, vítám u seriálu odpovědi na otázky, které jsem našel na jednom muslimském webu. Netradičně ve středu. V neděli se mi zdál jiný námět aktuálnější. Poslední článek seriálu bych rád vzal i jako příležitost pro poděkování za Vaši pozornost. Neboť v rámci možností tohoto blogu byl docela hojně čtený. Doufám a věřím, že si z něho i něco odnášíte.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 120x

Otazka X: Bůh opustil Krista visícího na kříži...

17. květen 2009 | 18.26 | rubrika: Otázky muslimů

Zdravím Vás, vážený čtenáři, u desátého dílu seriálu odpovědí na otázky, které jsem našel na jednom nejmenovaném islámském webu. Dejme slovo našemu Tazatelovi:

10) Může si věřící člověk představit, že by Ježíš (který byl jedním z pěti nejrozhodnějších a nejvytrvalejších poslů Božích ) mluvil z kříže s Bohem způsobem, jak údajně mluvil, tedy s výčitkami a s úzkostí? Je správné, aby význačný prorok jako Ježíš řekl v době zkoušky Bohu, že‚ ho Bůh opustil? Máme to snad považovat za příkladné oslovení Boha nebo jako správnou reakci v době zkoušek?

Ježíš řekl Bohu - Otci, že ho opustil, jednoduše proto, že ho Bůh - Otec v té chvíli opustil...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (2x) | přečteno: 265x

Otázka IX: Hrozilo vůbec něco?

10. květen 2009 | 14.51 | rubrika: Otázky muslimů

9. Do jaké míry Ježíše znali římští vojáci, kteří ho přibili na kříž? Jak si mohli být jisti, že přivedli správnou osobu? Opravdu ho poznali, když ho šli zatknout? Měli nějaký zvláštní zájem nebo pohnutku, aby Ježíše poznali v době, kdy se konaly veřejné oslavy a neexistovaly obavy z propuknutí lidového povstání?

Vítejte u devítého dílu seriálu odpovědí na otázky, které jsem našel na jednom muslimském webu. Omlouvám se, že minulý týden pravidelný díl nevyšel, měl jsem pracovní neděli. Podívejme se tedy na dnešní otázku.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 146x

Otázky VIII: Kdo může dosvědčit Kristovu smrt?

26. duben 2009 | 13.59 | rubrika: Otázky muslimů

Vítám Vás, vážený čtenáři, u osmého dílu našeho malého seriálu, ve kterém se pokoušíme odpovědět na otázky, které jsem našel na jednom islámském webu ohledně ukřižování:

8. a) Kolik žáků skutečně dosvědčilo domnělé ukřižování Ježíše a jak na to reagovali? b) Může být pravdivý výrok Matouše, který tvrdí (26:56), že Ježíše učedníci opustili a utekli? Má to naznačit mravní výtečnost a charakter takových skvělých žáků tak velkého učitele? Jen milovaný Jan prý byl na místě popravy. Ale jak dlouho byl popravě přítomen. c) Jak dlouho tehdy trvalo, než odsouzenec na kříží zemřel? Podle některých spolehlivých historických zdrojů (viz kapitolu Kříž Cross v The Chambers' Encyclopaedia, 1950) trvalo několik dní, než odsouzenec na kříži zemřel. A proč to tedy trvalo jen několik hodin a ne několik dní? A proč "zemřel" na kříží Ježíš, zatímco dva jeho společníci ho přežili? d) A co tma, která padla na zemi během období ukřižování (Matouš 27:45; Marek 15:33; Lukáš 23:44). Mohlo během období tmy a zmatku dojít na kříži k záměně nebo k nahrazení Ježíše jinou osobou?

Jak vidíme, máme před sebou ne jednu, celou sadu otázek, čeká nás pěkná práce :-)

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 173x

Otázky VII: Proč by Pilát Krista nepropustil?

20. duben 2009 | 17.57 | rubrika: Otázky muslimů

Otázka číslo sedm z nejmenovaného islámského webu:

7. Co se vlastně ví o charakteru římského vládce Piláta? Vycházel dobře s Židy, kteří si na něho stěžovali do Říma? Cožpak jeho vláda nevyjadřovala nenávist a pohrdání vůči Židům? Cožpak nebral úplatky? Proč by pak spěchal vykonat jejich vůli nebo vyplnit jejich příkazy? Proč by nepřijal úplatek bohatého Ježíšova příznivce, Josefa Arimatejského? Tento Josef byl podle Lukáše velmi bohatý, velice se o Ježíše zajímal a byl členem rady, kde nesouhlasil s tím, aby byl Ježíš podroben ukřižování. Cožpak by se nepokusil i za cenu úplatku nabídnutého zkorumpovanému vládci zachránit Ježíše před ukřižováním, když se mu to nepodařilo v radě?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 162x

Otázka VI: Co mělí římané proti Ježíšovi?

12. duben 2009 | 17.10 | rubrika: Otázky muslimů

6. Co měli římští vládcové proti Ježíšovi? Nijak neohrožoval jejich vládu. Ve skutečnosti vykonal pro jejich vedoucí osobnosti a domácnosti mnoho dobra. Naučil své následovníky považovat za císařovo to, co náleží císaři, a za Boží to, co patří Bohu. Byl to mírumilovný učitel a římské vládě velice pomohl udržovat v zemi klid a pořádek. Proč by se jej pak snažili ukřižovat a ztratit tak dobrého, zákonů poslušného občana a přívržence?

Probíráme otázky, které jsem našel na jednom islámském webu. Dnes se nás naši muslimští bližní ptají: Co měli římští vládcové proti Ježíšovi? Odpověď zní: Nic..

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 130x

Otázka V: Nad hříchem nelze jen tak mávnout rukou.

7. duben 2009 | 18.13 | rubrika: Otázky muslimů

Probíráme již popáté společně otázky týkající se ukřižování a křesťanské víry, které jsem našel na jednom islámském webu,

5. Je ospravedlnitelné a náležité věřit, že Bůh, Nejslitovnější, nebyl schopen odpustit Adamovi a jeho dětem prvotní hřích a že je udržoval v napětí a strachu až do příchodu Ježíše, který je měl vykoupit krví?

Tu nejde o to, co Bůh je či není schopen udělat, ale co udělal a co neudělal a proč to udělal či neudělal. A tím, co se stalo Adamovi, dal Bůh najevo, že hřích není nic, nad čím se dá lehkomyslně mávnout rukou, nad čím můžeme jen tak zavřít oči a dělat, jako by se nic nestalo. Neboť ono se stalo...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 125x

Otázka muslimů č. IV: Držení čestného Slova

29. březen 2009 | 09.22 | rubrika: Otázky muslimů

Pokračujeme v seriálů odpovědí na otázky, které muslimové pokládají ohledně ukřižování. Otázky jsem před čase, resp před velmi dlouhým časem, našel na jednom islámském webu.

4. Je snad naplněním slibu (že bude ochraňovat a bránit své věrné a milované) fakt, že Ježíš byl opuštěn, a stal se proto snadnou kořistí nepřátel Božích? Máme to snad považovat za způsob plnění povinností nebo dodržování čestného slova?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 3 (2x) | přečteno: 169x

Odpovědi na otázky muslimů III

22. březen 2009 | 16.29 | rubrika: Otázky muslimů

Probíráme společně otázky ohledně ukřižování, které jsem našel na jednom islámském webu. Dnes dáme prostor otázce třetí:

3. Neodporuje Boží moudrosti a milosrdenství víra, že Ježíš byl pokořen a zavražděn způsobem, jak se o něm tvrdí?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 127x

Odpovědi na otázky muslimů ohledně ukřižování II

17. březen 2009 | 18.28 | rubrika: Otázky muslimů

Načali jsme seriál odpovědí na otázky ohledně ukřižování, které jsem našel na jednom islámském webu. V minulém článku jsme se zamýšleli nad tím, zda-li odpovídá ukřížování Spravedlnosti, moudrosti a milosrdenství Boží. Dnes se podívejme na druhou otázku, která má s tou první hodně společného:

2. Je od Boha spravedlivé (nebo od kohokoli jiného), aby se někdo kál z hříchů nebo špatností jiných, z hříchů, s nimiž tento kajícník nemá nic společného?  
 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 4 (1x) | přečteno: 134x