PCh: O dostatečné plnosti ve Vtěleném Kristu

31. březen 2011 | 05.00 |

Petr Chelčický: O rozeznávaní duchů skrze bludné názory, kapitola 5. část 3.

A ještě více. Duch, který pochází z Boha, ať vyznává Ježíše Krista v těle přišlého všem věřícím a všem, kdo v Něm hledají Svou Spásu. Ať zdůrazňuje, že v Kristu mají všechno pravé, pravdivé  a potřebné  ke spáse, mají to v hojnosti a bez nedostatku. V Kristu mají  vše, i to, co potřebují zde na tomto světě. To, oč skrze nebe prosí a žádají, to se vší plností v Kristu dostávají. V protikladu s tím: Jestliže člověk hledá rozličnou pomoc a milost kdekoliv mimo Krista, pak se i sám k takovéto pomoci či milosti přivazuje.   Jakou spásu hledá, k takové se přiváže. A pak se v tom také plácá.  Takoví se domnívají, že spíše  spásu naleznou u kdejakého mnicha, kterého druzí nazývají svatým, než u Samotného Krista.  A tak jsou svedeni skrze hromová kázání falešných kněží, kteří oslazují svá slova  lidu cizoložícímu ve víře.  Takovémuto lidu rozmnožují milosti a pomoci svatých, až tím uhasí v jejich srdcích Ježíše Krista  s Jeho Přehojnými Milostmi. Bláznivý lid, který neví, zda-li hledá spasení u Boha, nebo u lidí! Hledá-li spásu v rytém obrazu, nebo v utrpení Kristovém, v potulkách po světě nebo v pravdivém svědomí. Nerozumný lid, ve tmě zavřený, který nepoznává Pravého mezi nepravými...

Proto ten duch, který pochází z Boha, má kázat věřícím úplnou zvěst o spasení v Kristu. Neboť nikdo jiný na nebi ani na zemi neobdržel tolik milosti, dokonce by ani nikdo takový nemohl tolik milosti nést, abe zemřel za lid, který Mu uvěří. A to je také důvod, proč apoštolové hlásali, že Kristus v sobě obsahuje veškerou dokonalou Milost. Že pouze v Jeho Krvi byváme umyti od každého hříchu. Že veškerá milost v našem životě pochází jen a pouze z Jeho Plnosti. Takto to prožívali apoštolové i všichni svatí, kteří jsou v nebi, že vše, co dobrého mají, plyne jen a pouze z Jeho Plnosti. A co zažívali, to předávali skrze mluvené i psané slovo dále věřícímu lidu, že i oni v Něm mají veškerou hojnost a plnost: V něm je přece vtělena všechna plnost božství; v něm jste i vy dosáhli plnosti. Kolosenský 2, 9n. Takto promluvil svatý Pavel židům, kteří ačkoliv se obrátili ve víře Ježíši Kristu, nevěděli o této Plnosti. Ti se totiž vraceli ke stránkám Mojžíšova zákona v touze ospravedlnit se skrze něj, jako by jim Kristus na to sám nestačil. A tak je Pavel napomíná a ukazuje jim Dostatečnou Plnost v Něm. Vše pravdivého, co potřebují nebo co si žádají ke svému spasení, zde dostávají srkze dary a milosti z Plnosti Ježíše Krista. K tomuto účelu není potřeba ani Mojžíšův zákon, ani zákony antikrista. Lidé se mohou věrně svěřit Kristu a se vší nadějí se k Němu obrátit v prosbě o věe dobré, které potřebují.

Takto zní vyznání o Kristově příchodu v Těle. S Jeho Vtělením v dostatku přišlo vše, na čem záleží. Apoštolové sami již nemohli k této Plnosti nic přidat. Mohli jenom to kázat. Že veškerá Plnost dostatečná k opravení padlého lidského pokolení, vykoupení a smíření s Bohem, spočívá ve Vtěleném Kristu. Že spolu s Kristem byla na zem uvedena Dokonalá Spravedlnost dostatečná ke svatosti života tohoto pokolení. Že vzkříšení nesmrtelnosti a věčného blahoslavenství, i toto vše je přítomno ve Vtěleném Ježíši Kristu. Toho se drží a toto vyznává každý duch pocházející z Boha: Jak ten, který káže Krista, tak ten, který toto kázání poslouchá a věří v Něho.    

==============================

Zdroj původního textu:
Boubín, Jaroslav: Petr Chelčický - spisy z Pařížského sborníku, Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, rok 2008, od strany 185.

Vyjádření Historického ústavu:
Historický ústav ani autor nemají námitek proti používání Vašich textů na internetu, pokud bude vždy citován originál díla s odkazem na stránky a zřetelně vyznačeno, že příslušné úpravy, které internetově publikujete, jsou autorsky Vaše.

Historický ústav AV ČR
Prosecká 76
190 00 Praha 9

www.hiu.cas.cz 

Doručeno mejlem: 8.12.2009, v 12:25

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář