Ješua Sírachovec: O radosti srdce...

6. září 2010 | 09.27 | rubrika: Ješua Siráchovec

Nepoddávej se zármutku
a netýrej se starostmi.
Radost srdce je život člověka,
veselí prodlužuje věk.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 139x

Ješua Sírachovec: O výchově...

29. červenec 2010 | 16.54 | rubrika: Ješua Siráchovec

Kdo miluje svého syna,
má na něho stále připraveny důtky,
aby z něj měl nakonec radost.


Kdo kárá svého syna,
bude mít z něho prospěch
a mezi známými se jím bude chlubit.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 156x

Ješua Sírachovec: O vlastním bydlení...

21. červenec 2010 | 05.00 | rubrika: Ješua Siráchovec

Hlavní věc pro život
je voda, chléb a oděv,
i dům, který poskytuje soukromí.

Lepší je život chudáka
pod vlastní dřevěnou střechou
než vybrané lahůdky u cizích lidí.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 144x

Ješua Sírachovec: O milosrdenství

17. červenec 2010 | 05.00 | rubrika: Ješua Siráchovec

K ponižovanému buď velkodušný
a nepomíjej ho, když činíš milosrdenství.


Podle přikázání se ujmi chudého
a v jeho nouzi ho neodháněj s prázdnou.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 123x

Ješua Sírachovec: O půjčování...

3. červenec 2010 | 05.01 | rubrika: Ješua Siráchovec

Kdo činí milosrdenství,
půjčuje bližnímu,
kdo mu podává pomocnou ruku,
plní přikázání.


Půjč bližnímu,
když potřebuje,
a včas také bližnímu navrať!

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 125x

Ješ Sírachovec: O zlém, klevetném a hádavém jazyku

26. červen 2010 | 05.00 | rubrika: Ješua Siráchovec

Zdržuj se sváru,
budeš mít méně hříchů;
prchlivost rozněcuje svár.


Hříšný člověk
znepřátelí mezi sebou přátele
a vnáší pomluvy mezi pokojné.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 117x

Ješ Sírachovec: Předzvěst - předobraz - evangelia

19. červen 2010 | 05.00 | rubrika: Ješua Siráchovec

Kdo hází kámen do výšky,
hází si jej na vlastní hlavu,
kdo dává zákeřné rány,
zraní sám sebe .

Kdo kopá jámu,
sám do ní padne,
kdo líčí osidlo,
sám se do něho chytí.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 141x

Ješua Sírachovec: Nevyzrazuj svěřené tajemství..

12. červen 2010 | 05.31 | rubrika: Ješua Siráchovec

Kdo vyzrazuje tajemství,
ztrácí důvěru,
nenajde pro sebe přítele.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 126x

Ješua Sírachovec: O dobré ženě...

31. květen 2010 | 13.59 | rubrika: Ješua Siráchovec

Blaze manželovi dobré ženy,
počet jeho dnů bude dvojnásobný.
Statečná žena působí svému muži radost,
naplní jeho léta pokojem.

Dobrá žena je dobrý podíl;
za podíl ji dostanou ti,
kdo se bojí Hospodina.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 288x

Ješua Sírachovec: Co je dobré a co sladké...

20. květen 2010 | 18.25 | rubrika: Ješua Siráchovec

Dvě věci rozmnožují hříchy
a třetí přivodí odplatu.

Duše rozpálená vášní je jako hořící oheň,
nezhasne, dokud jím není pohlcena. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 3 (2x) | přečteno: 143x