VBBII: Služba lidem, služba Bohu..

23. srpen 2011 | 19.17 |

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

Kníže Václav pozorně naslouchá.

Arcipresbyter Jan přesto před ním stojí s bázní a s chvěním, které však nedává navenek znát. Svou zprávu, před knížecí radou a před staršími, přednáší sebejistě a pevně, latinsky, za překladu kaplana Pavla. Přesto, přítomnost Tichana, stojícího po pravici vojvody, jenž tajně v noci opustil společné poselstvo, jej naplňuje nejistotou. A jak se za chviličku ukáže, právem.

Václav mu totiž odpovídá, česky, tentokrát překládá Tichan do Janovi bavorské němčiny: "Kaplana Jene, zbavujeme tě úřadu presbyterského a nařizujeme ti, abys do deseti dnů opustil mé knížectví..."

"Ale to je bezpráví," vykřikne Jan, "do záležitosti církve nemá panovník co zasahovat!"

"Nebyl bys arcipresbyterem, kdybych tě neodsouhlasil," odpovídá Václav, tentokrát také německy, "a jestliže úd pozemské církve se vzdálí od Vůle Boží, má kníže právo, ba přímo povinnost danou Bohem, zasáhnout!"

"To je rouhání! Nemáte žádný důvod mne vyhánět!"

"Víme, že jsi pomluvil české knížectví u biskupa Římského. Kdo pomlouvá český lid, ten mu nemůže sloužit..."

"V čem jsem pomluvil český lid? V čem jsem se protivil Boží Vůli?"

"Bereš lidu právo rozumět mši ve vlastní, rodné řeči, nazýváš jej bludaři a kacíři!"

"V tom jsem za jedno s papežem..."

"Protože on je lživě informován!"

"Nápis na Kříži Kristově je psán pouze latinsky, řecky, nebo hebrejsky..."

"Ale v den letnic všechen lid slyšel kázání ve svém rodném jazyce. Nesloužíš dobře, ubíráš - li lidu toto právo ...

"Nesloužím předně lidu, ale Bohu!"

"Nemůžeš předně sloužit Bohu, když nesloužíš dobře lidu!"

Jan se rozhlédne po všech přítomných, pak znova zvýší svůj hlas: "Budete litovat! Odvolám se u biskupa, odvolám se i u papeže, jestli to bude třeba. A bavorští mniši půjdou se mnou!"

"To nech na každém z nich," odpovídá klidně Václav, "už jsem je obeslal posly, abych je informoval o nové situaci. Každý z nich ať se sám rozhodne, jestli půjde za tebou, anebo zůstane ve službách zde. Odevzdej svůj úřad kaplanovi Pavlovi a pak učiň, co uznáš za vhodné. Za deset dní se však navrať tam, odkud jsi přišel..."

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář