Co ještě zbývá říci o Nikodémovi...

20. únor 2009 | 19.43 | rubrika: Nikodém

Tímto článkem končíme cyklus o Nikodémovi. Zbývá ještě říci pár slov.

Nikodémova rozmluva v Janově evangeliu je náhle přerušena. Nevíme, jak tento rozhovor zkončil. Osobně se domnívám, že Nikodém se ještě v té chvíli neobrátil, odešel ve stejné noci, ve stejné tmě, ve stejné temnotě, v jaké přišel. Proč? Možná si potřeboval sám v sobě přežvíkat, co mu Ježíš řekl. Potřeboval se vnitřně vypořádat s tím, co slyšel, zaujmout k tomu stanovisko. I vy, mí milí čtenáři, jste v těchto článcích mnohdy četli slovo pro vás těžké, možná nepochopitelné a potřebujete čas, aby jste jej strávili. Nic se neděje, nechte si každý tolik času, kolik kdo potřebujete. Avšak nese to v sobě jedno riziko. Ono možná, když vstanete od tohoto počítače a půjdete ven, možná se vám, nebo třeba i mne, stane nehoda. Nikdo z nás neví datum svého odchodu z tohoto světa. Může to být za čtyřicet, padesát let, ale možná i příští okamžik. A jestli se nedovedeš rozhodnout teď, je docela možné, že už se nerozhodneš nikdy, třeba proto, že k tomu již nedostaneš příležitost, že tvůj čas na této zemi se už naplnil.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 160x

Nikodéme, spása je Boží akt...

19. únor 2009 | 07.25 | rubrika: Nikodém

Kdo v Krista věří, není souzen, kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno Jednorozeného Syna Božího... Jan 3, 18

Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch... Jan 3, 6 

Na Nikodémové otázky, nepochopení, pochybnosti, Ježíš odpovídá jednoznačně: Spása je akt Boží, ne lidský. Otázka nezní, co já mohu udělat, abych byl spasen, ale co Bůh udělal, abych byl spasen. Co se narodilo z těla, je tělo. Veškeré tělesné snažení, veškerá snaha zalíbit se Bohu, jak Hujer přinášet ovoce ze zahrádky, to všechno je tělo, tělo z těla zrozené, a odchází to tam, kde odchází i naše tělo: Do hrobu a do prachu země. Všechny naše vybudované domy, nakoupená auta, exotické dovolené, roky slávy a ukazování se v televizi, to vše je tělo, jdoucí do hrobu. Co se však narodilo z Ducha, z Boha, je duch. Duch, jenž se navrací k Bohu, který jej dal. Bůh netouží po našich dobrých skutcích, po naší službě, Bůh touží sloužit skrze nás. Bůh se touží dívat na svět skrze naše oči, naslouchat světu skrze náš sluch, pomáhat skrze naše ruce. "Ano, Nikodéme," říká Ježíš, "je nemožné, aby ses znovu narodil, ale já to přeci nechci po tobě, ale po Duchu Svatém. Na tobě jenom je, otevřít Duchu Svatému své srdce."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 3 (2x) | přečteno: 168x

Nikodém nevěří na tlustou čáru za minulostí...

17. únor 2009 | 18.35 | rubrika: Nikodém

Nikodém Ježíšovi řekl: "Jak se může člověk  narodit, když už je starý?  Jan 3, 4.

Omlouvám se čtenářovi, dnes se podíváme na Nikodéma na dvakrát. V minulém článečku jsme si povídali o tom, že Nikodém spoléhal celý život na vlastní síly, sbíral jednu jedničku za druhou, což se mu málem stalo kamenem úrazu. Dnes bych se s Váma ještě rád podíval na jeden aspekt, který slyším v odpovědi Nikodéma na Kristovu výzvu. Nikodém nevěří, že za minulostí lze udělat tlustou čáru.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 257x

Nikodém spoléhá na své síly....

17. únor 2009 | 18.26 | rubrika: Nikodém

Nikodém Ježíšovi řekl: "Jak se může člověk  narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit... Jan 3, 4.

Nikodém spoléhá na své síly. Ptá se, co on může udělat pro to, aby byl spasen, aby se znovu narodil. A připadá mu  nemožné dosáhnout toho z vlastních sil. Nemůže přeci vejít do těla své matky a z ní vyjít po druhé. Jak jsme se několikrát zmínili, Nikodém byl vzdělaný a vážený člověk, zde však všechny jeho životní zkušenosti, veškerá jeho výchova, vše, co utvářelo jeho osobnost do této chvíle, toto všechno hrálo proti němu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 144x

Nikodéme, všechno je špatně

16. únor 2009 | 18.02 | rubrika: Nikodém

Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu - Ř 1,18

Ježíš odpověděl: Amen amen, pravím tobě, nenarodí - li se kdo shůry, nemůže spatřit Králoství Boží... Jan 3, 3. 

Nikodéme, všechno je špatně, říká Pán Ježíš. Celý Tvůj život nemá před Bohem žádnou cenu,  odhoď jej a přijmi ten, který ti přínáší Pán.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 156x

Nikodém viděl Ježíšova znamení...

15. únor 2009 | 00.01 | rubrika: Nikodém

Nikodém řekl Ježíšovi: Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není - li Bůh s ním... Jan 3, 2c.

Která znamení měl Nikodém na mysli? Zázraky uzdravení? Nasycení davu? Nebo chodění po vodě?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 292x

Kde jsou ostatní nikodémovci?

14. únor 2009 | 08.10 | rubrika: Nikodém


Nikodém řekl Ježíšovi: "Mistře, my víme, že jsi učitel, který přišel od Boha" Jan 3, 2b.

Nikodém nemluví za sebe. On říká: My víme. Kde jsou tedy ti ostatní nikodémovci? Ti, kteří vědí, že Ježíš je učitel od Boha, ale nevzdávají mu úctu jako Svému Mistru? Proč přišel Nikodém sám a ne v zástupů těch, kdo ví?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 123x

Nikodém pokládá Ježíše za učitele od Boha...

12. únor 2009 | 17.55 | rubrika: Nikodém

Nikodém se jednoho dne, v noci svého života, zastavil a položil si otázku: Kdo se o mne takto stará? Nikodém jednoho dne, v noci svého života, zatoužil poznat osobně toho, kdo s ním anonymně po celá dlouhá léta sdílel dobré i zlé, Ježíše, kterého mu noc a temnota zabraňují, aby jej  viděl, spatřil, ale on, Nikodém, o Kristově přítomností  prostě ví. Zatoužil jako žena po svém neznámém ctiteli, který ji den co den posílá zamilovaná psaníčka a sám zůstává v noci temnoty nepoznán a neviděn. Psaníčka jsou krásná, ale nepohladí, nezahřejí, psaníčka jsou láskyplná, ale nejsou Pisatelem samotným, Láskou samou. Dary nenahradí vztah. Žena netouží po luxusu, kterým ji zahrnuje manžel, je-li on stále na cestách a nemá-li na ní čas. Touží po svém manželovi a ne po stále nových a nových dárcích. Také Nikodém takto zatoužil. Zatoužil osobně poznat Pána Boha a poděkovat za všechna požehnání, i když mu je temnota noci v této chvíli, ve chvíli podzimu, zakrývá

Nikodém řekl Ježíšovi: "Mistře, my víme, že jsi učitel, který přišel od Boha" Jan 3, 2b.

Hospodin Vám dá učitele spravedlnosti a sešle vám hojnost dešťů podzimních a jarních... Joel, 2, 23

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 321x

Nikodém řekl Ježíšovi: Mistře...

11. únor 2009 | 07.03 | rubrika: Nikodém

Nikodém řekl Ježíšovi: "Mistře..." (Jan 3, 2b)

Nikodém, farizeus, člen velerady, učitel národa, vážený člověk, přišel k Ježíšovi v noci svého života, v temnotě své duše, v bezvýchodnosti a bezcílnosti svých dnů a řekl mu: Mistře.

Kdo je to Mistr? Kdo jsou to učni?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 228x

Nikodém přišel za Ježíšem v noci...

10. únor 2009 | 20.01 | rubrika: Nikodém

Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, přední muž mezi Židy. Ten přišel k Ježíšovi v noci... (Jan 3,1n).

Nikodém přišel za Ježíšem v noci. A co ty? Kdy přijdeš ty?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (3x) | přečteno: 221x