Nástrahy Marianského kultu

8. červen 2010 | 08.00 |
› 

Opět článeček z mého šuplíku, se kterým bych se rád zde podělil. Napsal jsem ho před pěti lety (na rozdíl od jiných je docela přesně datovaný)a jako první vyšel na dnes již neexistujícím e-zinu casopis.bloudil.cz

V těchto dnech navštívil českou republiku jeden italský kněz, propagátor nové vlny Mariánského kultu. Ve středu 31.8.2005 jsem se zúčastnil mše, kterou celebroval. Rád bych poreferoval o svých dojmech z této akce a upozornil na úskalí Marianského kultu.

Hlavní nebezpečí spatřuji v tom, že se Panně Marii uměle přidávají atributy, které patří Ježíšovi, příp. Otci. Tím odvádí myšlenky věřících od Spásonosného Jména Syna, od Krista, k modle, což je na hranici desatera. Tedy něco podobného, oč se snaží např. Svědkové Jehovovi, byť na menší kvalitativní úrovni. Na druhé straně však je toto kompenzováno kvantitou, počtem lidí,  na které se působí.

Mši doprovázelo Zasvěcení do Neposkvrněného srdce Panny Marie.  Toť je termín, který Bible nezná. Ježíš sám na některých místech odmítá, že by Panna Marie byla v tomto ohledu vyjímečný člověk. Dokonce se zdá, jako by působil PROTI počínající až náboženské úctě k Marii. Na větu: Blahoslavena žena, která tě odrodila a odkojila Ježíš odpovídá: blahoslaveni ti, kdo slyší Boží Slovo a zachovávají jej. Při jiné příležitosti se vyslovil ještě radikálněji: Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a podle něho jednají. Ježíš zde  jasně říká, že Panna Marie je ve vztahu k němu člověk jako každý druhý. O Neposkvrněném srdci Panny Marie není v Bibli ani zmínka, (pozn.naopak, z těchto několika Kristových narážek je patrné, že Mariino srdce bylo stejně hříšné a nedokonalé, jako jiných lidí). Panna Marie stejně jako kdokoliv druhý potřebuje ke spáse Kristovu oběť.

Zasvěcení provázelo několik slibů. První z nich je jednota s papežem. Leč ke spasení je nutná jednota s Bohem, ne se sebelepším člověkem. (Poznámka: Budu-li v jednotě s Bohem, pak budu v jednotě i s lidmi jsoucí v jednotě s Bohem. Apoštol Pavel sice říká, napodobujte mne, ale ne jen tak pro následování samého, neboť dodává: Protože já napodobuji Pána).Druhý slib spočívá v šíření jména Panny Marie. Ježíš nás však posílá šířit jméno své, ne své matky. Ještě jsem se na té mši dověděl, že Duch přichází na mocnou přímluvu Panny Marie, však každý, kdo si nalistuje příslušné místo v evangeliu sv. Jana, si může přečíst informací odlišnou. Ježíš nám dává pít Živou vodu, svou krev, o mateřském mlíku Panny Marie se opět v Bibli nemluví.  Svět také nepřemohla vítězná armáda Panny Marie, ale Pán svou smrtí a vzkříšením.

Kněz ve svém kázání správně připomněl moderní modlářství peněz a materialismu,  leč pozapomněl na vlastní práh. Jestliže křesťan ve svých modlitbách věnuje více prostoru Panně Marii než Otci i Synu, pak je něco v nepořádku. K Panně Marii bychom měli přicházet s úctou, jakou si zaslouží, ne méně, ale i ne více. Úcta k Marii nesmí vésti k zastínění slávy Otce i Syna i Ducha. Marii nesmíme přiznávat atributy, které patří Otci i Synu i Duchu. Nestojím o zasvěcení do Neposkvrněného Srdce Panny,  ale o život v Kristu. Nestojím o požehnání Panny Marie, ale o požehnání Nebeského Otce. Ano, Panna Maria nám skrze Jana, miláčka Páně, byla dána, leč svěřena do péče, ne do náboženského poblouznění.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře