Proč je zlo na světě?

4. říjen 2011 | 18.13 |
› 

Proč je zlo na světě? To je nejčastější otázka nevěřícího, když se konfrontuje s křesťanstvím. Když se někdo ptá, předpokládám, že se ptá proto, že chce znát odpověď. Často to však žel tak nebývá. To nás však nezbavuje odpovědnosti odpovědi nabídnou, i s tou hrozbou, že budou odmítnuty. Jednu typická otázka se nachází na tomto linku, napsal ji uživatel "diamant" : http://katzda.blog.cz/1107/motivace-2 Snad se diamant nebude zlobit, když jeho otázku sem překopíruji. Žel, nenechal na sebe kontakt, abych se ho mohl zeptat:

Diamant: Boha to muselo hodně bolet, když viděl trpět svého jediného syna." Ano, souhlasím, že jako každého otce musí smrt vlastního syna bolet.
A co rodiny, které trpí, když se dozví,  že při letecké havárii, zemětřešení či ozbrojeném napadení zhynou jejich děti. To je taky hrozné. Nebo stovky mladých mužů narukuje do války s tím, že už se možná nevrátí. Kdybych já byl stvořitelem Země a podíval bych se zpátky o několik tísic let dozadu, stvořím Zemi dokonalou. Nedokázal bych se dívat na tolik utrpení. Bůh je všemohoucí - souhlasíš? Tak proč tolik hrůzného utrpení nedokáže zastavit? Pokud pouze příhlíží a je jeho v moci zastavit různé "hříšné" činy lidí, proč tak neudělá? Cožpak se dokáže dívat na to, co se děje? Bůh je dokonalý - říká se. Proč nedokázal i takto svět utvořit?  Proč jako Stvořitel, Pán Bůh, Všemohoucí nedokázal vzít chybu na sebe když utvořil svět (vzápětí vysvětlím), ve kterém byl např. Satan - který zhřešil proti Bohu a nebo Adam a Eva, kteří zhřešili v ráji. Možná odpovíš : "Bůh jim dal na výběr". Ale musíme opravdu jako lidé za toto pykat? Ano, Ježíš přišel a vzal všechny hříchy na sebe. Ale přesto se dennodenně stávají ošklivé, nepříjemné, hrůzné věci, které se prostě nedají jinak vysvětlit než tím, že utrpení patří k životu. A pokud ho má někdo v rukách, tak jsme to MY a nebo Stvořitel. A nebo oboje? Jako ucelenou a konečnou odpověď mi můžeš napsat, že člověk aneb my lidé pozemští "nedokonalí" to nikdy nepochopíme proč se utrpení děje. Já chápu jedno, pokud dokonalost existuje a následně i bytost s přívlastkem "dokonalý" - tohle by nikdy neudělal a nedopustil nýbrž i nevytvořil. Neboť dokonalost by musela tvořit pouze dokonalé věci! Neříkám, že některé věci nemají v křesťanství něco do sebe, ale když se zamyslíš, některé věci prostě nejdou dohromady!

Odpověď: Zdravím, diamante, rád bych krátce doplnit odpověď, kterou ti poslal Danek. Ne, že bych ji považoval za nesprávnou, nebo nevyváženou, to rozhodně ne. Ale myslím si, že je potřebné,  pokusit se odpovědět i přímo na otázky, které kladeš.

Jistě, máš zcela pravdu, že ve světě je zlo a máš zcela pravdu, že Bůh je Všemocný. Proč tedy Zlo nezarazí?

Taky máš pravdu v tom, že se v odpovědi jako křesťan musím vrátit k Adamovi a Evě. Tu nejde ani tak o to, že jim Bůh dal na výběr mezi dobrem a zlem, ale že Adam s Evou projevili touhu "poznat zlo." Co to však znamená slovo poznat? Řekněme, že existují tři významy slova poznat:

1) Poznání akademické - například se ve škole učíme, že kobra je smrtelně jedovatý had. Je to zajímavá informace, všichni to víme, ale nějak to neprožíváme
2) Poznání na vlastní kůži: Toto poznávání prožíváme, když nás kobra kousne. Pak na své vlastní kůži cítíme, jak se nám ten jed rozlévá po našem těle, jak nám bere dech a život a na vlastní kůži prožíváme, že kobra je opravdu smrtelně jedovatý had
3) Třetí význam slova poznání: Jedná se o intimní spojení muže a ženy v manželství. Toto spojení bible nazývá "poznáním." Jedná se o to, že se "stanou jedním tělem, tudíž již nejsou dva, ale jsou jedno."

V případě Adama a Evy se jednalo o všechny ty tři druhy poznání. Nejde tedy o to, že by Bůh chtěl před nimi skrýt nějaké akademické poznání, jde o to, že se Adam s Evou "oženili" se Zlem, se Satanem, stali se s nim Jedním. A tak poznávají Zlo na vlastní kůži. Bez utrpení, které popisuješ, bez válek, přírodních katastrof, holocaustů, a tak dále, bychom nikdy na vlastní kůží nepoznali, co to je Zlo. A fakt, že Zlo tu stále na světě existuje, znamená pouze to, že přes všechny války, genocidy, nemoce a utrpení, jsme ještě nepoznali zlo v celé jeho nahotě. Bůh samozřejmě může utnout tento svět předčasně, ale to by znamenalo, že bychom nepoznali zlo v celé jeho nahotě.

Ale Adam s Evou nepojedli pouze ovoce "poznání zlého," ale i poznání dobrého. A v tom jako křesťané můžeme vidět Boží Milost. Že přes všechno zlo na tomto světě poznáváme i dobro. Protože Bůh mohl stvořit strom poznání čistě Zlého. A jak by pak svět vypadal?

Byl by to svět naprosto bez lásky. Bible charakterizuje lásku následovně: Láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo. Neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží.

Svět bez lásky by tedy byl svět bez trpělivosti - svět, kde by nikdo s nikým neměl nejmenší trpělivost. Já bych udělal nejmenší chybu a někdo jiný by mne za ní ihned zabil, protože by neměl nejmenší trpělivost. Byl by to svět, kde by každý záviděl každému. Já mám krásnou ženu, kterou by mi někdo záviděl, tak by přišel, zabil by mně a moji ženu by si vzal. Svět, kde by každý jednal nečestně, hledal svůj prospěch, rozčílil by se za každou maličkost a počítal by každou křivdu, která by se mu kdy stala - svět bez odpuštění. Kd eby se každý radoval z nepravostí a nikdo z pravdy. Kde by nikdo nic nesnesl, nikdo by nikomu nedůvěřoval.

Jestliže se tedy v tomto světě setkáváš s trpělivostí vůči svým chybám, s laskavostí, s nezávistí, s čestností a dobrem, pak se setkáváš i z Boří Milostí. Protože přijde doba, kdy toto dobro, tato Milost, tato láska bude ze světa vzata - a to pak bude peklo. Jistě, Bůh může učinit se Zlem krátký proces - a On ho také učiní, ve svůj čas, až poznáme zlo v celé jeho odporné nahotě.

Proč tedy Bůh stvořil onen strom? Kdyby Bůh nestvořil možnost zla, člověk by MUSEL být dobrý. Člověk by jej musel následovat. Neměl by jinou volbu. Avšak je dobro vnucovat dobro prodobro druhým? Byl by takový Bůh laskavý otec, anebo diktátor? I zlaté vězení je vězením, jsou-li dveře zamčené. A Bůh, který se zjevuje Bibli, On není vězeňský dozorce, ale Otec.

Nevěřící člověk je totiž v paradoxní situaci: Na jedné straně touží po nezávislosti na Bohu, na straně druhé však na Bohu závisí. Protože Bůh je Život. Bůh je Láska a Dobro. A tak, přes veškeré zlo na světě, byť se nám zdá obrovské, tak přesto je to důsledek, že Bůh jenom o trošku vzdálil svoji ruku a poskytl člověku nezávilost na Sobě samém. A to né proto, aby člověka potrestal, ale aby mu ukázal, že to sním myslí jen a jen dobře. Že člověk nenajde dobre nikde jinde než v Boží ruce. Bůh je jako onen milující otec z podobenství o marnotratném synovi: Když tento syn projevil touhu opustit svého otce, on ho nechal odejít, byť věděl, že jeho syna čekají zlé časy. A to ne proto, aby jej potrestal, ale naopak, proto, aby mu umožni, nnávrat - návrat ne z donucení, že člověk nemá jinou volbu než být dobrým, ale z přesvědčení, z dospělého rozhodnutí a ze svobodné vůle a volby.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 5 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: Proč je zlo na světě? jaela 10. 10. 2011 - 10:59