Vydáno před: Otázky Jehovistů na Svatou Trojici...

26. duben 2011 | 15.42 |
› 

Vydáno před dvěmi lety...

Zdravím, vážený čtenáři,

tento blog slaví druhé výročí a to už je příležitost jednak poděkovat, že tento blog může fungovat a sloužit Bohu i lidem v tom našem malém českém  internetovém světě, jednak se i ohlédnout zpět za článkami, které se zde objevili. Dneska bychom si připomněli úvahu na téma Otázky Jehovistů na Svatou Trojici... , neboť z následující pětice článků jste na ni, vážení čtenáři, klikali prozatím nejvíce...


Vydáno před dvěmi léty:

Bez komentáře :-) 
Milosrdenství: Co mají tito tři společného? 
Papež: Hlásat Krista je naší povinností... 
Láska není otázkou citu... 
Otázky Jehovistů na Svatou Trojici... 

Otázky Jehovistů na Svatou Trojici... 

Dneska trošku přerušíme seriál polemik s Jehovisty, abychom se podívali na otázky, které Svědkové mají ohledně křesťanského pojetí. Ptají se, proč se Ježíš modlil k Otci, když Sám je Bohem, copak se modlil sám k sobě? Ptají se, jak je možné být zároveň u Boha a zároveň Bohem, jakto že Ježíš jako Bůh neví, kdy bude příchod Syna člověka. Upozorňují, že Ježíš nazývá Otce jedinným pravým Bohem, jak to tedy je?  Tyto otázky jsou legitimní a volají po odpovědi.

Abychom  tytu otázky odpověděli, musíme  si nejdříve  zaspekulujeme.  Bůh Otec, Syn i Duch Svatý jsou od počátku. Nikdy nebyly doby, kdy by Otec byl bez Syna a oba bez Duch Svatého. Čteme, že u Boha není žádných změn, že je pořád stejný. Přesto čteme o tom, že Otec zplodil Syna. Jak to tedy je?

Ježíš je nazván Logem, který na počátku byl u Boha a který od počátku byl Bohem. Logos znamená Slovo, ale slovo v širokém významu: Slovo, myšlenka, řád... Bůh Otec je Osobností, vždy byl osobností. Proto se domnívám, že vždy, i na počátku, Bůh Otec přemýšlí. Nebyla doba, kdy by Bůh nepřemýšlel. Boží Logos, Boží Slovo, Boží myšlení, je tedy také věčné, nemá počátek, neboť nikdy nebyla doba, kdy by Bůh nepřemýšlel.

Avšak Jeho Myšlení jako myšlení Živého Všemocného Boha je tak silné, že dává tomuto Svému Slovu, tomuto Svému myšlení, Svému Řádu, Život a Osobnost Syna. Bůh Otec miluje své myšlení, miluje Své Slovo. Bůh miluje vše dobré a Jeho Myšlení, Jeho Slovo je dobré. Stejně tak i Syn miluje Svého Otce, neboť v Něm pramení, i když Sám o Sobě je věčný. Otec psa plodí psa, pes nemůže zplodit nic, co by nebylo psem. Stejně tak člověk plodí jenom člověka. Člověk může vytvořit sochu, auto, počítač, ale zploditmlže jenom člověka, který má podobné vlastnosti a schopnosti, jako jeho otec. Má podobné ruce, podobné nohy, podobné srdce a podobnouhlavu. Stejně tak i Bůh může zplodit jedině Boha, Všemocnost plodí zase Všemocnost, Věčnost, Nekonečnost a Neomezenost jenom a pouze Neomezenost, Nekonečnost a Věčnost. Ale nemůžou existovat dvě Všemocnosti, dvě Neomezenosti. Otec a Syn tedy sdílí Jednu Společnou Všemocnost a Jednu Společnou Neomezenost.

Bůh Otec tedy miluje Svého Syna a Syn miluje Svého Otce. Vždy se milovali, milovali se už na počátku. Nikdy nebyla doba, kdy by se vzájemně nemilovali. Jejich vzájemná láska, Vzájemná Láska Dvou Osobností sdílící Jednu Všemocnost je Tak Silná, že této Lásce vtiskla Osobnost, Život, Osobnost Ducha Svatého. I když DUch Svatý vychází z Otce a sekundárně i ze Syna, přesto nikdy nebyla doba, kdy Duch Svatý nebyl, jednoduše proto, že nikdy nebyla doba, kdy by Otec nemiloval Svého Syna a Syn svého Otce. Dokonce i na kříži se Vzájemně Milovali.

A proto Ježíš nazývá svého Otce Jedinným Pravým Bohem, neboť z Něho je Zplozen Syn a vychází Duch. Ale přesto, Syn i Duch jsou od počátku, sdílí s Otcem Jednu Všemocnost, Neomezenost, Nekonečnost. Osobnost Otce je vtisknuta do osoby Syna i do osoby Ducha Svatého. Je Jedinná Osobnost vložena do tří Osob, Jedinná Osobnost sdílená Třemi Osobami. Proto Syn, Logos, může být zároveň u Boha a zároveň Bohem. Obdobně jako muž při manželském aktu je zároveň u své ženy a zároveň v ní.

Tři Osoby sdílící Jednu Osobnost, Jednu Všemocnost, Jednu Neomezenost, Jedno Božství. Tři Osoby vzájemně se milující. Osoby, které se vzájemně milují, vzájemně spolu i komunikují, protože je přirozené, že osoby, které se miljí, spolu komunikjí, spolu mluví, sdílí se o Své Radosti, o Své strasti, o Své Starosti, Bolesti.

Syn jako Bůh je Všemocný. Může Vše. Může se tedy i omezit, může chtít něco nevědět. Jestliže se Syn rozhodne něco nevědět, pak to prostě neví. On by to nenevěděl  proto, že by nebyl Všemocným Neomezeným Bohem, On to neví proto, že se rozhodl, že to prostě vědět nechce a nebude. Protože je Dobré, aby o hodině a dní příchodu věděl jenom Otec.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 5 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře