VBBII: Jde jim o Boží království?

29. září 2011 | 19.03 |

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

                "Biskup Tuto se cítí situací v Čechách znepokojen..."

Notář Michal, dávný Václavův přítel, tyto slova vyslovuje váhavě. Má rád knížete, netěší ho poselství, které nese. Proto nad každým slovem pečlivě rozmýšlí. Jak jej vyjádřit, jak jej vyslovit.

"To já také," usměje se Václav, "kdy konečně pošle další misionáře?"

"Tu jde o to, že jsi vztáhl ruku na ordinovaného faráře..."

"Takže biskupa netrápí to, že mám pouhých pět duchovních na celé Čechy? Plus jednoho ochrnutého. Potřebuji jich nejméně dvacet. Vždyť i kancléře si už pomalu musím dělat sám. Strýc Spytihněv celá léta blokoval výchovu nových kaplanů, a co vychoval Učen za vlády mého otce, to povraždila má matka. Ale že jsem potrestal vraha, mírněji, než si zasloužil..."

"Měl jsi ho předat církevnímu soudu. Biskup už, s ohledem na přátelství k tvému otci, přešel bez povšimnutí, že si svévolně vyměnil arcipresbytera. Nad tímto však přivřít oči nemůže..."

"Pokud je mi známo, Jan byl nepřítelem Tutona. Biskup může být jenom rád, že jsem se ho zbavil.

.."

"Jan má vlivné přátele u kurie..."

"Tak jsou – li takovými velkými přáteli, tak ať jej vykoupí. To pro ně nemůže být problém, ne?"

"Je tu další otázka. Papež začíná už velmi tlačit proti slovanské bohoslužbě. Chorvatského knížete málem kvůli tomu proklel, a to se uchází o korunovaci a o lenní závislost na svatém stolci. Těch vroubků, co biskupu způsobuješ, začíná být přespříliš..."

Michal se odmlčí. Václav k němu tázavě zvedne oči.

"Takže toto ti vzkazuje Váš duchovní pastýř: Jestliže se nevzdáte slovanské bohoslužby, nechá tě biskup exkomunikovat a vyhlásí nad Čechami interdikt...Rozuměj, už nemá na vybranou. Musí proti tobě zakročit. S tím Janem jsi to přehnal. Ohrozil jsi i Tutonovo postavení!"

Václavovi vyschne v hrdle. Několikrát na prázdno polkne. Pak povídá:

"A to jim jde o Boží království? Copak nechápou, jak je pro kázání Božího Slova slovanská liturgie důležitá? Neřeknu v zemi, která se už plně christianizovala. Ale Tuto dobře ví, že v Čechách se stále velmi mocně uctívají staré kulty. To jeden vrah je jim milejší, než celé stádo českých oveček?"

"Co naděláš, taková je doba..."

"Nikoliv, takoví jsou lidé!"

Po chvíli ticha Václav pokračuje: "Věc se má tak, že stejně již zde není nikdo, kdo by slovanskou mši odsloužil. Pavla zavraždili, Krastěje jsem poslal do Říma, Kliment ochrnul. Ten se aspoň věnuje výchově..."

Michal zavrtí hlavou: "Slovanská škola se musí zavřít. Tuto již stejně neposvětí žádného jejího žáka..."

"Copak se všichni pomátli?"

"Pochop ho. Už prostě nemůže jinak. Potřebuje před Svatým otcem vykázat nějaké zásluhy. Když sis tak vyšlápnul na miláčka kurie, a oni ví, že jsi, stejně jako tvůj otec a v podstatě i tvůj strýc, Tutonův chráněnec, tak potřebuje výsledky jinde. Musí se něčím pochlubit, třeba tím, že zastaví slovanskou bohoslužbu v Čechách..."

"Před Svatým otcem, před Svatým otcem. A co před Bohem? Před Bohem bázeň nemá? Koho se sluší více poslouchat?"

"Nekřivdi mu, Václave," chlácholí jej Michal. "Tuto již zestárnul. Už není tím, čím býval. Ale když býval tím, kým býval... Až ty jednou budeš v jeho letech, nemocný jeho nemocemi, až pak budeš moci posuzovat. Udělal jsi chybu, uznej to. Za chyby se prostě platí."

"Proč by muselo za mou chybu utrpět Boží království?"

"Možná proto, abychom se naučili být lepšími správci a vyslanci, Božího království..."

"Budiž. Počkám, jak uspějí Krastěj, Tichan a Radslav v Římě. Do té doby přeruším výuku a Klimenta si odvolám k sobě, pověřím ho kancléřstvím a arcipresbyterstvím, když už Tuton nad tímto úřadem tak milostě přivírá svůj zrak... Ale vyřiď mu, že zoufale, zoufale potřebujeme nové misionáře. Minimálně deset nových lidí..."

Michal pokrčí rameny: "Přece Tuto sem nemůže poslat půlku kláštera... Buď trpělivý a dej mu čas. Vychovat kvalitního misionáře, to není otázkou pár dnů..."

"Tak prosím zkus v této otázce více potlačit..."

"Zkusím..."

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře