Paul Washer: Otestujte se - test druhý...

12. duben 2011 | 11.31 |

Motto: Jestliže nemáme Lásku, co nám pak zbývá?

1. List Janův, 1. kap., od 8. verše:  Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.

Od minulé série článků studujeme 1. list Janův, který pojednává o tom, jak můžeme zjistit, že jsme opravdu znovuzrozeni. První test, o kterém jsme si povídali, byl tento: Jestliže vyznáváš, že znáš Ježíše Krista jako Svého Pána, vyznáváš, že jsi křesťan, a tvůj styl života protiřečí, co nám Bůh říká ohledně toho, jaký Je On Sám, a protiřečí tomu, jak Bůh zjevuje Svoji Vůli v Psaném Božím Slově, pak Jan říká, že lžeš, když vyznáváš, že jsi věřící.

Modlím se k Bohu, aby se Bázeň před Hospodinem stala drahocenou lidem. Mnozí z Vás, co jste si přečetli předchozí články, by jste se měli modlit k Bohu a prosit jej, aby Vám dal biblickou jistotu. Avšak někteří z Vás jste se po přečtení těchto článků zatrvdili, jestliže stále pokračujete ve vyznávání jedné věci, ale konání věcí jiných.

Tohle není tato falešná doktrína o křesťanství žijící ve smrtelné tělešnosti. Nic takového. Vždyť opravdový křesťan přece nemůže zůstávat ve smrtelném těle. Přece nemůžeš zůstávat v hříchu. Protože jestliže v Tobě Bůh zahájil dobrou práci, on ji také dokončí.

Takže tohleto byl první test. Teď, po tomto prvním testu, přichází velmi, velmi důležitý druhý test o tom, jestli je Duch Svatý zde. Protože první test by mohl zavést některé lidi k falešnému poznání, že pravý křesťan žije bez hříchu. Že když hovoříme o tom, že opravdový křesťan chodí ve světle, že tím říkáme, že je ochráněn před zhřešením. Nikoliv. Zde mluvíme o stylu života. Kdy styl života opravdového křesťana nemlže být v neustále vzpouře proti Bohu. A důkaz o tom podává následující test.

V něm uvidíme, že hřích v našem životě nemusí automaticky znamenat naše zatracení, ale rteakce na něj bude určitě indikovat, jestli Boha opravdu známe, nebo ne. Přečtěme si od verše osm:

Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.

Jeho Slovo není v nás. Proberme si podrobněji tento text.

"Jestliže říkáme..." Tato věta je v tomto listu Janově stašlivě důležitá. Často ji opakuje: "Říkáme-li... říkáme-li..."

"Jestliže říkáme..." znamená absolutně nic. My můžeme tvrdit absolutně všechno, co nás jen napadne. To nutně netvoří hodnotu našeho křesťanství.

"Jestliže říkáme, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není..."

Slyšte náš test: Opravdový křesťan bude citlivý na hřích v jeho životě a povede jej ke zlomení srdce, k pokání a k vyznávání. Osoba, která říká, že je křesťanem, a není citlivá k vlastnímu hříchu, a tento hřích jej nevede k vyznávání, taková to osoba není křesťanem.

Občas přednáším na kazatelských pastorálkám a tam vždy říkám následující zkušenost, kterou Vám mnozí pastoři mohou dosvědčit, protože je pravdivá. Občas se stane, že když kážete, Duch Svatý začne pracovat s lidma a lidé začnou vyznávat své hříchy. Víte, co je ta nejobvyklejší věc? Pastoři všech věků se mnou budou souhlasit. Lidé, kteří jsou nejblíže Bohu, přicházejí a vyznávají své hříchy. A ti tělesní, studenosrdcoví křesťané v církví sedí jako kamenná socha, jakoby nebylo nic řečeno. O čřem mluvím: O zdravých členech v církve a ztracených. Opravdový křesťan nemůže žít bez hříchu, Jan to zde jasně vyjadřuje, ale opravdový křesťan je citlivý k hříchu. A citlivost k hříchu je vede k vyznávání a k proklamování.

Dovolte mi položit Vám otázku: Jste citlivý k vlastnímu hříchu? Dovolte mi položit druhou otázku: Kdy Vás Duch Svatý naposledy zarmoutil ukázáním na Váš hřích? Kdy naposledy bylo Vaše srdce zlomené hříchem a vy jste jej vyznávali? Kdy napsoledy Vám Duch Svatý ukázal na konkrétní hřích ve Vašem životě a vedl Vás ke zlomení srdce, k pláči a k vyznávání? Mnozí členové církve ani netuší, o čem to tu mluvím. Jak moc jste přirostlí k tomu, co Pán nazývá hříchem?

Bůh slibuje, že vymění Vaše srdce kamenná a daruje Vám srdce z masa. To, co On říká, je vlastně toto: Vyměním Vaše kamenné srdce, ketré zatvrzele odmítá napomenutí z hříchu, za srdce z masa, které mi bude odpovídat. Odpovídá Vaše srdce Bohu, když On začíná promlouvat o Vašem hříchu?


Tenhle článek si nedělá nárok na přesný ani doslovný překlad přednášky kazatele Paula Washera, na to nejsem dost dobrý angličtinář. Jedná se pouze o parafrázi  některých myšlenek, které mne osobně oslovili. Originál v angličtině si můžete poslechnout zde, zde, zde, zde a zde.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář