Paul Washer: Jste citliví k vlastnímu hříchu?

21. duben 2011 | 20.33 |

Paul Washer: O jistotě spasení -  otestujte se, zda-li jste znovuzrozeni  - test druhý díl druhý...

Dovolte mi položit Vám otázku: Jste citlivý k vlastnímu hříchu? Dovolte mi položit druhou otázku, která by Vás měla postrašit: Kdy Vás Duch Svatý naposledy zarmoutil ukázáním na Váš hřích? Kdy naposledy bylo Vaše srdce zlomené hříchem a vy jste jej vyznávali? Kdy napsoledy Vám Duch Svatý ukázal na konkrétní hřích ve Vašem životě a vedl Vás ke zlomení srdce, k pláči a k vyznávání? Mnozí členové církve ani netuší, o čem to tu mluvím. Jak moc jste přirostlí k tomu, co Pán nazývá hříchem?

Bůh slibuje, že vymění Vaše srdce kamenná a daruje Vám srdce z masa. To, co On říká, je vlastně toto: Vyměním Vaše kamenné srdce, ketré zatvrzele odmítá napomenutí z hříchu, za srdce z masa, které mi bude odpovídat. Odpovídá Vaše srdce Bohu, když On začíná promlouvat o Vašem hříchu?

Podívejme se společně teď na náš text: Jestliže říkáme, že jsme bez hříchu.  Jan ve svém prvním listu, páté kapitole a šestnáctém verši, mluví o hříchu, který je pod smrtí. Nebudu Vám říkat, že vím, o čem to tu Jan mluví. Ale někteří, velmi pečliví Scholastici zastávají tento názor: Jedná se o chvílli, kdy někdo tělesně a ze zvyku odmítá přiiznat svoji hříšnost před Bohem. Když Bůh k němu přijde, promlouvá mu do duše, stráví svůj čas s tímto člověkem ukazováním mu jeho hříchu, on se však k Bohu obrátí zády, poníží Jeho Názor a odmítne Jej. Odmítne přiznat  svoji vinu a přiznat  i samotnou potřebu vyznat hřích.

Dovolte mi položit další otázku. Protože takové lidé, jak jsme si je popsali výše, budou vždy konfrontování z Boží strany.  Jak odpovídáte někomu, kdo za Vámi přijde a řekne Vám, že jste v něčem zhřešili? Když někdo z Vašich přátel, anebo také z lidí, které znáte jen tak letmo,  přijde k Vám s Božím poselstvím, že jste udělali něco špatného? Budete se cítit uraženi? Povstanete a budete proti tomu bojovat? Vykřiknete: Ale takto ne, vy mne soudíte a na to nemáte právo! Anebo se v bázni Boží  před tímto Slovem skloníte a zeptáte se svého svědomí, jestli to, co on o Vás říká, nemůže být čistě náhodou třeba pravda? Prosím, popřemýšlejte, aspoň chvilku. Jste citlivý k vlastnímu hříchu? Anebo jste zatvrzeně zatvrzelí a pyšní. 

Možná si řeknete: Jestli by mi Bůh chtěl ukázat můj hřích, může to udělat přímo! Jistě, může, ale někdy si pošle nějakou osobu, aby to učinila v Jeho Jménu místo Něho.  Jak odpovídáte poslům vyslaných Bohem? Protože tak, jak reagujete na ně, tak by jste odpověděli i Bohu. Jste citlivý k vlastnímu hříchu?

Jestliže říkáme, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe.    Dovolte mi něco poznamenat. Můžete klamat sami sebe, můžete klamat další lidi. Ale nemůžete oklamat Boha. Zkoušet to znamená činit velikou hloupost. Skrývat svůj hřích. Je to jako pokoušet se ukrýt rakovinu před jedinným doktorem, který Vás může před ní zachránit. Anebo to porovnejme s Adamem. Adame, kde jsi? Schoval jsem se, samozřejmě. Ty ses schoval před Tím Jedinným, kdo tě může spasit?  

Moji drazí, modlete se. To neříkám pouze já, to učí staří Patristici a Scholastici, otcové církve. Modlete se, to je základem všeho. Nebo se to může stát základem všeho .Protože .  jedinný důvod, proč nejsme citliví k vlastnímu hříchu, proč odmítáme přiznat své hříchy před Bohem, spočívá v nedostatku modliteb.

Tenhle článek si nedělá nárok na přesný ani doslovný překlad přednášky kazatele Paula Washera, na to nejsem dost dobrý angličtinář. Jedná se pouze o parafrázi  některých myšlenek, které mne osobně oslovili. Originál v angličtině si můžete poslechnout zde, zde, zde, zde a zde.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře