Paul Washer: Bůh touží vidět nás zdravé...

20. květen 2011 | 19.28 |

Paul Washer: O jistotě spasení -  otestujte se, zda-li jste znovuzrozeni  - test druhý díl pátý...

Teď bych Vám chtěl přečíst místo v Bibli, které mne osobně velmi zasáhlo. Jedná se o proroka Izajáše, 66. kapitolu, druhý verš. Všechny tyto věci učinila moje ruka. Tak vznikly všechny tyto věci, je výrok Hospodinův. Laskavě pohlédnu na toho, kdo je utištěný a na duchu ubitý, kdo se třese před mým slovem.   Bůh zde říká: Já nic od nikoho nepotřebuji.  Bůh není služebníkem v lidských rukou. Ale: Laskavě pohlédnu na toho, kdo je utištěný a na duchu ubitý, kdo se třese před mým slovem.  Toto je místo v bibli, které mi pro můj křesťanský život dodává nejvíce naděje, s vyjímkou veršů, které hovoří o Konečném Vítězství Ježíše Krista. O čem zde prorok hovoří? Přiblížím Vám to: Jestliže by se zde říkalo, že Bůh by se na mně laskavě a se slitováním podíval tehdy, kdy jsem dokonale poslušné Jeho zákonu, pak by zde pro mne nebyla žádná naděje. Avšak když On říká, že pohlédne na mně, protože jsem v srdci slabý a třesu se před Jeho Ohněm, pak potom je zde pro mne naděje.Protože Bůh říká: Laskavě pohlédnu na toho, kdo je utištěný a na duchu ubitý, kdo se třese před mým slovem. Ano, je důležité být poslušný Jeho Slovu, ale mnohem  více potřebujeme, a to je první krok, je -  třást se před Jeho Slovem.

Když otevřete Bibli a Bůh Vám začne ukazovat hříchy ve Všem životě, pak kvůli tomu nebuďte vystrašeni. Bůh tak nečiní proto, aby Vás popravil nebo odsoudil. On Vám neukazuje na hřích proto, aby to využil k Vašemu zatracení. Bůh je Někdo, kdo tu je pro Vás, kdo Vás miluje a jestliže Vám ukazuje na Váš hřích, je to proto, že Vás miluje a touží Vás  vidět zdravé.  On se chce z Vás radovat, mít ve Vás své potěšení.

 Možná si někdo pomyslí: Už zase začínáš být emoční a dojatý. Ale copak jste v Bibli nečetli, že Ovocem Ducha Svatého je láska a radost?  Radost je hlavním důkazem, že pravdivě se přichází, aby poznal Boha.Roky, kdy jsem se snažil řídit svůj život, aby rostl, kdy jsem se snažil zasloužit si Boží Lásku, být svatý a žít v lásce,   mne vedly k úzkosti před selháním. Avšak jednoho dne Láska vyrostla a vyhnala stíny z mého srdce podobně jako bouře v nebi. A nyní jsem šťastný. A toho jsem  nedocílil vlastním úsilím. Ale protože On dokončil práci v můj prospěch. A když mi On ukazuje na můj hřích, pak jej ukazuje jako někdo, kdo mně miluje.

Jako někdo, kdo je na mé straně. Kdo po mně nekřičí, aby mne tím zatratil v Poslední den. On se za mne postaví a vyvěsí korouhev proti všem silám, které by mne chtěli přepadnout. On to tak slíbil. V ten den povstane satan a bude žalovat, žalovat a žalovat, avšak Bůh přijede jako Král, na mocném, osedlaném koni, maje v rukou mocnou korouhev a osvobodí mně.

Když mluvíme o hříchu, pak mnoho věřících vždycky, když kážu a poukážu na ten citát z Izajáše, řeknou: to jsi mi skutečně šlápl  na kuří oko, a já jím odpovídám: Hm, to jsem odvedl špatnou práci, protože to nebylo v kompetenci mé, ale Boží.

To všechno Vám ukazuje na věci přesahující Vaši duši, že je tu Někdo, kdo Vás miluje více, než si to vůbec dokážete představit.  Nemůžete znát Boží Lásku, protože jste před tím neviděli nic, co by se ji mohlo přiblížit. Nemáme žádný příklad takové lásky. Múžete se podívat na svoji maminku, tatínka, prarodiče, na cokoliv by jste chtěli, třeba na vojáka umírajícího za svou vlast na válečném poli, a přesto nevíte nic o Boží Lásce, protože nic se s ní nemůže poměřovat, A to je důvod, proč se trápíte. Váš problém není uvěřit v Boha, který činí mocné skutky a zázraky, který křísí mrtvé k životu, Vašim problémem je, že Bůh Vás miluje mnohem více, než jste schopni uvěřit, že by taková láska vůbec mohla existovat. Takže když Vám takto milující Bůh ukazuje na Váš hřích, není to proto, aby vás zahubil, je to proto, aby Vás zachránil a spasil! A pouze opravdoví křesťané to takto rozpoznávají...

Tenhle článek si nedělá nárok na přesný ani doslovný překlad přednášky kazatele Paula Washera, na to nejsem dost dobrý angličtinář. Jedná se pouze o parafrázi  některých myšlenek, které mne osobně oslovili. Originál v angličtině si můžete poslechnout zde, zde, zde, zde a zde.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře