Přímluva ke Konferenci v otázce církevních sňatků.

16. květen 2011 | 21.27 |

Váhal jsem a stále váhám, zdali napsat tento článek. No nakonec cítím, že spíše ho napsat mám než nemám :-)

Tento týden začne v Bratislavě Společná konference církve, do které osobně patřím. Kromě jiných, jistě důležitějších témat, se na nich bude probírat i otázka, zda-li má církev poskytovat církevní sňatky i párům, ve kterých je jeden, nebo i oba partneři, nevěřící. Ke Konferenci směřují dva, možná tři návrhy.

Jeden z nich říká těmto církevním sňatkům v podstatě své ne. Tyto páry by byly vedeny k tomu, aby uzavřeli své manželství před světským úřadem a církev by jim pak poskytla jakési "svatební shromáždění." Důležitá otázka je, co by tím chtěla církev vyjádřit.

Stanovisko studijního odboru z prosince 2008 v bodě 2b říká: Je tedy zřejmé, že Boží vůlí je, aby ten, kdo vyznává Krista jako svého Zachránce a Pána, vstupoval do manželství s člověkem, který toto vyznání sdílí. Sňatek věřícího s nevěřícím pak vnímáme jako neposlušnost této Boží vůle. Vzhledem k tomu, že známost chápeme jako zodpovědnou přípravu na manželství, nevidíme jako moudré, aby věřící navazovali známosti s nevěřícími. Návrh výše - možná nepřesně - citovaný vychází z tohoto stanoviska. Chce tím vyjádřit, že Bůh jakoby těmto sňatkům nežehná, nejsou podle Jeho Vůle, ale toleruje je. Osobně však  pevně věřím tomu, že tento bod stanoviska studijního odboru neplatí vždy a za všech okolností. Že nelze apriory všechny sňatky věřícího s nevěřícím označit za Neposlušnost vůči Bohu a "této" Boží vůle. Konkrétní důvody a případy podrobněji rozebírám v článku: http://bohu-a.svetu.cz/13858-dopis-s-claneckem-do-celocirkevni-brany-.html.

Podle mého názoru ani neplatí argument, že nevěřící partner není schopen vnímat závažnost slibu činěným před Boží Tváři - nebo prostě na Boha nevěří. Na druhé straně však je toho plně schopen onen druhý, věřící partner. A právě pro něho by církevní sňatek byl jednak povzbuzením, jednak i vyjádřením nálehavosti a plné zodpovědnosti zpřed Bohem za výběr tohoto partnera.

Osobně bych se chtěl tedy takto nepřímo přimluvit u delegátů Konference za druhý návrh v této otázce: Nechat posouzení konkrétního sňatku konkrétního páru na místním staršostvu, které jako jedinné má možnost prozkoumat duchovní i celkovou situaci partnerů a má právo i pomazání od Ducha Svatého v této otázce svrchovaně rozhodnout. Nebo žádné rozhodnutí od "zeleného stolu"  nemůže pojmout všechny barvy života.

Děkuji za pozornost...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář