Ortodoxní katolíci zvažují exkomunikovat ap. Petra

8. srpen 2011 | 05.00 |

Následující text mi přišel mejlíkem. Nechávám jej bez komentáře:

Náš pravověrný synod biskupů v minulém období jednoznačně prokázal apostázi všech současných katolických biskupů včetně papeže tím, je všechny vyzval k odsouzení bludů vyznávaných v současné církvi a protože nikdo z nich bludy neodsoudil a tím se všichni výslovně přihlásili k herezi, museli být všichni naším pravověrným synodem biskupů exkomunikováni.
Protože však věrni pravověrné katolické doktrině o obcování svatých musíme za příslušníky církve považovat i již zesnulé členy církve, musíme očistu církve od bludařů zaměřit i tímto směrem a náš pravověrný synod biskupů tedy pokračuje v bojí proti herezi výzvou k níže uvedeným papežům, aby jednotlivě jasným znamením do konce tohoto roku doložili odsouzení současných bludů. Náš pravověrný synod biskupů z technických důvodů nezasílá zesnulým papežům formulář, jaký obdrželi žíjící dotazovaní, ale postačí samotné obecné odsouzení bludů. Ponecháváme přitom na svobodném rozhodnutí těchto papežů, jakou formou tuto výzvu splní a současně vyzývá věřící, aby o jednotlivých zaznamenaných znameních náš pravověrný synod biskupů informovali.

Za Byzantský katolický patriarchát

                                            + Eliáš
                                          Patriarcha

            + Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

                                  biskupové-sekretáři

PS: O Kristovi jsme zatím neuvažovali. Projednáme to na příštím zasedání synodu.
 

                                                                                                                                      Lvov, Ukrajina, 6.

8.2011
Výzva se vztahuje na následující papeže:

   1. sv. Petr (42–67)
   2. sv. Linus (67–77)
   3. sv. Anaklét (77–90)
   4. sv. Klement I. (90–97)
   5. sv. Evaristus (99–107)
   6. sv. Alexandr I. (107–116)
   7. sv. Sixtus I. (116–125)
   8. sv. Telesforus (125–136)
   9. sv. Hyginus (136–140)
  10. sv. Pius I. (140–154)
  11. sv. Anicetus (154–166)
  12. sv. Soter (166–174)
  13. sv. Eleutherus (174–189)
  14. sv. Viktor I. (189–199)
  15. sv. Zefyrinus (199–217)
  16. sv. Kalixt I. (217–222)
          * sv. Hippolyt Římský (217–235) vzdoropapež
  17. sv. Urban I. (222–230)
  18. sv. Poncián (230–235)
  19. sv. Anterus (235–236)
  20. sv. Fabián (236–250)
  21. sv. Kornélius (251–253)
          * Novatianus (Novacián) (251–258) vzdoropapež
  22. sv. Lucius I. (253–254)
  23. sv. Štěpán I. (254–257)
  24. sv. Sixtus II. (257–258)
  25. sv. Dionýsius (259–268)
  26. sv. Felix I. (269–274)
  27. sv. Eutychianus (275–283)
  28. sv. Caius (283–296)
  29. sv. Marcellinus (296–304)
  30. sv. Marcel I. (308–309)
  31. sv. Eusebius (309-310)
  32. sv. Miltiades (311–314)
  33. sv. Silvestr I. (314–335)
  34. sv. Marek (336)
  35. sv. Julius I. (337–352)
  36. Liberius (352–366)
          * Felix II. (355–358) vzdoropapež
  37. sv. Damasus I. (366–384)
          * Ursinus (366–367) vzdoropapež
  38. sv. Siricius (384–399)
  39. sv. Anastasius I. (399–401)
  40. sv. Inocenc I. (401–417)
  41. sv. Zosimus (417–418)
  42. sv. Bonifác I. (418–422)
          * Eulalius (418–419) vzdoropapež
  43. sv. Celestýn I. (422–432)
  44. sv. Sixtus III. (432–440)
  45. sv. Lev I. Veliký (440–461)
  46. sv. Hilarius (461–468)
  47. sv. Simplicius (468–483)
  48. sv. Felix II. (III.) (483–492)
  49. Gelasius I. (492–496)
  50. Anastasius II. (496–498)
  51. sv. Symmachus (498–514)
          * Laurentius (498–506) vzdoropapež
  52. sv. Hormisdas (514–523)
  53. sv. Jan I. (523–526)
  54. Felix III. (IV.) (526–530)
          * Dioscuros (530) vzdoropapež
  55. Bonifác II. (530–532)
  56. Jan II. (533–535)
  57. Agapetus I. (535–536)
  58. sv. Silverius (536–537)
  59. Vigilius (537–555)
  60. Pelagius I. (556–561)
  61. Jan III. (561–574)
  62. Benedikt I. (575–579)
  63. Pelagius II. (579–590)
  64. sv. Řehoř I. Veliký (590–604)
  65. sv. Sabinianus (604–606)
  66. Bonifác III. (607)
  67. sv. Bonifác IV. (608–615)
  68. Deusdedit (615–618)
  69. Bonifác V. (619–625)
  70. Honorius I. (625–638)
  71. Severinus (640)
  72. Jan IV. (640–642)
  73. Theodor I. (642–649)
  74. sv. Martin I. (649–655)
  75. sv. Evžen I. (654–657)
  76. sv. Vitalianus (657–672)
  77. sv. Adeodatus (672–676)
  78. Donus (676–678)
  79. sv. Agatho (678–681)
  80. sv. Lev II. (682–683)
  81. sv. Benedikt II. (684–685)
  82. Jan V. (685–686)
  83. Konon (686–687)
          * Theodor (687) vzdoropapež
  84. sv. Sergius I. (687–701)
          * Paschalis (687) vzdoropapež
  85. Jan VI. (701–705)
  86. Jan VII. (705–707)
  87. Sisinius (708)
  88. Konstantin I. (708–715)
  89. sv. Řehoř II. (715–731)
  90. sv. Řehoř III. (731–741)
  91. sv. Zachariáš (741–752)
  92. Štěpán II. (752–757)
  93. sv. Pavel I. (757–767)
          * Konstantin II. (767–768) vzdoropapež
  94. Štěpán III. (768–772)
          * Filip (768) vzdoropapež
  95. Hadrián I. (772–795)
  96. sv. Lev III. (795–816)
  97. Štěpán IV. (816–817)
  98. sv. Paschal I. (817–824)
  99. Evžen II. (824–827)
 100. Valentin (827)
 101. Řehoř IV. (827–844)
          * Jan (844) vzdoropapež
 102. Sergius II. (844–847)
 103. sv. Lev IV. (847–855)
 104. Benedikt III. (855–858)
          * Anastasius (858) vzdoropapež
 105. sv. Mikuláš I. Veliký (858–867)
 106. Hadrián II. (867–872)
 107. Jan VIII. (872–882)
 108. Marinus I. (882–884)
 109. sv. Hadrián III. (884–885)
 110. Štěpán V. (885–891)
 111. Formosus (891–896)
 112. Bonifác VI. (896)
 113. Štěpán VI. (896–897)
 114. Roman I. (897)
 115. Theodor II. (897)
 116. Jan IX. (898–900)
 117. Benedikt IV. (900–903)
 118. Lev V. (903)
          * Cristoforus (903–904) vzdoropapež
 119. Sergius III. (904–911)
 120. Anastasius III. (911–913)
 121. Lando (913–914)
 122. Jan X. (914–928)
 123. Lev VI. (928)
 124. Štěpán VII. (928–931)
 125. Jan XI. (931–935)
 126. Lev VII. (936–939)
 127. Štěpán VIII. (939–942)
 128. Marinus II. (942–946)
 129. Agapetus II. (946–955)
 130. Jan XII. (955–963)
 131. Lev VIII. (963–965)
 132. Benedikt V. (964)
 133. Jan XIII. (965–972)
 134. Benedikt VI. (973–974)
          * Bonifác VII. (974 a 984–985) vzdoropapež
 135. Benedikt VII. (974–983)
 136. Jan XIV. (983–984)
 137. Jan XV. (985–996)
 138. Řehoř V. (996–999)
          * Jan XVI. Filagathus (997–998) vzdoropapež
 139. Silvestr II. (999–1003)
 140. Jan XVII. (1003)
 141. Jan XVIII. (1003–1009)
 142. Sergius IV. (1009–1012)
 143. Benedikt VIII. (1012–1024)
          * Řehoř (1012) vzdoropapež
 144. Jan XIX. (1024–1032)
 145. Benedikt IX. (1032–1044)
 146. Silvestr III. (1045)
 147. Benedikt IX. (1045)
 148. Řehoř VI. (1045–1046)
 149. Klement II. (1046–1047)
 150. Benedikt IX. (1047-1048)
 151. Damasus II. (1048)
 152. sv. Lev IX. (1049–1054)
 153. Viktor II. (1055–1057)
 154. Štěpán IX. (1057–1058)
          * Benedikt X. (1058–1059) vzdoropapež
 155. Mikuláš II. (1059–1061)
 156. Alexandr II. (1061–1073)
          * Honorius II. (1061–1072) vzdoropapež
 157. sv. Řehoř VII. (1073–1085)
          * Klement III. (1084–1100) vzdoropapež
 158. bl. Viktor III. (1086–1087)
 159. bl. Urban II. (1088–1099)
 160. Paschalis II. (1099–1118)
          * Theoderich (1100–1102) vzdoropapež
          * Albert (1102) vzdoropapež
 161. Gelasius II. (1118–1119)
          * Silvestr IV. (1105–1111) vzdoropapež
          * Řehoř VIII. (1118–1121) vzdoropapež
 162. Kalixt II. (1119–1124)
          * Celestin II. (1124) vzdoropapež
 163. Honorius II. (1124–1130)
          * Anaklet II. (1130–1138) vzdoropapež
 164. Inocenc II. (1130–1143)
          * Viktor IV. (1138) vzdoropapež
 165. Celestýn II. (1143–1144)
 166. Lucius II. (1144–1145)
 167. bl. Evžen III. (1145–1153)
 168. Anastasius IV. (1153–1154)
 169. Hadrián IV. (1154–1159)
 170. Alexandr III. (1159–1181)
          * Viktor IV. (1159–1164) vzdoropapež
          * Paschalis III. (1164–1168) vzdoropapež
          * Kalixt III. (1168–1178) vzdoropapež
          * Inocenc III. (1178–1180) vzdoropapež
 171. Lucius III. (1181–1185)
 172. Urban III. (1185–1187)
 173. Řehoř VIII. (1187)
 174. Klement III. (1187–1191)
 175. Celestýn III. (1191–1198)
 176. Inocenc III. (1198–1216)
 177. Honorius III. (1216–1227)
 178. Řehoř IX. (1227–1241)
 179. Celestýn IV. (1241)
 180. Inocenc IV. (1243–1254)
 181. Alexandr IV. (1254–1261)
 182. Urban IV. (1261–1264)
 183. Klement IV. (1265–1268)
 184. bl. Řehoř X. (1271–1276)
 185. bl. Inocenc V. (1276)
 186. Hadrián V. (1276)
 187. Jan XXI. (1276–1277)
 188. Mikuláš III. (1277–1280)
 189. Martin IV. (1281–1285)
 190. Honorius IV. (1285–1287)
 191. Mikuláš IV. (1288–1292)
 192. Celestýn V. (1294)
 193. Bonifác VIII. (1294–1303)
 194. bl. Benedikt XI. (1303–1304)
 195. Klement V. (1305–1314)
 196. Jan XXII. (1316–1334)
          * Mikuláš V. (1328–1330) vzdoropapež
 197. Benedikt XII. (1334–1342)
 198. Klement VI. (1342–1352)
 199. Inocenc VI. (1352–1362)
 200. bl. Urban V. (1362–1370)
 201. Řehoř XI. (1370–1378)
 202. Urban VI. (1378–1389)
          * Klement VII. (1378–1394) vzdoropapež
 203. Bonifác IX. (1389–1404)
          * Benedikt XIII. (1394–1423) vzdoropapež
 204. Inocenc VII. (1404–1406)
 205. Řehoř XII. (1406–1415)
          * Alexandr V. (1409–1410) vzdoropapež
          * Jan XXIII. (1410–1415) vzdoropapež
 206. Martin V. (1417–1431)
          * Klement VIII. (1423–1429) vzdoropapež
          * Benedikt XIV. (1425–1430) vzdoropapež
 207. Evžen IV. (1431–1447)
          * Felix V. (Amedeus VIII. Savojský) (1439–1449) vzdoropapež
 208. Mikuláš V. (1447–1455)
 209. Kalixt III. (1455–1458)
 210. Pius II. (1458–1464)
 211. Pavel II. (1464–1471)
 212. Sixtus IV. (1471–1484)
 213. Inocenc VIII. (1484–1492)
 214. Alexandr VI. (1492–1503)
 215. Pius III. (1503)
 216. Julius II. (1503–1513)
 217. Lev X. (1513–1521)
 218. Hadrián VI. (1522–1523)
 219. Klement VII. (1523–1534)
 220. Pavel III. (1534–1549)
 221. Julius III. (1550–1555)
 222. Marcel II. (1555)
 223. Pavel IV. (1555–1559)
 224. Pius IV. (1559–1565)
 225. sv. Pius V. (1566–1572)
 226. Řehoř XIII. (1572–1585)
 227. Sixtus V. (1585–1590)
 228. Urban VII. (1590)
 229. Řehoř XIV. (1590–1591)
 230. Inocenc IX. (1591)
 231. Klement VIII. (1592–1605)
 232. Lev XI. (1605)
 233. Pavel V. (1605–1621)
 234. Řehoř XV. (1621–1623)
 235. Urban VIII. (1623–1644)
 236. Inocenc X. (1644–1655)
 237. Alexandr VII. (1655–1667)
 238. Klement IX. (1667–1669)
 239. Klement X. (1670–1676)
 240. bl. Inocenc XI. (1676–1689)
 241. Alexandr VIII. (1689–1691)
 242. Inocenc XII. (1691–1700)
 243. Klement XI. (1700–1721)
 244. Inocenc XIII. (1721–1724)
 245. Benedikt XIII. (1724–1730)
 246. Klement XII. (1730–1740)
 247. Benedikt XIV. (1740–1758)
 248. Klement XIII. (1758–1769)
 249. Klement XIV. (1769–1774)
 250. Pius VI. (1775–1799)
 251. Pius VII. (1800–1823)
 252. Lev XII. (1823–1829)
 253. Pius VIII. (1829–1830)
 254. Řehoř XVI. (1831–1846)
 255. Pius IX. (1846–1878)
 256. Lev XIII. (1878–1903)
 257. sv. Pius X. (1903–1914)
 258. Benedikt XV. (1914–1922)
 259. Pius XI. (1922–1939)
 260. Pius XII. (1939–1958)
 261. bl. Jan XXIII. (1958–1963)
 262. Pavel VI. (1963–1978)
 263. Jan Pavel I. (1978–1978)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2.67 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: Ortodoxní katolíci zvažují exkomunikovat ap. Petra bohu-a 08. 08. 2011 - 17:15
RE: Ortodoxní katolíci zvažují exkomunikovat ap. Petra breslau 23. 08. 2012 - 14:29