Modlitba jako pokušení pokoušet Boha...

11. duben 2011 | 09.37 |

Milý čtenáři, už jsi někdy slyšet z úst křesťanů věty podobné těmto? Modlitba funguje. Začni se modlit a uvidíš, že to funguje. Horlivě jsem se modlil a Bůh začal jednat...

Na počátku tohoto článku bych Vás rád poprosil, abyste z něho nevyvovozovaly žádné obecné soudy. Vnímejte jej jako mou osobní zpověď, jako mé osobní vyznání.

Na věty popsané výše reaguji velmi citlivě. Jsou pro mne velkým pokušením. Představují Boha jako automat a přivlastňují si vlastní zásluhy na Božích zázracích: Uzdravil ses, protože JÁ jsem se modlil, například. Já vím, že mnozí křesťané, kteří toto říkají, to takto nemyslí. Hovořím o svém vlastním pokušení.

Osobně jsem si totiž prošel hodně temným obdobím svého života. V patnácti letech se mi dostala do rukou knížka dr Josepha Murphyho, "Moc podvědomí." A já v ní propadl. Tato knížka mne stála cca devět, možná deset let života. Pan Murphy učí, že není důležité, v co člověk věří, ale že věří. Že není důležité, ke komu se člověk modlí, ale že se modlí. A je to pak ono lidské podvědomí, které reaguje na víru (ať už objektivně správnou, nebo špatnou) a přináší do života mocné skutky, například uzdravování. Skoro deset let svého života jsem se plácal v této filozofii. A zjistil jsem, že "ono to funguje." Zjistil jsem, že okultismus funguje, že telepatie funguje, že víra a modlitba funguje.

Dnes se tento postoj pro mne stal velkým pokušení. Pokušení pokoušet Boha. Vážení přátelé, já netoužím po tom, aby moje modlitby byly vyslyšeny, protože jsem se JÁ horlivě modlil. Protože "to" funguje. Jsou křesťanské církve, které učí, jak si "vírou vysedět diamantový prsten, nebo mercedes či kabriolet." Netoužím mít vztah s automatem, ale s Živým Bohem, kterého jsem měl tu milost poznat. 

Toto ve mne zůstává jakožto takový "osten satanův." Když kázal kazatel Tomáš Holubec o tom, jak lidé, kteří přišli ke Kristu od okultismu, mají problémy s modlitbou, věděl jsem velice dobře, o čem mluví.  Vnímám však tento "osten satanův" jako Boží dar. Byl to Bůh, já tomu věřím, kdo mne provedl tímto temným údolím murphismu, aby mi dal něco, co třeba nedává druhým, k obohacení všech.

Dnes vnímám jednu věc. Bůh ví, co já potřebuji od Něho. Bůh to dobře ví. Ale vím já osobně, co si On potřebuje ode mně? Co si On žádá ode mne? Hledejte první králoství nebes a jeho spravedlnost a vše ostatní Vám bude přidáno. Bůh dobře ví, co potřebuji. Že potřebuji se najíst, že potřebuji mít, kde hlavu složit, že potřebuji být zdravý. A ano, jistě, i sám mu to v prosbách říkám. Ale vím já, co on potřebuje ode mne? Vím já, co si On žádá ode mne?

Tato otázka se stává jakýmsi středem mého života. Něco, co se snažím mít neustále na mysli. Bože, co si žádáš ode mne?  Co mi chceš říci skrze to, či ono kázání, skrze to či ono místo v Bibli, skrze tu či onu událost mého života. Co mi chceš říci a co si Ty, Bože, co si Ty ode mne žádáš. Celý život se pak stává jednou velkou modlitbou, jednou velkou rozmluvou, rozmluvou nejenom slov, ale i postojů, činů, myšlenek, poctivosti v práci, ve škole, a tak dále.

Možná, možná při modlitbě není ani tak důležité, co JÁ říkám, (čímž netvrdím, že to důležité vůbec není), ale co slyším.

Opět opakuji, tento článek nevnímejte jako poučení o nějakých obecných pravdách. O tom, jak má či nemá vypadat modlitba, či dokonce o tom, jak je špatné se horlivě modlit, to už vůbec né. Tento článek je jen a pouze vyznání o mém vlastním pokušení, selhávání, hříšnosti a cestě s Kristem.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: Modlitba jako pokušení pokoušet Boha... jakys 25. 01. 2012 - 13:54
RE: Modlitba jako pokušení pokoušet Boha... bohu-a 01. 02. 2012 - 10:50