Izajáš: Bude nám dán Syn: S námi Bůh!

10. červen 2010 | 05.00 |

Avšak tato sklíčená země ponurá nezůstane.
Jako zprvu byla země Zabulón
a země Neftalí zlehčena,
tak nakonec bude přivedena ke cti
s Přímořím a Zajordáním
i Galileou pronárodů.

Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo;
nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.


Rozmnožil jsi národ,
rozhojnil jsi jeho radost;
budou se před tebou radovat,
jako se radují ve žních,
tak jako jásají ti, kdo se dělí o kořist.

Neboť jho jeho břemene
a hůl na jeho záda
i prut jeho poháněče
zlomíš jako v den Midjánu.

Pak každá bota
obouvaná do válečné vřavy
a každý plášť vyválený
v prolité krvi budou
k spálení, budou potravou ohně.

Neboť se nám narodí dítě,
bude nám dán Syn,

na jehož rameni spočine vláda
a bude mu dáno jméno:

"Divuplný rádce,
Božský bohatýr,
Otec věčnosti,
Vládce pokoje
."

Jeho vladařství se rozšíří
a pokoj bez konce spočine
na trůně Davidově a na jeho království.

Upevní a podepře je
právem a spravedlností
od toho času až navěky.

Horlivost Hospodina zástupů to učiní.
Z knihy proroka Izajáše, 9. kapitoly...

Poznámka: Zaslíbení příchodu Ježíše Krista. Bude nám dán Syn. Jednozplozený Syn, Jedinečný Syn, Syn Jedinný Svého druhu. A jeho jméno, jeho charakteristika, jeho osobnost bude: "Divuplný rádce, Bůh - Bohatýr, Otec Věčnosti, Vládce Pokoje." Atributy Boha. V Ježíši Kristu k nám přijde Bůh. V Kristu "je s námi Bůh - Immanuel." Pes plodí psa, pes nikdy nezplodí nic jiného než psa. Člověk dává svou člověčinu, svou DNA, zase jenom člověku. Člověk může vytvořin mnoho věcí: Stůl, počítač, vysavač, robota. Ale zplodit, zplodit může zas jen a pouze dalšího člověka. Také Bůh stvořil a tvoří stále nové a nové věci, rostliny, živočichy, lidi, ale zplodil, zplodil zase a jenom Boha: Ježíše Krista. Nekonečnost plodí nekonečnost, všemocnost plodí všemocnost. Nemůžou všal existovat dvé všemocnosti a dvoje nekonečna. Neexistují dva Bohové. Ale jeden Bůh ve Třech Osobách. Jedna všemosnost, jedna dokonalost, jedna neomezenost ve Třech Osobách... 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře