Ad hypnóza...

17. únor 2011 | 17.58 | rubrika: Doplnění

Ad hypnóza: Hypnóza je pro mne důkazem, že smysly jsou ovlivnitelné. Říkáš, že se to dá i použít proti křesťanství. ALE: Křesťanství je právě o VÍŘE, o DŮVĚŘE. Věda stojí na pokus - omyl, na důvěře ve vlastní rozum a smysly. Křesťanství je naopak o důvěře: O důvěře v Boha o důvěře v pravdivosti Jeho Slova. Tudíž - nemusím důvěřovat svým ovlivnitelným smyslům, když důvěřuji Bohu, který je mocnější než satan. Jestliže člověk důvěřuje Bohu, pak důvěřuje i Jeho Slovu, jestli však před Božím Slovem člověk důvěřuje něčemu jinému, pak tím dává najevo, že to s jehou důvěrou Bohu není tak žhavé. A proto případně pravomoce satana nad lidskými smysly může takovouto nedůvěru prohloubit a usvědčit. Ale to vše záleží na přístupu k Bibli: Jestliže člověk nevěří v existenci Boha, pak tento odstavec bude číst s "úsměvem porozumění bláznovi"

Důvěra v Boží Slovo je i o Pokoře: Znamená to uvědomit si, že člověk není ten Největší King Ve Vesmíru a že i jeho rozum, smysly, rozhled a vědomosti jsou omezené.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 145x

Bonus 2: Ovoce života ve víře jednající láskou...

25. listopad 2010 | 21.38 | rubrika: Doplnění

Máte rádi bonusy na koupeném DVD s oblibeným filmem? Co se do snímku nevešlo, pokažené scény, rozhovory s herci či režisérem? V předpředchozím článku jsem zveřejnil zvukový záznam ze skupinky nad Biblí, která proběhla tuto neděli. Má to výhodu v tom, že takhle nemusím to slovíčko přepisovat. Ale přeci jenom se tam jednak nevešlo všechno, jednak tam nastala diskuze, kterou je ještě třeba trošičku doplnit. Tyto dva články tedy můžeme nazvat takovýmto "bonusem," proto bych doporučil čtenáři, který by chtěl být v kontextu, aby si třeba záznam toho slovíčka poslechnulV tom předchozím jsme si říkali něco málo o prorokovi, který se nazývá "Druhý Izajáš" a doplnili jsme diskuzi, která se na skupince rozběhla, na téma "pokušení."

Dnes se podívejme na část, kterou jsem v neděli úplně přeskočil. Přeci jenom, už jsem tehdy hovořil příliš dlouho. Uveďme si biblický citát, na kterém se dneska odrazíme:

Tehdy ...  před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva. Iz 58,8b.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2.5 (2x) | přečteno: 114x

Bonusy: Co se do slovíčka nevešlo (1. část)...

23. listopad 2010 | 19.08 | rubrika: Doplnění

Máte rádi bonusy na koupeném DVD s oblibeným filmem? Co se do snímku nevešlo, pokažené scény, rozhovory s herci či režisérem? V předchozím článku jsem zveřejnil zvukový záznam ze skupinky nad Biblí, která proběhla tuto neděli. Má to váhodu v tom, že takhle nemusím to slovíčko přepisovat. Ale přeci jenom se tam jednak nevešlo všechno, jednak tam nastala diskuze, kterou je ještě třeba trošičku doplnit. Následující dva články tedy budou takovýmto "bonusem," proto bych doporučil čtenáři, který by chtěl být v kontextu, aby si třeba záznam toho slovíčka poslechnul

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 109x

Odpověď Jenny: O předmanželství a manželství...

30. září 2010 | 04.28 | rubrika: Doplnění

Rozhovor s uživatelkou Jenny pokračuje. Jenny se ozvala svou reakcí na článek "O panenství", z tohoto komentáře a z mé odpovědi na ni vznikl článek "O předmanželství". Ani tato úvaha nezůstal bez Jennininy pozornosti. Zamyšleme se tedy společně po třetí na téma mezilidských vztahů...

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 158x

Rozhovor s Jenny: O předmanželství...

8. září 2010 | 19.53 | rubrika: Doplnění

Mému článku zabývající se Panenstvím poslala komentářík uživatelka podepsaná Jenny. Vcelku zajímavý, možná si zaslouží vlastní článeček...

komentáře (3) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 165x

Jak se tedy radovat a bavit?

9. srpen 2010 | 05.00 | rubrika: Doplnění

Uživatel Filip, náš známý z včerejšího článku, mi položil ještě druhou otázku, týkající se zamyšlení s názvem "pouceni z dejin: nezapomneli jsme neco duleziteho?"   Ta jeho druhá otázka dnes zní:

filip: Jak se tedy bavit a prozivat zabavu s bohem???

 Ano, byl by to smůtný život, kdybychom neznali jinou radost než tu světskou :-)

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 120x

Pár slov o křtu...

9. červen 2010 | 11.17 | rubrika: Doplnění

Křest není pro dokonalé, bezchybné lidi. Nejedná se o vstupní obřad do nějakého výběrového klubu vyjímečných, bezhříšných lidí. Ani zde neprobíhá žádné magické zaklínání.

Křest zde je pro lidi, kteří si uvědomují, že jejich život není v pořádku. Že se zkazil, pokazil a nedá se opravit. Avšak pro lidi, kteří touží po změně. Pro hříšníky, kteří touží bojovat s hříšností. Kteří se s hříšností nesmířili a nesmiřují. Kteří touží se svým životem něco udělat. Pro neplavce, kteří se topí ve své hříšnosti, lapají po dechu, chytají se každého stébla a touží vylézt na břeh. Ale na druhé straně vidí, že změna je nad jejich síly. Nad jejich možnosti. Že nedokážou se dostat na břeh bez pomoci Plavčíka

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 200x

Co bych rád věděl, že má dcera ví o svém příteli..

11. květen 2010 | 16.49 | rubrika: Doplnění

V životě každého otce musí přijít okamžik, kdy dcera přijde domů a ohlásí, že si našla přítele. Každý otec se této chvíle obává :-). Tak jsem si jednou představil, jaké by to bylo, kdyby se to stalo i mne.

Jak bych se zachoval, čistě hypoteticky a filozoficky, nepočítaje emoční reakce, kdyby mi má potencionální dcera dala na srozuměnou, že se zamilovala do jednoho (cizího ještě k tomu rozumějte, toho, kterého jsem neschválil :-)) ) chlapce. Co bych chtěl o tom klukovi vědět?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 130x

Doplnění: O vztazích mezi věřícími a nevěřícími

10. květen 2010 | 17.47 | rubrika: Doplnění

V minulé článku jsme se zabývali milostnými vztahy, kdy se věřící začne chodit s nevěřícím, nebo naopak. V závěru jsem výslevně zmínil, že tato úvaha neplatí o takových vztazích mezi dvěma lidmi, které vznikly dávno před tím, než třeba jeden z těch dvou uvěřil. Anebo třeba druhý odpadl. Uvědomuji si, že bych měl tuto otázku ještě trošku rozvést.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 217x

O skleslosti ...

31. březen 2010 | 18.08 | rubrika: Doplnění

Každý člověk, křesťana nevyjímaje, se může dostat do situace, kdy se cítí skleslý. Skleslý na tělu, duši, duchu, kdy na něj satan útočí a Bůh se neozývá. Kdy není chuť pozvednout hlas k modlitbě, kdy jakoby ani nebylo za co děkovat. Kdy se člověk cítí sám. Kdy životu chybí smysl, směr a cíl. Kdy člověk neví, kudy kam, a nejenom neví, ale ani nechce... Domnívám se, že do podobně situace se dostal žalmista David. Výsledkem toho byl překrásný, 103 žalm

První část článku...

 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 94x