MP3: Co mám učinit, abych získal věčný život

18. srpen 2011 | 12.57 |

Link:

http://www.ulozto.cz/10005534/muller-18-4-2011-co-mam-ucinit-abych-ziskal-vecny-zivot-mp3

A když vycházel na cestu, přiběhl jeden člověk, poklekl před ním a ptal se ho: "Dobrý učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život?" Ježíš mu řekl: "Proč mne nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jen jediný: Bůh. Přikázání znáš: Abys nezabil, nezcizoložil, neukradl, nevydal křivé svědectví, nepodvedl; cti svého otce a matku." On mu řekl: "Učiteli, toto všechno zachovávám od svého mládí." Ježíš na něho pohlédl, zamiloval si ho a řekl mu: "Jedno ti chybí: Jdi, prodej všechno, co máš, a dej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne." On se nad tím slovem zachmuřil a se zármutkem odešel, neboť měl mnoho majetku.

Ježíš se rozhlédl a říká svým učedníkům: "Jak těžko vcházejí do Božího království ti, kteří mají majetek." Učedníci se při jeho slovech děsili. Ježíš jim zase na to říká: "Děti, jak nesnadné je pro ty, kteří spoléhají na majetek, vejít do Božího království. Snadnější je, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království." Oni byli velice ohromeni a říkali si mezi sebou: "A kdo může být zachráněn?" Ježíš na ně pohleděl a říká: "U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Neboť u Boha je možné všechno." Petr mu začal říkat: "Hle, my jsme opustili všechno a následujeme tě." Ježíš říkal: "Amen, pravím vám, není nikdo, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole kvůli mně a kvůli evangeliu, aby nyní v tomto období nedostal, nevzal stokrát více domů, bratrů a sester, matek a dětí a polí s pronásledováními a v přicházejícím věku život věčný. Mnozí první budou poslední a poslední první."

Marek 10,17nn.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář