O antikristovi - úvod

11. srpen 2009 | 22.27 |
› 

Tu jsem uviděl, jak z moře vystupuje šelma, která měla deset rohů a sedm hlav; na svých rozích měla deset diadémů a na svých hlavách jména urážející Boha. Ta šelma, kterou jsem uviděl, byla podobná levhartovi, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu, svůj trůn a velikou pravomoc. A jednu z jejích hlav jsem viděl jakoby praněnou k smrti, ale její smrtelná rána byla vyléčena. Celá země nad tou šelmou užasla... zj 13,1nn

Šelma, kterou jsi viděl, byla a není; má vystoupit z bezedné propasti a jít do záhuby; a ti, kdo přebývají na zemi a jejich jméno není zapsáno od založení světa v knize života, užasnou, až uvidí, že ta šelma byla a není, a opět přijde. Zde je třeba mysli, která má moudrost: Těch sedm hlav je sedm hor, na nichž ta žena sedí. A je sedm králů: pět jich padlo, jeden je, další ještě nepřišel; a až přijde, musí zůstat jen nakrátko. A šelma, která byla a není, je tím osmým; je z těch sedmi a jde do záhuby. Těch deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří královskou moc ještě nepřijali, ale pravomoc jako králové mají přijmout v jednu hodinu spolu s šelmou. Ti budou mít jeden úmysl a svou sílu a moc dají šelmě. ... Zj 17,8 nn

Pojďme si opět a svobodně zaspekulovat nad knihou Zjevení...

Máme tu sedm a osm králů, ketří byli a nejsou, z toho pět bylo, jeden je a jeden ještě nepřišel. Sedm králů jako dnu v týdnu, jako listů andělům církví. A osmý král, který bude jeden z těch sedmi. A pak se tu objevuje dalších deset králů, kteří se buď ujmou vlády v jeden okamžik, anebo budou panovat jeden krátký okamžik, text zde není jasný. A za těmi všemi stojí jedna duchovní bytost, antikrist.

Někteří vykladači se domnívají, že sedm pahorků ukazují na Řím / Jeruzalém a pěticí králů, kteří padli, jsou pak myšleni caesarové z julijsko - klaudijské generaci vládnoucí od narození Ježíše Krista. Šestým, současným, pak je Domitianus. Dále apoštol Jan údajně měl předvídat návrat julijsko - klaudijské generace, jmenovitě Nera, o němž prý první křesťané věřili, že vstane z mrtvých obdobně jako Ježíš Kristus. No, ten poslední názor se mi zdá více než pochybným.

V kontextu Janova zjevení by pak těchto šest králů mohlo být šest říší, ketré se objevuje v oněch 1260 dnech, ve kterých prorokují dva svědci (Boží Slovo) a ve kterém bojuje drak (satan) proti ženě (Duchu Svatém), proti jejímu synu (církev, Ježíš Kristus, Tělo Ježíše Krista), který však byl hned po narození vznesen k Božímu trůnu, a proti dalším jejím potomkům, což jsou jednoltiví věřící. Říše, které jednotlivé věřící přemohly a ovládly. Tyto děje popisované v této knize se pak neodhrávají ani tak na fyzickém světě, jako ve světě duchovním. Pojďme se tedy podívat na těchto šest říší / caesarů podívat blíže...

Pokračování příště...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: O antikristovi - úvod ten 12. 08. 2009 - 12:22
RE(2x): O antikristovi - úvod bohu-a 12. 08. 2009 - 12:50