VBBII: Máš tři dny...

12. červen 2011 | 20.36 |

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

                Ten hrad vypadá stejně a přesto jinak.

                Hradiště Svatoplukova mládí. Stejné zdi, stejné mohutné hradby, stejná nádvoří, avšak zcela jiná atmosféra, zcela jiní obyvatelé, zcela jiná řeč ozývající se nejen z úst vojáků.

Nitra. Zde před třiceti lety panoval. Vládl, podroben jenom svému bratru. Odtuď přibližně před třiceti lety vedl odboj, který jej pak vyhnal na dlouhá léta ze země. Teď se vrací. V jiném žoldu, ale vrací se. Již dávno vyrostl z toho mladíka, který se nechal svést k revoltě. Dnes přichází jako zralý, starý muž, který se hlásí o svá prává.

Dosavadní velitel pevnosti jej přijímá. Odevzdává mu list od maďarskéh chána, který mu musí jeho písař přečíst. Svatopluk nerozumí ani slovu, list je psán v turečtině, leč zná jeho obsah. Teda, aspoň si to myslí. Jmenování za knížete nitranského jako leníka chána Zsoltána.

Velitel pevnosti otáčí svůj zrak ke Svatoplukovi a s posměchem se ho ptá:

"Víš, co nám můj pán píše?"

Svatopluk musí počkat, až jeho tlumočník dopřekládá velitelova slova z maďarštiny a pak přikývne: "Ano vím!"

Velitel se rozesměje: "Prý ti mám dát odměnu, která ti právem náleží, cizinče!"

Svatopluk přikývne: "Tak jest..."

Velitel pokračuje: "Nic nevíš, si slepý a nechápavý. Chán mi tě vydádá do rukou! Prý chceš na moje místo? Kdepak! Ha há, to se povedlo, má náš pán smysl pro humor!"

Svatopluk zbledne a roztřese se...

"Tak co s tebou? Výkupné za tebe asi nikdo nezaplatí, viď? A prodat tě do otroctví? Jsi příliš starý a neperspektivní, nevím, kdo by tě kupoval... Co kybych tě nechal zabít?"

Svatopluk kleká na kolena a začíná žadonit: "Milost! Pro smilování Boží, nechte mne žít!"

"Postav se, pse! Chtěl jsi tu vládnout? Copak takto se chová vládce? Trochu hrdosti do toho umírání!"

Pokyne žoldnéři, který ho násilím postaví na nohy.

"Máš tři dny, rozumíš? Tři dny. Jestli tě do tří dnů nikdo nekoupí, dám tě ztáhnout z kůže, doslova a za živa a udělám si z ní rohožku! Máš tři dny! Odvést!"

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře