MP3: Dokonalost v nedokonalosti...

28. srpen 2011 | 20.44 |

Zdroj:  http://www.ulozto.cz/10103758/muller-skupinka-28082011-dokonalost-v-nedokonalosti-02-mp3

Filipským, 3 kapitola:

1A tak, bratří moji, radujte se v Pánu. Psáti vám stále totéž mně není zatěžko a vám to bude oporou.
2Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty špatné dělníky, dejte si pozor na tu ‚rozřízku‘!
3Neboť pravá obřízka jsme my, kteří duchem sloužíme Bohu, chlubíme se Kristem Ježíšem a nedáme na vnější věci –
4ačkoli já bych měl proč na ně spoléhat. Zdá-li se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc:
5obřezán osmého dne, z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů; jde-li o zákon – farizeus;
6jde-li o horlivost – pronásledovatel církve; jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony.
7Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu.
8A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic,
9abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista – spravedlností z Boha založenou na víře,
10abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti,
11abych tak dosáhl zmrtvýchvstání.
12Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš.
13Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou,
14běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.
15Kdo je dokonalý, ať smýšlí jako my; a jestliže v něčem smýšlíte jinak, i to vám Bůh objasní.
16Jen k čemu jsme již dospěli, toho se držme.
17Bratří, napodobujte mne. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu.
18Neboť mnozí, o nichž jsem vám často říkal a nyní to s pláčem opakuji, žijí jako nepřátelé Kristova kříže;
19jejich koncem je zahynutí, jejich bohem břicho a jejich chloubou to, zač by se měli stydět, neboť smýšlejí přízemně.
20My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista.
21On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit.

Zdroj biblického textu:
http://www.biblenet.cz/app/bible;jsessionid=1e7ychcsqix4?book=Phil&no=3&_sourcePage=T2QRPue2JfeNwvEZxvjhOA%3D%3D&__fp=k9Ja3BRQXwE8u1Mj1XHD-Q%3D%3D


Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář