Středověký Petr Chelčický a církevní restituce

22. srpen 2012 | 21.16 | rubrika: O trestu smrti

Petr Chelčický se narodil asi kolem roku 1390 a zemřel po roce 1450. Kromě jeho traktátů z jeho životopisu nevíme vlastně vůbec  nic.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (3x) | přečteno: 170x

Christians had no rights to kill Osama bin Ladin

3. květen 2011 | 20.28 | rubrika: O trestu smrti

One president from south america told that we should thank to Blessed John Paul the Second for Osama is killed. My dear readers I personally have to say that he is wrong. I dont believe that the action of killing Osama was performed by Gods will. Because christians have no rights to kill anybody.And President Obama is saying about himself that he is a christian.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 167x

O cizoložné ženě - Ještě jednou...

12. září 2009 | 13.36 | rubrika: O trestu smrti

K tomuto zamyšlení mne vede příspěvek Oldy, který komentoval jeden můj článek z Džejkovin. Tady najdete link: http://bohu-a.svetu.cz/20673-komentare.html#22295. Rád bych se podíval ještě jednou na příběh o cizoložné ženě. Píše se o něm v Janově evangeliu, 8. kapitole:

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 3 (1x) | přečteno: 215x

O trestu smrti potřetí...

26. červen 2009 | 12.04 | rubrika: O trestu smrti

Již potřetí jsem se rozhodl napsat malé zamyšlení nad tématem trestu smrti a postoje, jaký zaujímá Boží Slovo. Už z tohoto je vidět, jak velký důraz na tuto otázku kladu. Zcela jistě je na mém místě zamyslet se nad tím, jestli můj vlastní důraz na tento námět je sám o sobě biblický, či  ne, nezveličuji jej.

Nechci však zamlčovat, že v Písmu kromě míst, která svědčí proti trestu smrti, jsou i místa, která jakoby na první pohled svědčila pro. Takže bych rád prošel i tato místa  a zamyslel se nad nimi. Možná že  podle Vašich reakcí se ještě k tomuto článečku v budoucnu vrátím a doplním jej...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2.5 (2x) | přečteno: 251x

O trestu smrti II - konkrétní biblická místa

22. červen 2009 | 23.50 | rubrika: O trestu smrti

V předchozím článku o trestu smrti jsem se pokusil tak trošku obecně nastínit, proč z biblického hlediska nelze, podle mého názoru, souhlasit s trestem smrti. Dnes se podívejme na konkrétní biblické příběhy a podobenství, které o daném problému hovoří...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 219x

O trestu smrti...

20. červen 2009 | 14.05 | rubrika: O trestu smrti

V minulém článku jsme se věnovali přikázání "Nezabiješ..." K tomuto přikázání patří určitá kontroverze. Jak se dívá Bůh na trest smrti? A jak chce, abychom se na tento trest dívali mi? Mnozí křesťané souhlasí s trestem smrti. Mnozí křesťané jej i v minulosti vykonávali. V mnoha zemích hlásící se ke křesťanství se trest smrti vykonává i dnes. Avšak je to z biblického hlediska správné? Já osobně si to nemyslím.

Proč? Copak Bůh takto lid v Bibli často netrestá? Copak takhle nepotrestal celé národy v minulosti?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 357x

Kde je milenec cizoložné ženy?

15. únor 2009 | 11.12 | rubrika: O trestu smrti

Jednou horliví farizeové a zákonici přivedli k Ježíšovi ženu přistiženou při cizoložství a žádali Ježíše o radu, co s ní, neboť Mojžíš přikazoval takové kamenovat. Nepřišli jen tak pro nic za nic, chtěli si Krista vyzkoušet a získat něco, proč jej obžalovat. Kalkulovali s tímto: Buď ji Ježíš dá milost, pak ho můžou obvinit, že pohrdá Mojžíšem, anebo ji nechá ukamenovat, pak jej můžou nakřnout, že má tvrdé srdce. Ježíš chvíli mlčel, ale když na něj nepřestávali naléhat, řekl jednu větu: Kdo je bez hříchu, první hoď kamenem.

Tato věta se stala pro farizee kamenem úrazu a začali se, jeden po druhém ztrácet. Avšak nejenom pro ně. I mnozí dnešní teologové by si rádi házeli kameny a toto Ježíšovo Slovo jim v tom jaksi brání. A tak hledají, jak jej trochu zlehčit a našli ho v pokrytectví těch, kdo tu ženu přiváděli. Ono podle Mojžíšového zákona je potřeba, aby byli ukamenování oba dva, kdo se dopustili cizoložství, ne pouze žena. A tak se ptají, kde je její milenec? Není náhodou jedním z těch, kdo teď na ženu žalují? Nebyla ta žena jenom vlákána do pasti, aby zákoníci mohli Krista "otestovat?" A je-li to tak, byl důvod, proč nekamenovali, jejich hřích, anebo to, že plně nenaplnili Mojžíšův zákon?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 213x