MP3: Co to znamená - Utíkat k Hospodinu?

25. září 2011 | 22.04 |

Link: http://www.ulozto.cz/10385910/muller-skupinka-25-09-2011-utikat-k-hospodinu-mp3

Žalm 16: Davidův pamětní zápis. Chraň mě, Bože, neboť v tobě hledám útočiště. Řekni Hospodinu: Pane, ty jsi mé dobro, mimo tebe žádné nemám. Co se týče svatých, kteří jsou na zemi: Ti jsou vznešení. Mám v nich velké zalíbení. Bolesti si rozmnožují ti, kdo běhají za jinými bohy. Těm jejich krvavé úlitby nepřinesu. Jejich jména si ani nevezmu na rty. Hospodin je můj výtečný podíl a můj kalich; ty sám držíš můj los. Vyměřovací provazce mi padly na rozkošných místech. Ano, připadlo mi nádherné dědictví. Budu dobrořečit Hospodinu, který mi radí. I v noci mě kázní mé svědomí. Stále si stavím Hospodina před sebe. Když je mi po pravici, nepadnu. Proto se mé srdce raduje a má sláva jásá. I mé tělo bude přebývat v bezpečí, neboť mou duši nepřenecháš podsvětí; nedáš svému věrnému spatřit jámu. Dáváš mi poznat stezku života, hojnost radosti je tvá přítomnost, ve tvé pravici je věčné blaho.

Zdroj: http://www.obohu.cz/bible/index.php?kap=16&k=%C5%BD

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře