Galerie osobností: Cyril a Metoděj...

8. srpen 2009 | 20.03 |

Před nedávnem Česká televize uspořádala soutěžní anketu  "Největší Čech," kterou tenkrát vyhrál Karel IV. Každý náš spoluobčan měl možnost zaslat deset osobností spojené s českými zeměmi, které nás nejvíce ovlivnili, subjektivně zhodnoceno. Rozhodl jsem se sdílet s Vámi svůj výběr  osobností, kterých si osobně moc vážím. Začal bych osobnostmi z české historie, půjdeme od nejstarších dějin po ty nejmladší...

První dvojice Čechů, o kterých bych rád zde napsal článek, vlastně ani nejsou češi. Konstantin a Metoděj, bratři pocházející z Řecka, ze Soluně. V tomto městě v té době žila také silná slovanská menšina. Kníže Rastislav, vládce Velké Moravy, v roce 862 poslal žádost k byzantskému císaři Michaelovi o zaslání misionářů, kteří by hlásali slovo Boží ve slovanském jazyce. Důvod byl hlavně politický. Kníže Rastislav se chtěl církevně osamostatnit od Východo-franské říše. K tomu potřeboval vychovat vlastní duchovenstvo.

Michael si vybral právě Soluňské bratry. Ze svého rodného města uměli slovansky, byli velmi vzdělání, měli i čerstvou zkušenost z misie mezi krymskými Chazari. Konstantin navíc byl známý jako přední filozof a diskutér, Metoděj zase vynikl jako vyjímečný právník a diplomat. Oba bratři se na svůj úkol pečlivě připravili. Na základě jazyku slovanů žijící v Řecku Konstantin vytvořil nový liturgický jazyk, pro který sestavil vlastní písmo. Do tohoto jazyka taky přeložil (pravděpodobně celou) bibli, modlitby a Písně. 

V roce 863 přišli na Moravu. Jejich působení mělo velký ohlas. V roce 867 vyrazili oba bratři do Říma vyřešit svěcení nových duchovních a biskupů. Konstantin zde onemocněl, vstoupil do kláštera a pod novým jménem Cyril zemřel. Cyrilovu biskupskou  berli převzal jeho bratr, Metoděj. Po návratu na Moravu se Metoděj setkat s novou politickou situací. Rastislavův nástupce Svatopluk nebyl staroslověnské misii nakloněn. Metoděj v těchto dnech prokázal velký diplomatický talent, aby si vymohl uznání i od Svatopluka. V té době zastával hodnosti arcibiskupa Moravy a misijního pracovníka pro Panonii. V první polovině 80. let pokřtil i předního spojence Svatopluka v českých zemích, knížete Bořivoje.

Po Metodějově smrti v roce 885 se spory mezi misii a Svatoplukem vyhrotili. Metodějovi žáci byli vyhnání z Moravy do celé východní slovanské Evropy.

Málokterý člověk tak významně ovlivnil dějiny poloviny Evropy tak, jako bratři Cyril s Metodějem. Díky ním vlastně ještě dnes píši slované azbukou. Jako první je napadlo kázat v řeči místního lidu, což v té době bylo přímo revoluční. Jejich misie se stala návodem i pro mnohé dnešní misonáře, kteří postupují stejným způsobem, jako Cyril a Metoděj, zvlášť v krajinách s původním domorodým obyvatelstvem. Nejprve se důkladně seznámí s jazykem daného kmene, potom každé hlásce přiřadí písmenko latinské nebo jiné abecedy. Pak do tohoto jazyka přetlumočí celé Písmo. Tyto projekty jsou zastřešovány organizací, která se jmenuje po jednom anglickém reformátorovi: Wicleff...

Solunští bratři předvedli něco, v čem je křestanství zcela vyjímečné: Ochotu zavrhnout vlastní život, odejít do ciziny sloužit a kázat Boží Slovo. Toto svět před křesťanstvím neznal, mnoha náboženství to však od křesťanství převzala. V době Cyrila a Metoděje neexistoval internet, nebyly žádné letecké linky. Když bratři odcházeli z rodného města, věděli, že už se nikdy nevrátí. Přetrhali všechny vztahy a jiné svazky. Morava se stala jejich láskou na celý život.

Takto mění a motivuje lidi dotek Ježíše Krista...

Bratři Cyril a Metoděj sice nemají svůj facebookovský profil, ale můžete se s nimi setkat například i na wikipedii: http://cs.wikipedia.org/wiki/Cyril_a_Metod%C4%9Bj

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: Galerie osobností: Cyril a Metoděj... ten 08. 08. 2009 - 20:23
RE(2x): Galerie osobností: Cyril a Metoděj... bohu-a 08. 08. 2009 - 20:58
RE(2x): Galerie osobností: Cyril a Metoděj... bohu-a 08. 08. 2009 - 21:12