Synu, v tichosti konej své práce...

13. srpen 2009 | 20.56 |

Synu, v tichosti konej své práce
a budou tě mít rádi lidé Bohu milí.
Čím větší jsi, tím více se pokořuj
a najdeš milost před Hospodinem.

Neboť mnozí jsou vznešení a slavní,
ale Hospodin zjevuje svá tajemství pokorným.
Neboť Hospodinova moc je veliká;
pokornými je oslavován.

Co je pro tebe příliš nesnadné,
nevyhledávej, a co je nad tvé síly, nezkoumej.
Přemýšlej o tom, co ti Hospodin nařídil,
co před tebou drží v tajnosti, po tom se nepídi.
Nestarej se o to, co se tě netýká,
vždyť ti bylo ukázáno víc,
než na co stačí lidský rozum.
Mnohé lidi obloudily jejich domněnky
a falešné dohady zavedly na scestí jejich myšlení.

Nebudeš-li mít zřítelnici,
budeš připraven o světlo,
nedostalo-li se ti poznání,
nevychloubej se schopnostmi .

Zatvrzelé srdce nakonec špatně skončí,
kdo si zahrává s nebezpečím,
nakonec v něm zahyne.
Zatvrzelé srdce bude obtíženo bolestmi,
hříšník vrší jeden hřích na druhý.
Na to, co postihne pyšného,
není léku, neboť se v něm zakořenilo zlé býlí.
Srdce rozumného pochopí podobenství
a přání moudrého je mít naslouchající ucho.
Voda uhasí planoucí oheň
a milosrdenství usmíří hříchy.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře