MP3: List do Thyatir...

20. říjen 2011 | 17.30 |

Link:  http://www.ulozto.cz/10535378/muller-biblicka-hodina-20-10-2011-list-do-thyatir-mp3

Osnova:
=======
1) Úvod do knihy Zjevení
- číslovky, duchovní děj
- Sedm církví jako okruh
2) Historický kontext sboru v Thyatirech
3) Ježíš Kristus - VšeVidoucí a přicházející
4) Jezabel
- fénická princezna, prorokyně ve sboru v Thyatirech a duchovní bytost
5) Odvaha přetrhat svazky s Jezabel
- Hledat Živého mezi Žívými
6) Skutky jako vyjadření víry
7) Pokání a vyznávání hříchu
8) Obrácení jako denodenní styl života denodenního podřizování se Kristu jako Králi a Panovníkovi - a to až dokonce.
9) Hvězda jitřní jako znamení nového dne, nového počátku i jako ženich - Ježiš Kristus

Text: Kniha Zejevní, druhá kapitola - Andělu sboru v Thyatirech napiš: ‚Toto praví Syn Boží, který má oči jako plamen ohně a nohy podobné bronzu: 19Znám tvé skutky a tvou lásku, věrnost a službu, tvou vytrvalost a tvé poslední skutky, hojnější než ty první. 20Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, vyučuje a svádí mé otroky, aby smilnili a jedli maso obětované modlám. 21Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva. 22Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, do velkého soužení, jestliže se od jejích činů neodvrátí; 23a její děti zahubím. A všechny sbory poznají, že já jsem ten, který zkoumá ledví i srdce, a každému z vás odplatím podle vašich skutků. 24Vám ostatním v Thyatirech, kteří nemáte toto učení, kteří jste, jak oni říkají, nepoznali hluboké věci Satanovy, pravím: Nekladu na vás jiné břemeno; 25pouze držte pevně, co máte, dokud nepřijdu. 26Kdo vítězí a zachovává moje skutky až do konce, tomu dám vládu nad národy; 27bude je pást železnou berlou a budou rozbíjeny jako hliněné nádobí, 28jak jsem to i já přijal od svého Otce. A dám mu hvězdu jitřní. 29Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům.‘
 

Zdroj: http://www.obohu.cz/bible/index.php?kap=2&k=Zj

Omlutve prosím sníženou kvalitu nahrávky pořízené v amatérských podmínkách. Děkuji...

Vlastní slovíčko na biblické: http://www.ulozto.cz/10704440/biblicka-hodina-ctvrtek-20-10-2011-list-do-thyatir-mp3

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře