Kdo opouští otce, jako by se rouhal Bohu

5. srpen 2009 | 13.56 |

Slyšte mne, děti, svého otce,
a jednejte tak, abyste došly spásy.
Hospodin určil,
aby si děti vážily otce,
a zajistil matčino právo nad syny.

Kdo ctí otce,
dočká se odpuštění svých hříchů,
a kdo si váží matky,
jako by sbíral poklady.

Kdo ctí otce,
dožije se radosti na dětech
a v den, kdy se modlí, bude vyslyšen.

Kdo si váží otce,
bude živ do vysokého věku.
Kdo poslouchá Hospodina,
připraví odpočinek své matce,
bude sloužit svým rodičům jako svým pánům.

Cti svého otce skutkem i slovem,
aby na tebe přišlo jeho požehnání.
Otcovo požehnání upevňuje domy dětí,
matčino prokletí je vyvrací ze základů.


Nezískávej si vážnost
na úkor cti svého otce,
neboť zneuctění otce
ti vážnost nepřinese.

Člověk získává vážnost,
když je ctěn jeho otec;
je-li matka v nevážnosti,
je to potupa dětí.


Synu, ujmi se svého otce v jeho stáří,
nezarmucuj ho, dokud je živ.
Pozbývá-li rozumu,
ber na něho ohled
a nepohrdej jím,
když ty jsi v plné síle.

Milosrdenství k otci
ti nebude zapomenuto,
budeš mít záštitu proti hříchům.
Bude ti to připočteno k dobru
v den tvého soužení;
tvé hříchy se rozplynou
jako jinovatka pod slunečním svitem.

Kdo opouští otce,
jako by se rouhal Bohu,
kdo hněvá svou matku,
bude proklet od Hospodina.

Z knihy Ješuy Sirachovce, třetí kapitola, od prvního verše...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře