Duševní cizoložství...

10. srpen 2009 | 21.48 |

Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Nezcizoložíš.' Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. Mat 5, 27n

Zvu Vás, vážený čtenáři, již poosmadvacáté k túře na horu, na které vyučuje Pán Ježíš Kristus. Dnešní díl nebude jen pro muže, ač by se tak z úvodního verše mohlo zdát. Nevím, nejsem žena, ale možná obdobný problém má i něžnější polovina lidstva. Znáte to, plno reklam, kde naháči a naháčky se na vás špulí, snad na každém rohu jedna a na některých z nich i dvě tři. Mnohé denní noviny si bez polonahých či nahých krásek nedovedou představit svůj prodej.

Vím o jednom kolegovi z Grana, pro kterého je toto kámen úrazu. Že neexistují  jenom hříchy vykonané v hmotném světě, ale i v myšlenkách, ve vnitřním světě člověka. Jak to, múžeme se právem ptát. Vždyť to, co se děje uvnitř, nás, nikomu přece neubližuje. Tak proč by něco takového mělo být hříchem? Když se zasním nad pánským časopisem, ale v "opravdovém" světě jsem své ženě věrný. Co je komu do mých vnitřních představ? Odpověď spočívá v jednoduchosti: Duševní svět je totiž stejně realný, jako ten fyzický, hmotný.

My, lidé, totiž nemáme jen a pouze tělo fyzické, spletené z atomů, molekul, buněk, kostí, masa. Obrazně řečeno, máme i tělo duševní. Které se skládá z našich myšlenek, představ, přání, citů, pocitů. Toto naše duševní tělo je stejně realné,jako tělo hmotné. Že jej nevidíme, je jedna věc. Jednou se však uvidíme v celé své nahotě. Naše duševní tělo je dnes skryté, ale všechno skryté bude přineseno na světlo.

My můžeme být nevěrmí, aniž bychom se druhého člověka dotkli.Dokonce, aniž bychom objekt našich sexualních představ znali. Neboť se ho dotýkáme našim duševním tělem. Tento dotyk je stejně skutečný, jako dotyk hmotný. Naše nevěra, byť v myšlenkách a představách, proběhla stejně tak, jako by se udála na fyzické rovině. To naše duše se v realném sexuálním styku sjednotila s naší představou druhého reálného člověka. Byť ta představa nemusí být příliš realná.

A není pravda, že takovouto nevěrou neubližujeme našemu partnerovi. Ubližujeme. On ji totiž nevědomky vycítí. Jeho duše to prozradí jeho pocitům. Duševní nevěra reálně ovlivňuje ovzduší ve vztahu a ovlivňuje oba partnery v jejich jednání, byť nevědomky. Nevědomky, ale o to nebezpečněji... A také, ať chceme nebo ne, našeho manžela, manželku, srovnáváme s naší duševní milenkou, milencem, a z tohoto sronání nikdy nemůže vyjít vítězně. Protože duševní milenka nikdy neublíží, nikdy nezasáhne, je dokonalá, často počítačově či našimi představami upravená, nikdy nebývá rozmrzelá a unavená. Náš manželský partner nemá šanci v tomto srovnání obstát. Tímto srovnáváním mu strašně ubližujeme, tomuto srovnávání se při duševní nevěře nemůžeme vyhnout. Nejde to...

A další věc. I když my naše duševní tělo nevidíme, Bůh je má před očima. V celé své nahotě. Všichni se rodíme jako mrzáci. Nejenom ti, co na tento svět přichází jako chromí, hluší, slepí. Všichni jsme mrzáci. Všichni jsme tělesně postiženi. Někteří z nás mají tělesně postižené fyziocké tělo, ale všichni máme tělesně postižené naše duševní tělo. A vůbec nám to nevadí. Nebot druzí lidé naši duševní nahotu nevidí. Naše duševní mrzáctví nás, jistě pouze na první pohled, nehendikepuje v našem hmotném světě. Ale to je pouze iluze. Naši duševní nahotu můžeme skrýt před našimi bližními a také se o to pokoušíme...

Ale před Bohem, před Bohem se do fíkovníku neukryjeme. Jenom Bůh nás může odít do kůže, do Těla Oběti za Hřích, do Těla Ježíše Krista. 

Ale víte, co je nejhorší? Když stojíme hmotně nazí před druhým člověkem, stydíme se, nejsme li ovšem nemocní. Ale i když denodenně stojíme duševně nazí před Bohem, tehdy nám to nevadí. Před Bohem se nestydíme, před Bohem se nerdíme studem. Proč? Protože se nemáme zač červenat? Ale máme. Jenom holt máme hroší kůži...

Proto slyš, nevěstko slovo Hospodinovo! Toto praví Panovník Hospodin: Protože byla rozhazována tvá měď a při tvém smilstvu byla odkrývána tvá nahota před tvými milenci, před všemi tvými hnusnými, ohavnými modlami, a pro krev tvých synů, které jsi jim dala, proto hle, já shromáždím všechny tvé milence, s nimiž ti bylo tak příjemně, všechny, které miluješ, i všechny, které nenávidíš. Shromáždím je u tebe z celého okolí a odkryji před nimi tvou nahotu, takže tě uvidí v celé tvé nahotě. Ezch 16, 37nn. 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář