PCh: O Antikristu

18. duben 2011 | 18.16 |

Petr Chelčický: O rozeznávaní duchů skrze bludné názory, kapitola 6.

Potom praví: A každý duch, který popírá Krista, z Boha není. A to je ten antikrist, o němž jste slyšeli, že přišel a už nyní je na světě (1.Jan 4,3 - podle PCh) .Takto kázali apoštolové o Antikristu, že již za jejich doby přišel a na světě pobýval. Avšak ti současní správci lidu praví, že až na konci časů má nějaký Antikrit přijít a bojovat proti křesťanům, mučit je pro víru a při tom bude kázat Boží Zákon.  A jestliže připustíme, že tento názor o Antikristu je správný, tedy že až na konci dějin světa má  nějaký Antokrist přijít, pak by se muselo i tvrdit, že onen Antikristus, který byl na světě za doby apoštolů, zemřel brzo po nich a teď jsou křesťané před ním v bezpečí, dokud onen poslední Antikrist nepřijde. V současnosti by tedy antikrist na světě přítomen nebyl.

Otázka zní, jakým mučením půjde antikrist proti křesťanům. Nero i jiní ukrutníci již před dávnými časy žili v Římě i kdekoliv jinde, obrovské množství křesťanů povraždili pro víru, avšak tím jim pranic neublížili. Vždyť tím více slávy získali mučedníci v nebi, než by sviňskou smrtí rakoviny či morem pomřeli. A jestliže by dnes Antikrist s velikou mocí přišel a totéž by činil, pouze slavné mučedníky by z křesťanů nadělal.

Existují také tací, co tvrdí, že Zákon Boží bude kázat. V tom případě se ptám mnichů i kněží: A kde dnes lze nalézt Zákon Boží? Mniši sami přiznávají, že v nich není a jejich skutky protikladné Božímu Zákonu to jen a pouze potvrzují.  U pasáků svatokupeckých jej také nenajdeme. Ani u městských lichvářů a tlustých patriciů nepobývá. Ba dokonce ani na hradech a tvrzích smilníků a násilníků Zákon Boží  nemá místo. Na papežský dvůr ani nemusíme za Zákonem Božím chodit, protože ten se zaměstnal vlastní velikou pýchou, sobectvím a svatokupčením. Taktéž mezi sedláky se nesnadno Zákon Boží hledá. A proto když by dnes přišel jakýkoliv Antikrist ke kterékoliv společenské třídě, nenalezl by v ní Zákon Boží. Pak ani nebude mít co kazit, protože už dlouhodobě je zkažená jak víra, tak Zákon. 

A tak se všelijaké skupiny trkají mezi sebou, jedni druhé obviňují, že oni jsou tím Antikristem, nebo že mezi ně brzy nějaký Antikrist přijde. Ale žádný  člověk, i kdyby skutečně byl Antikristem, by si to nikdy nepřipustil. To raději tím obviněním pokydá druhého, který se mu nelíbá. Proto všude zní jenom tato písnička a žádná jiná. Vždyť Antikrist stojí a přichází pod pokrytectvím, schován pod velikými tajemstvími, které se svět nikdy nepozná. Vždyť ani nepoznal Syna Božího, který na světě pobýval osobně, svou vlastní osobou. On sám se stal člověkem a ponížen do podoby člověka s člověkem navazoval důvěrné vztahy.

  Taktéž Antikrist již s velikou slávou přišel, povýšil se nade všechno, co nese Jméno Boží, k němu se přichýlí svět s velikou touhou, bláhově se domnívaje, že jsou v Kristu.  A proto ho svět neodhalí.

A tak nejlépe uděláme, když se přidržíme učení apoštolů, že antikrist již dávno přišel na svět a že už za jejich doby na světě pobýval. V jejich době začal růst, a pak sílil a sílil, až dosáhl nejvyššího vrcholu Zla a Protikladu Krista. A proto svatý Jan věrným věřícím přibližuje poslední hodinu nebo také poslední dobu světa: Slyšeli jste, že Antikrist už jde.. a podle toho víme, že nastala poslední hodina (1Jan 2,18 - podle PCh). Pravil, že Antikrist přichází a už je na světě. Přichází jako mocný, jehož panství  bude dlouho trvat v hodině posledního věku. V době apoštolů byl počat a za tu dobu ušel velký kus cesty. A takémpraví, že né pouze jedna osoba, ale mnozí sjednocení v jedné vůli vzpoury proti Kristu, v jedné hlavě posazeni na královském trůnu. A ta jedna hlava panuje nad pozemskými králi i nad soubory nejrůznějších pokrytců a nad mnoha národy. Jeho nazval apoštol Pavel člověkem hříchu a synem zatracení, který s eprotiví a vyvšuje nad vším, v čem je Jméno Boží. Velikou pýchou odporuje Kristu. Proti Kristově pokoře postavil čest a slávu převyšující pozemské krále, proti chudobě Kristova panství bohatství a moc převyšující krále celého světa...

==============================

Zdroj původního textu:
Boubín, Jaroslav: Petr Chelčický - spisy z Pařížského sborníku, Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, rok 2008, od strany 185.

Vyjádření Historického ústavu:
Historický ústav ani autor nemají námitek proti používání Vašich textů na internetu, pokud bude vždy citován originál díla s odkazem na stránky a zřetelně vyznačeno, že příslušné úpravy, které internetově publikujete, jsou autorsky Vaše.

Historický ústav AV ČR
Prosecká 76
190 00 Praha 9

www.hiu.cas.cz 

Doručeno mejlem: 8.12.2009, v 12:25

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář