Paul Washer: Klamat sami sebe...

29. duben 2011 | 20.07 |

Paul Washer: O jistotě spasení -  otestujte se, zda-li jste znovuzrozeni  - test druhý díl třetí...

Jestliže říkáme, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe.    Dovolte mi něco poznamenat. Můžete klamat sami sebe, můžete klamat další lidi. Ale nemůžete oklamat Boha. Zkoušet to znamená činit velikou hloupost. Skrývat svůj hřích. Je to jako pokoušet se ukrýt rakovinu před jedinným doktorem, který Vás může před ní zachránit. Anebo to porovnejme s Adamem. Adame, kde jsi? Schoval jsem se, samozřejmě. Ty ses schoval před Tím Jedinným, kdo tě může spasit?  

Moji drazí, modlete se. To neříkám pouze já, to učí staří Patristici a Scholastici, otcové církve. Modlete se, to je základem všeho. Nebo se to může stát základem všeho. Protože  jedinný důvod, proč nejsme citliví k vlastnímu hříchu, proč odmítáme přiznat své hříchy před Bohem, spočívá v nedostatku modliteb. Modlitbou lze zlomit moc démonů. Modlitba je nástroj volně k použití.

Modlitby spojené s vyznáním hříchu přináší potěchu.  Přiznání se k hříchům před Bohem má moc přinést svobodu. Avšak nevěřící nemohou nic z toho učinit. Stejně tak i nábožní lidé, byť jsou členové nejrůznějších církví, kterým však chybí obrácení, nejsou schopni takto jednat.  Oni budou klamat sami sebe a zbohatnou tím, co se nazývá "sebespravedlnost - samospravedlnost".  I ty  se můžeš potápět stále hlouběji a hlouběji v odmítání Božích pravd ohledně stylu svého života a v důsledku toho budeš stále více a více tak zvaně kamenět a tento abnormální nebezpečný kámen pak získá  místo, které náleží tvému srdci. Tato abnormalita zvaná sebespravedlnost - samospravedlnost. Takto se člověk stává velmi nábožným jedincem, který však nezná Boha. Nábožný jedinec chladí jako kámen a jeho srdce je okováno krutostí podobnou krutostí tygra.

Jestliže říkáme, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není.  Jestliže nepotvrzujeme své hříchy před Boží tváří, usvědčuje nás to, že klameme sami sebe a že pravda v nás není! Přečtěme si v evangeliu Jana osmou kapitolu, čtyřicátý čtvrtý verš a  nalezneme tam stejnými slovy popsanou jinou osobnost, ve které není pravda: Tato osobnost se v tomto textu nazývá "Ďábel". V něm není nic pravdivého, stejně jako v osobě, která nepřiznává své hříchy před Boží tváří. Osoba, která nemá nic společného s Pravdou, se nazývá "Ďábel".

Jestliže říkáme, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není.

  Jestliže vyznáváme své hříchy, On je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a označuje nás za čisté od každé nepravosti. ..."Jestliže vyznáváme". Nejprve musíme porozumět, co to vůbec znamená "vyznávat." Většina lidí si myslí, že "vyznávat" znamená jednoduše říci: "Bože, odpusť mi." Nikoliv. Vyznání není žádostí o odpuštění. Řecké slovo "vyznávat" doslova znamená "Nazývat věci stejně jako... Říkat o nejrůznějších věcech to samé jako..." Říkat ty samé věci. Jak tomu tedy rozumět? Duch Svatý promlouvá skrze Slovo Boží k Tobě a usvědčuje tě z konkrétního hříchu. A my pak jednoduše nezvedneme svůj hlas k protestu jako nějaký hrdina, nebudeme dělat, že o ničem nevíme, nedáme na své vlastní dojmy, nebudeme to porovnávat s naším vlastním srdcem, s našimi vlastními představami, nic takového. Jestliže uslyšíme Boží hlas říkající o nás: Ty jsi zhřešil, ty jsi naštvaný a zuřivý ve svém srdci, lakomý, hamižný, závidíš ve svém nitru, jsi násilnický svou podstatou! Jestliže Bůh takto promlouvá k tobě, pak vyznávat hříchy znamená říkát ty samé věci jako Bůh, nazývat vše tak, jak je nazývá Bůh! Ano Pane, Amen Bože, máš pravdu, máš pravdu, vše, co říkáš o mne, je pravdivé.  A já Ti to z vlastního  přesvědčení, s mým upřímným souhlasem, vyznávám. Toto je vyznání hříchů. 

  Tenhle článek si nedělá nárok na přesný ani doslovný překlad přednášky kazatele Paula Washera, na to nejsem dost dobrý angličtinář. Jedná se pouze o parafrázi  některých myšlenek, které mne osobně oslovili. Originál v angličtině si můžete poslechnout zde, zde, zde, zde a zde.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.5 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář