MP3: Naléhavé a důležité otázky...

4. duben 2011 | 09.21 |

http://www.ulozto.cz/8530401/muller-3-4-2011-byt-v-kristu-mp3

Co to znamená "být V Kristu?" Co to znamená "přijímat Ducha Svatého?" Toto jsou naléhavé a důležité otázky (nejenom) pro život křesťanů. Proto jste, vážení čtenáři. naléhavě zváni ke stáhnutí a poslechnutí :-)

S přáním všeho dobrého,
VM...

Všechny izraelské kmeny přišly k Davidovi do Chebrónu a prohlásily: "Hle, jsme tvá krev a tvé tělo. Už tenkrát, když králem nad námi byl Saul, vyváděl a přiváděl jsi Izraele ty. Tobě Hospodin řekl: ‚Ty budeš pást Izraele, můj lid, ty budeš vévodou nad Izraelem.‘" Přišli i všichni izraelští starší ke králi do Chebrónu a král David s nimi v Chebrónu uzavřel před Hospodinem smlouvu. I pomazali Davida za krále nad Izraelem... 2. Samuelova 5,1.

Když celý Izrael uviděl, že je král nevyslyšel, dal lid králi tuto odpověď: "Jaký podíl máme v Davidovi? Nemáme dědictví v synu Jišajovu. Ke svým stanům, Izraeli! Nyní pohleď na svůj dům, Davide!" A Izrael se rozešel ke svým stanům. 1. královská 12, 16...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář