VBBII: Už dost, už dost, už dost!

20. září 2011 | 19.00 |

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

Už dost, už dost, už dost!

To už přece stačí! Jeho život lemují vraždy, samé vraždy, jedna po druhé. Arcipresbyter Wolfgang, jeho nástupce Petr, Učen, Ludmila, Vodan s bratry, možná i jeho otec Vratislav. Teď Pavel. Tento pocit v něm stále, stále roste. A pohár přetíká...

Mnozí z nich patřili mezi jeho nejbližší. Důvěrné. Vzhlížel k nim, bral si od nich poučení, hledal u nich moudrost, lásku, pomoc. Pak je viděl mrtvé. Zohavené. Zavražděné. Žádného z nich neochránil To přece už musí stačit, anebo ne?

Václav musí být sám. Prostě musí. Nebere si sebou ani Bohuslavu, ani bratry, ani Podivena. Nikoho. Jenom čerstvého koně, kterého nutí k trysku.

U svého oblíbeného lesního srubu se zastaví. Něco je mu tu podezřelé. Neví co. Prostě něco. Opatrně vchází do dveří, ve vnitř nikdo není. No nikdo, jakoby někdo ležel v jeho prosté slaměné posteli. Přiblíží se blíže a šáhne na něho. A zhrozí se. Tělo v posteli nemá hlavu.

Vyběhne ven, vyběhne pryč. Žaludek ho natahuje. Nohy se mu třesou. Zimnice ovládne celé jeho tělo.

Po pár minutách se vzpamatovává a horečnatě přemýšlí. Sebere odvahu a vrací se dovnitř. Prohlédne si nebožáka. Ano, má kněžský oblek. Václav nepochybuje, že nalezl zbytek těla kaplana Pavla.

27cm; margin-top: 0.21cm; font-style: normal;" class="western">Najde si náčiní. Kopáč, rýč. V lese hloubí jámu. Nemůže přece mrtvého nechat jen tak ležet. Musí ho pochovat. To jediné teď pro něj může udělat. Otcovský přítel. I díky němu zvládl složité období po smrtí Vratislavově a Ludmilině. Stál u něho, věrně a neochvějně, radou i duchovní podporou, stravou. A teď mu mlčky kope hrob.

Kdo všechno ví o tomto srubu, napadá jej otázka. Kdo? Bohuslava, bratři, Podiven, Tichan, možná Radslav. A kdo ještě? Kdo z nich by měl zájem na Pavlově smrti? Nedává to žádný smysl. Vůbec žádný.

Teď se Václav kousne do rtu, Musí vzít bezhlavého a přenést jej k dodělané jámě. Zabalí zavražděného do prostěradel a všech látek, které jenom najde po domě. A pak se zatvrdí, nadechne se a...

... a zvládne to. Tělo již odpočívá v hrobě a Václav jej pomalu zahrabává. Žádný smysl, vůbec žádný smysl. Bohuslava, Podiven, Tichan. Bratři. Žádný smysl...

Pak se zarazí. A co zpovědník? Nezmínil se o tomto místu svému zpovědníku? Václav zbledne a znova se roztřese. Zpovídal se již mnoha kaplanům. Ale několik měsíců mezi nimi byl i bývalý arcipresbyter Jan. Ten, kdo sliboval pomstu. Ten, kdo křičel, že Václav bude litovat. Kdo jiný by měl motiv? To muselo být dílo nenávisti. Hluboké nenávisti. Zraněné pýchy. A Jan, jak jej poznal v posledních týdnech, nenávistí překypoval. Jen Jan, který hluboce opovrhoval slovanskou bohoslužbou, by mrtvému ještě vyřezával jazyk.

Musel to být Jan. Nikdo jiný. Jan...

Skočí na koně a vrací se do Prahy. Přijíždí už pozdě v noci. Na spuštěný rámus ho stráže pouští do hradiště. Nechá si předvolat jak vladyku Těcha, župana pražského, tak i Labana, vrchního velitele družiny.

Ať najdou Jana. Ať prohledají každý kámen v knížectví. Ať jej najdou a předvedou. Ano, už mohl dávno prchnout a být za hranicemi, ale Václavovi něco říká, že tak neučinil. On se skrývá někdo blízko. Někde tady. A i kdyby utekl, třeba do Bavor, do Řezna, nebo kamkoliv jinam. Ať ho třeba unesou a přivedou...

Ano. Zase má pravdu. Jan skutečně zůstal v knížectví. Dokonce se ukrýval na Levém hradci, Mstinovi lidé jej nakonec našli u jedné vdovy, pravděpodobně milenky.

Teď stojí před knížetem. Lítost v očích? Vůbec žádná. Jenom zaslepenost. Nenávist. Nemáte právo mne soudit, říká jeho pohled, jenom papež nebo biskup, nikdo jiný. Ani se nezachvěl, když mu byla ukázaná Pavlova hlava.

Trest smrti? Popravit?

"Ne!"

Přítomní zvednou oči k Václavovi. Ne, proč ne?

"Vypalte mu jméno Kain na záda a prodejte ho. Vypalte mu Kainovo znamení na obličej, ať každý ví, s kým má tu čest. A prodejte ho. Nestojí za to, abychom kvůli němu přestupovali desatero..."

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: VBBII: Už dost, už dost, už dost! javi 23. 09. 2011 - 22:40