Izajáš: Slovo proti Smlouvě se smrtí...

5. srpen 2010 | 19.28 |

Také tito blouzní z vína,
po opojném nápoji se potácejí:
kněz i prorok blouzní z opojného nápoje,
jsou pomateni vínem, po opojném nápoji se potácejí,
blouzní při viděních, při rozhodování kolísají.

Všechny stoly jsou plné zvratků,
samý výkal, místa není.


Koho vyučit poznání?
Komu vyložit zvěst?
Odkojeným dětem, od prsů odstaveným?

Stále jenom:
žvást na žvást, žvást na žvást,
tlach na tlach, tlach na tlach,
trošku sem, trošku tam.


Proto nesrozumitelnou řečí
a cizím jazykem promluví k tomuto lidu ten,
který mu říkal: "Zde je místo odpočinutí,
nechte odpočinout znaveného, zde je místo míru!"

Nechtěli však slyšet.

Slovo Hospodinovo jim bude:
"Žvást na žvást, žvást na žvást,
tlach na tlach, tlach na tlach,
trošku sem, trošku tam."

Jen ať jdou,
však klesnou zpět a ztroskotají,
padnou do léčky a uvíznou v ní.


Proto slyšte slovo Hospodinovo,
chvastouni, vládnoucí
nad tímto lidem v Jeruzalémě!

Říkáte: "Uzavřeli jsme smlouvu se smrtí
a sjednali jsme úmluvu s podsvětím.
Valí se bičující příval?
Však se přežene, nás nezasáhne,
vždyť jsme si svým útočištěm učinili lež
a skryli jsme se v klamu."


Proto praví toto Panovník Hospodin:
"Já to jsem, kdo za základ položil
na Sijónu kámen, kámen osvědčený,
úhelný a drahý, základ nejpevnější;

kdo věří, nemusí spěchat.

Za měřicí šňůru beru právo,
za olovnici spravedlnost.
Lživé útočiště smete krupobití
a skrýši zaplaví vody.

Vaše smlouva se smrtí bude zrušena
a vaše úmluva s podsvětím neobstojí.
Valí se bičující příval!
Až se přežene, budete po něm jak zdupaná země .

Kdykoli se přižene, sebere vás.
Jitro co jitro se přežene, dnem i nocí.
Hrůza ochromí ty, kdo pochopí tu zvěst."

Lůžko bude krátké,
nebude možno narovnat se,
a přikrývka úzká,
že se do ní nezavineš.

Jako na hoře Perasímu povstane Hospodin,
chvět se bude země jak v dolině Gibeónské.

Vykoná své dílo,
dílo jemu nevlastní,
udělá svou práci,
práci jemu cizí.

Nechovejte se už jako chvastouni,
ať vám nemusí být přitažena pouta.

Slyšel jsem od Panovníka, Hospodina zástupů,
že je konec s celou zemí, že je rozhodnuto.

Z knihy proroka Izajáše, 28. kapitoly

 Poznámky: Kdo jsou oni chvástouni? Vážený čtenáři, nejsme to my dva? Ty a já? Čím se opíjíme? Čím napájíme svá těla, své myšlení, pocity, své duše? Co je náš pokrm, co je náš nápoj? Jak vypadá stůl naší duše? Není také celý od našich filozofických zvratků  a emocionálních  lejn? Co pro nás znamená Slovo Boží? Žvást na žvást? Rozumíme mu? Anebo se snadno necháváme odradit, neboť nechceme Boha slyšet? S kým jsme uzavřeli smlouvu našeho života?S životem, s Bohem? Anebo s hříchem a se smrtí? Jezme, pijme, bavme se, nevažme se odvažme se, zažijme co nejvíce zážitků a emocí, adrenalinu a romantiky, neboť zítra zemřeme? Když nám káží o nebezpečí světa, nemáme pocit, že "nás se to netýká?" Nebezpečí sexu, aids, drog, řízení vozidel pod alkoholem, však co, domůje to blízko, nemůže se nám nic stát? 

Bůh položil na Sijónu kámen, osvědčený, úhelný a drahý. Ježíše Krista. Kdo na tomto základu staví, praví Pán: každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký. (Mt 7k)

Kdo věří, nemusí spěchat. Může počkat, může čekat na Hospodina! 

Mějme požehnaný den!

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře