Synu, neodpírej živobytí chudákovi...

20. srpen 2009 | 21.26 |

Synu, neodpírej živobytí chudákovi
a pohledy potřebných
nenechávej bez povšimnutí.
Hladového nezarmucuj
a nedráždi k hněvu
člověka v jeho bídě.


Roztrpčené srdce dál nezneklidňuj
a neotálej s darem potřebnému.
Neodmítej prosby člověka v soužení
a neobracej se zády k chudákovi.

Neodvracej od něho oči, když žebrá,
a nedávej tak nikomu příležitost,
aby tě proklínal.
Jestliže tě ve své zahořklosti prokleje,
vyslyší jeho prosbu ten,
kdo je jeho tvůrcem.

Jednej tak,
abys byl ve shromáždění oblíben,
a před vznešeným skloň hlavu.
Nakláněj ucho k slovům ubožáka
a odpovídej mu zdvořile a laskavě.

Utiskovaného vysvobozuj
z rukou utiskovatele
a nebuď skleslé mysli,
když musíš soudit.

Sirotkům buď otcem
a jejich matce nahraď muže.
Tak budeš jako syn Nejvyššího,
bude tě milovat více než tvá matka...

Z knihy Ješua Sirachovce, 4. kapitola...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře