Čarodějnické procesy...

6. květen 2011 | 07.59 |
› 

Čarodějnické procesy tvoří temnou skvrnu na křesťanské historii a to nejenom katolické církve. Čarodějnice upalovaly i protestantské vrchnosti. Tyto procesy probíhaly cca od 15.tého do 18.teho století, počet obětí je velice těžké odhadnout. Nejpravděpodobnější číslo je údajně 300.000 upálených, avšak vyloučeno není ani číslo vyšší.

Procesy směřovaly proti proti tzv čarodějům a čarodějnicím, nejčastěji nevinným ženám, které nějak vybočovali z řady: Buď krásou, nebo ošklivostí, bohatstvím, duševní chorobou anebo třeba zvláštní fyzickou anomálií - stačilo mateřské znamínko anebo bradavice. Domnělé čarodějnice a domnělí čarodějové byli tvrdě trestání: Bývalí upalování, přičemž před smrtí bývali dlouhodbě vystaveni mučením, aby vyzrazovali další a další domnělé provinilce. Čarodějnické procesy stáli sice na Starém zákoně, kde v knihách Mojžíšových je Boží příkaz: Nenecháš čaroděje, čarodějnici na živu (Exodus 22,14).

Je však třeba podtrhnout, že se jedná o starozákonní příkaz. Ježíš Kristus však Božímu lidu vzal právo (či lépe řečeno povinnost) trestat druhé trestem smrti (viz např. Jan 8. kapitola, Matouš od páté do sedmé kapitoly a pak v 18. kapitole od 23. verše). A to né proto, že by se změnil Bůh, ale protože se změnila  doba. Boží lid již nežije v době pod Zákonem (starým, Mojžíšovským), ale v době milosti. Proto již nemá být obrazem Boží Spravedlnosti, vykonavatelem Božího Hněvu, nýbrž jsme volání býti obrazem Boží Milosti a vykonavateli Božího odpuštění.Neboť my, křesťané, si prostě musíme být vědomí vlastní hříšnosti, toho, že sami jsme Božím Zákonem odsouzení k trestu smrti, a že jsme sami přijali z Božích rukou naprosto nijak a ničím nezaslouženou Milost - Milost, která nebyla laciná, ale těžce vybojovaná. Na našem místě totiž trpěl, umíral a zemřel Nevinný Boží Syn. Nevinný zemřel za viné, vzal vinu na sebe a zaplatil za ní. Jsme spaseni skrze křívdu - skrze strpěnou křívdu. Když si toto uvědomíme, pak nalezneme morální profil křesťana, který se naprosto neslučuje s úřadem soudce, natož s úřadem soudcem posílající viníky na smrt. Protože křesťan si musí být vědom toho, že kámen hozený k odsouzení druhé ke smrti je kamenem hozeným k odsouzením sebe sama (Jan 8.k). Ten, kdo vynáší "spravedlivý" ortel smrti nad druhým, vynáši stejně tak spravedlivý ortel smrti sám nad sebou (Mt 18, 23nn).

Bohužel, né všichni křesťané s předcházejícím odstavcem souhlasí. Tím však zcela popírají - podle mého názoru - plnost Kristovi oběti, svou vlastní hříšnost a nezaslouženost Milosti přijaté v Oběti Nevinného Kristova Syna. Tito křesťané jakoby odmítají vzít jeden z křížů Služby Kristu - naprostou fyzickou bezbranost ovce mezi vlky (Mt 10, 16a). Kdyby měli tito křesťané pravdu, pak by to v praxi znamenalo, že i my, křesťané, bychom byli zcela povinni Nenechát čaroděje, čarodějnici na živu(Exodus 22,14). Se stejnou horlivostí, s jakou křesťané prosazují zákony na ochranu nenarozeného života proti potratům, na ochranu čistoty manželství jako svazku muže a ženy, se stejnou horlivostí by pak byli povinni prosazovat zákony, které by odsuzovaly čaroděje, čarodějnice, astrology, kartářa a kartářky, psychotroniky, proutkaře, spiritualisty vyvolávající duchy, léčitele a jiné okultisty k trestu smrti. Byla by to prostě naše povinnost, chodit a nenechávat takovéto osoby na živu. Avšak Bůh v Kristu Ježíši nám takovouto povinnost, ba právo, nejenom Svou Obětí a Strpěnou Křivdou vzal.

Vězme tedy, že žijeme v Době Milosti, a rozdávejme tedy plnými dlaněmi zdarma a stejným způsobem to, co jsme sami zdarma a nezaslouženě přijali: Milost před trestem smrti a odpuštění za naši neposlušnost a  hřích.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář