Galerie osobností: kníže Soběslav II.

4. září 2009 | 23.59 |

Netypicky v pátek v noci se podívejme na v pořadí třetí díl seriálu Galerie osobností českého národa. Tentokrát si popovídáme o člověku, pro kterého jsem v anketě o Největšího Čecha nehlasoval. Přesto si myslím, že je dobré jej zde zmínit. Jedná se o knížete Soběslava II.

Soběslav II se narodil jako druhorozený syn přibližně v roce 1128. Jeho otec, kníže Soběslav, vládl v letech 1125 až 1140 velice pevnou, autoritativní rukou. Na trůn se nedostal moc podle psaného práva, nejstarším přemyslovcem byl v té době někdo úplně jiný. Seniorátní řád v té době již v podstatě přežíval. Stával se pouhým morálním závazkem, návodem, předáků české země,  jak postupovat při volbě nového knížete, návodem či závazkem, kterého nemuseli dbát. V podstatě se seniorát zúžil na pražskou větev rozvětveného přemyslovského rodu. A i to hodlal Soběslav I překročit. Ještě za svého života dal totiž zvolit českým knížetem svého prvorozeného syna, Vladislava.

Ale po Soběslavově smrti zemřela i jeho moc. Předáci se vzepřeli poslední vůli svého knížete a na trůn povolali jiného Vladislava, syna Vladislava I. A ani tento Vladislav nebyl nejstarší přemyslovcem a dokonce nebyl ani nejstarším pražským přemyslovcem. Synové Soběslavovi (Vladislav, Soběslav, Oldřich a Václav) museli ze země uprchnout. Druhá polovina dvanáctého století se pak nesla ve znamení souboje Soběslavoviců a Vladislavoviců.

Na trůn tedy nastoupil Vladislav II. Velice slabý vladař, jehož politiku založenou na naprosté oddanosti římskému císaři Barbarosovi vedl biskup Daniel. Po smrti Danielově pak již ztratil veškerou samostatnost a stal se přívěškem na císařské koruně. Za svou servilitu byl v roce 1158 vyznamenán královskou korunou. Ale i tato pocta byla předána pochybně. Chyběl papežsky souhlas i arcibiskupské svěcení. Korunu Vladislavovi v přímém rozporu s tehdejším právem předal císař a po té byl na domácí půdě pomazán pouhým biskupem Danielem. Jeho koruna tedy neměla mezinárodní uznání, na rozdíl od koruny například Vratislava II, anebo Přemysla Otakara.

Již v roce 1148, když mu bylo přibližně dvacet let, se Soběslav II. pokusil o puč. Neúspěšně, byl poražen a uvržen do žaláře na Přimdě. Odtud se mu povedlo v roce 1150 utéci k Barbarosovi. Spor s Vladislavem se vyřešil smírně tím, že Soběslav obdržel v roce 1160 Olomoucké knížectví. Ale již v roce 1161 Vladislav dohodu porušil, zrádně Soběslava vylákal a znovu uvěznil na dalších 12 let na Přimdě.

Dlouhá léta vězení Soběslava hodně přeměnila. Měl možnost jít do sebe. V roce 1173 byl z vězení osvobozen a šlechtou na císařův pokyn prohlášen za knížete. Tento převrat se obešel bez krveprolití, Soběslav se za léta příkoří nemstil. Šlechtě však, která ho dlouhá léta bez výčitek svědomí nechávala v nespravedlivém vězení, již nedůvěřoval. Obklopoval se nižšími stavy, nižší šlechtou, budoval si novou družinu. Měl soucit s rolníky a zemědělci. I v zahraniční politice si, na rozdíl do Vladislava, počínal samostatně a neváhl se postavit i samotnému císaři.

Laskavě se zachoval i ke svému předchůdci, dlouholetému žalářníkovi, Vladislavovi, kterého po jeho smrti v roce 1174 nechal pohřbít v Praze. Toto vše však v konečném důsledku podlomilo jeho vládu. V roce 1178 se do země s císařským požehnáním vrátil jeho nepřítel Bedřich a šlechta přešla na jeho stranu. Občanskou válku však Soběslav prohrál z jiného důvodu: Byla totiž doba zemědělských prací a tak své vojsko rozpustil. Dal přednost potřebám svých poddaných před svými vlastními.

Upevnil se na jednom českém hradu, odkud stále vedl odboj proti Bedřichovi. V roce 1179 málem zpět dobyl pražský hrad. Na konec byl opět poražen a donucen opustit zemi. Umřel v roce 1180 bezdětný.

Soběslav II nebyl takovým pacifistou, jako kníže Václav. Přesto si naši úctu zaslouží. V krizové chvíl dal totiž přednost potřebám svých bližních před svými vlastními. Za dlouhé a nespravedlivé strádání se nemstil. Vládl s ohledem na své nejnižší. Raději se zadlužil, než aby sedlákům v těžkých dobách dlouholeté vnitřní války zvedl odvody a daně.  A ač, obdobně jako Václav, vládl krátce, za jeho doby si mohli vykořisťovaní aspoň na chvíli vydechnout...

Link na wikipedii: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sob%C4%9Bslav_II.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář