Neotálej obrátit se k Hospodinu...

2. září 2009 | 23.59 |

Synu, nehověj svým choutkám a siláctví
a nejednej podle žádostivosti svého srdce.
Neříkej: "Jsem svým vlastním pánem,"
jinak tě Hospodin určitě ztrestá.
Neříkej: "Zhřešil jsem, a co se mi stalo?";
to jen proto, že Hospodin je nekonečně shovívavý.

Nespoléhej opovážlivě na odpuštění
a nehromaď jeden hřích na druhý.
Neříkej: "Boží slitování je tak veliké,
že mi odpustí hříchy jakkoli početné."
Vždyť u něho je nejen slitovnost,
ale i rozhorlení,
a hříšníci pocítí tíhu jeho odplaty.

Neotálej obrátit se k Hospodinu,
neodkládej to ze dne na den!
Neboť Hospodinův hněv tě zničehonic vyhledá
a dojdeš záhuby v den odplaty.

Z knihy Ješuy Sirchovce, 5, kapitola.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře