MP3: Kdo jsou to farizeové?

2. říjen 2011 | 20.27 |

Link: http://www.ulozto.cz/10476012/muller-skupinka-02-10-2011-kdo-jsou-to-farizeove-mp3

1) Kdo jsou to farizeové?
2) Zvát Krista do svého srdce na snídání nestačí
3) Skandál - neumytí rukou před jídlem
4) Mytí rukou jako distance od hříšníků
5) Farizejské dělení lidí na dvě kategorie - svatí my a hříšní oni
6) Nevnímání vlastní hříšnosti
- Ve chvíli, když neslyšíme, jak nás Pán usvědčuje a kárá, jsme mimo Jeho Lásku
- Ve sboru, v církvi, která nevidí svoji hříšnost, není přítomen Kristus
- Když nevnímáme svoji hříšnost, spoléháme sami na sebe, byť děkujeme Bohu za proměněný život a za Boží skutky v našich životech
7) Náš vnitřek je plný loupeže a špatností
8) Proměněné srdce není srdce dokonalé a bezchybné, ale srdce, které vnímá vlastní špatnost.
9) Láska se neštítí druhého - příklad matky Terezy
10) Jsme zákonem odsouzeni k smrti, ale přijali jsme nezaslouženou milost
11) Nebezpečí milovat čestná místa v synagogách
12) Hroby nerozeznatelné od okolní krajiny
- není to i problém dnešní církve, nás, křesťanů 21. století?
- je velký rozdíl mezi krávou a jelenem
- nejsme-li rozeznatelní od okolního světa, jak můžeme o sobě tvrdit, že jsme Někým dotčeni?
13) Kdo jsou to zákoníci?


Lukáš, 11. kapitola: Jakmile domluvil, zval ho jeden farizeus, aby u něho posnídal. Ježíš vstoupil a položil se ke stolu. Farizeus se podivil, když uviděl, že se před jídlem nejprve neomyl (nepokřtil). Pán mu řekl: "Nyní vy, farizeové, očišťujete povrch číše a mísy, ale váš vnitřek je plný loupeže a špatnosti. Pošetilci! Což ten, který učinil zevnějšek, neučinil také vnitřek? Raději dejte to, co je uvnitř, jako almužnu, a hle, všechno vám bude čisté. Ale běda vám farizeům, protože odevzdáváte desátky z máty, routy a ze všech zahradních bylin, ale nedbáte na právo a lásku Boží. Toto jste měli činit a ono neopomíjet. Běda vám farizeům, protože milujete přední sedadla v synagógách a pozdravy na tržištích. Běda vám, protože jste jako nevyznačené (neznatelné) hroby, a lidé, kteří po nich chodí, to nevědí."

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář