Paul Washer: O očištění z hříchu

3. červen 2011 | 19.12 |

Paul Washer: O jistotě spasení -  otestujte se, zda-li jste znovuzrozeni  - test druhý díl šestý...

 To všechno Vám ukazuje na věci přesahující Vaši duši, že je tu Někdo, kdo Vás miluje více, než si to vůbec dokážete představit.  Nemůžete znát Boží Lásku, protože jste před tím neviděli nic, co by se ji mohlo přiblížit. Nemáme žádný příklad takové lásky. Múžete se podívat na svoji maminku, tatínka, prarodiče, na cokoliv by jste chtěli, třeba na vojáka umírajícího za svou vlast na válečném poli, a přesto nevíte nic o Boží Lásce, protože nic se s ní nemůže poměřovat, A to je důvod, proč se trápíte. Váš problém není uvěřit v Boha, který činí mocné skutky a zázraky, který křísí mrtvé k životu, Vašim problémem je, že Bůh Vás miluje mnohem více, než jste schopni uvěřit, že by taková láska vůbec mohla existovat. Takže když Vám takto milující Bůh ukazuje na Váš hřích, není to proto, aby vás zahubil, je to proto, aby Vás zachránil a spasil! A pouze opravdoví křesťané budou takto rozpoznáni...

 Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý... (1. Jan 1,9).  Skutečnost, že hřešíme, odhaluje, že nejsme ani věrní, ani spravedliví. A já si myslím, že to je důvod, proč Jan používá tyto slova.  On se nám pokouší něco říci. Víte, co vám umožňuje udržet si svou víru? Skutečnost, že Bůh není jako Vy. A není ani jako já. Bůh ani není někdo, kdo Vás chce odsoudit, zničit, zatratit. Na rozdíl od člověka, který není ani věrný, ani spravedlivý, Jeho Charater obsahuje oboje. On je věrný a tak může naplnit všechny své sliby, které pronesl o Tobě. On je spravedlivý a tak vždy vykoná pouze to, co je správné. Pouze takovéto jednání odpovídá Jeho Přirozenosti. Můžeš mu věřit, důvěřovat. Podívejme se na to. On říká, že:  On je tak věrný a spravedlivý, že nám  odpouští naše hříchy.  Avšak odpuštěním to nekončí. My potřebujeme něco více, než "pouhé" odpuštění hříchu. Potřebujeme pochopit, že zde se jedná o něco více než odpuštění hříchu.  Tu jde o očištění z hříchu. A to nejenom před Bohem, ale i před vlastním svědomím. 

Jak Vám to přiblížit? My často kážeme pouze o odpuštění. Řekněme, že zde máme pravého muže Božího, který se dopustil ohavného, hanebného hříchu. To se někdy může stát. Stejně tak i vy všichni, kteří chodíte s Bohem, a kteří víte o jeho Přítomnosti,  a přesto spácháte hnusný zločin před Jeho Tváří.  Pak přijdou na řadu otázky: Jak jsem mohl chodit řadu let s Bohem a pak padnout takhle tragickým způsobem? Jak jen mohu ještě znovu doufat?  Odpovím Vám: Takovýto muž může doufat právě proto, že Ježíš nejenomže odpouští jeho hřích, On také jej očišťuje od veškeré jeho viny.

On může vyjmout tato provinění z Vaši mysli, On může vyjmout toto provinění z Vašeho srdce. On je Tím dlužním úpisem všech Vašich skutků, které jste kdy učinili. To je ta uzdarvující emoce. To je to, co Vám říká, zda jste skutečně věřící. Není důležité, co se stalo, nebo co by  se mohlo stát. On není tím, kdo pouze odpouští Vaše hříchy, On je tím, kdo očišťuje, a to očištění pramení  z veškeré Jeho Spravedlnosti. Neexistuje žádná věc, kterou můžete udělat ze své spravedlnosti, která by Vás očistila nebo osvobodila, co by mohlo  obnovit Vaše srdce. Ale to On to všechno může udělat.

Někdo může říci, že stále dokola kážu proti hříchu. Víte, proč? Právě kvůli věřícím, to oni musí pochopit, že jsou hříšní a ty hříchy zraňují a působí bolest. Ale že mohou být osvobození. Avšak aby mohli být osovobození, tak my musíme nejdříve kázat proti hříchu.Otázka pro Boží Lid není v tom, jak se stát duchovnějšími, ale jak být osvobozen. A to je to, o čem se tu píše, že máme Spasitele, který je tak věrný a spravedlivý, že nám odpouští naše hříchy a očišťuje nás od každé nepravosti.  A co je to nepravost? Vše, co se odchyluje od Dokonalého Charakteru a Dokonalé Vůli Boží. A takto můžeme charakterizovat i hřích, jako poskvrnění, snížení, poplivání či pomluvení Jeho Charakteru a Jeho Vůle.

Tenhle článek si nedělá nárok na přesný ani doslovný překlad přednášky kazatele Paula Washera, na to nejsem dost dobrý angličtinář. Jedná se pouze o parafrázi  některých myšlenek, které mne osobně oslovili. Originál v angličtině si můžete poslechnout zde, zde, zde, zde a zde.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře