PCh: Proč ďábelník přelezlý zlem káže Krista?

15. leden 2011 | 05.00 |

Petr Chelčický: O rozeznávaní duchů skrze bludné názory, kapitola 4.

O některých pak Pavel píše, že káží Krista s neupřímými pohnutkami, kvůli závisti, anebo aby se mohli pohádat. To vše, aby přitížili Pavlovým okovům. Ale co na tom!, dodává Pavel, ať už jakýmkoli způsobem, ať z jakékoliv příčiny, ale jen když se  pravdivě zvěstuje Kristus, z toho se raduji a budu radovat. (Fp 1,18, úprava podle překladu PCh) To vše se může naplňovat i v současnosti, že kbůli hádkám a pro nenávist jednoho ke druhému se káže Kristus.  Jedni touží druhým ukázat Krista v pravdivějším světle. A tak o Něm mluví tak, aby druhé pohanili, neboť oni, ti druzí,  přece neslouží Bohu tak slavně a nectí ho tak dokonale, jak si o sobě myslí ti první. A tak jedni druhé obviňují z kacířství pro ty zvláštnosti, pro které si myslí, že lépe slouží Kristu. A tak vedou lid proti lidu do hádek, pomlouvání, zabíjení a loupežení. A gím chtějí dokázat jedni druhým, že lépe věří v Krista, lepším způsobem ho ctí. Holí si na hlavě obrovské plešky, oblékají se ke cti Kristu do přenádherných ornátů, hlasitě vyzvánějí, svíce zapalují a poklony liturgické, to vše  okázale činí ke cti Kristu, aby se ukázali věrnější ve službě a v uctívání Krista nad ty lidi, kteří tak nečiní. A tak získávají důvody, proč se nad ty druhé povyšovat. A ti druzí však zase tvrdí: My se držíme čistého učení Kristova bez lidských přídavků, ale oni se šelmě klanějí a její zákony káží.

A tak tu Pavel velice přesně píše, že někteří zvěstují Krista z nesprávných pohnutek. Zdá se mi, že velká většina je těch, kteří káží Krista z velice neupřímných a nesprávných pohnutek: Pro své sobectví a přetučný břich. S velikým potěšením a rozkošemi se přiživují na veliké Bolesti Ježíše Krista. A co má společného ten pobloudilý lotr s Ježíšem Kristem, když si užívá smilství jako Rufián, naplněn touhou po majetku ze svatokupeckého prodeje. Takoví kněží v sobě opět křižují Krista. A při tom pokrytecky Jemu vystrojují velikou slávu v kostele, volají lid a učí ho: "Toto je Pravý Bůh a Pravý Člověk, tu před ním padněte a klanějte se, svíce zapalte a neustále zvoňte ze všech sil..." Jakým právem hledá Boží Slávu takový odhalený, nahý lump? Vždyť jedinné, o co mu jde, je vlastní šerednost přikrýt Tělem Pánovým, aby schován si mohl krmit svůj přetučný břich, aby schován si vyživoval nevěstky ke své potěše a aby snadno vylhal z lidech peníze skrze Tělo Ježíšovo. To jsou ty pohnutky veleneupřímné, pro které je Kristus vyznáván a vysoko oslavován Ďábelníky skrz na skrze přeplněnými Zlem, kteří tak klamou tento svět....

==============================

Zdroj původního textu:
Boubín, Jaroslav: Petr Chelčický - spisy z Pařížského sborníku, Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, rok 2008, od strany 190.

Vyjádření Historického ústavu:
Historický ústav ani autor nemají námitek proti používání Vašich textů na internetu, pokud bude vždy citován originál díla s odkazem na stránky a zřetelně vyznačeno, že příslušné úpravy, které internetově publikujete, jsou autorsky Vaše.

Historický ústav AV ČR
Prosecká 76
190 00 Praha 9

www.hiu.cas.cz 

Doručeno mejlem: 8.12.2009, v 12:25

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře