Dohodni se včas!

3. srpen 2009 | 07.49 |

Jestliže tedy přinášíš svůj dar na oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, zanech tam před oltářem svůj dar a odejdi; nejprve se usmiř se svým bratrem, a pak přijď a obětuj svůj dar. Dohodni se se svým odpůrcem rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby tě snad odpůrce nevydal soudci a soudce strážci, a byl bys uvržen do vězení. Amen, pravím tobě: Jistě odtamtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš poslední haléř... Mt 5,25
 

V minulém článku (link zde: http://bohu-a.svetu.cz/19945-co-je-v-zivote-dulezite.html) jsme si vyprávěli o tom, co je v životě důležité. Uvědomili jsme si, že když se na náš hněvá náš bratr, ať už spravedlivě, oprávněně, anebo jsme v tom nevinně, není to pouze problém našeho bratra, ale i problém náš. Neboť tento hněv nám zabraňuje, abychom darovali Bohu oběť na oltář: Oběť Jeho Syna, Ježíše Krista. Teda položit na oltář ji můžeme, ale Bůh ji  nepřijme.  A je to právě oběť Našeho Pána, Ježíše Krista, skrze kterou jsme spaseni. Jestliže ji tedy Otec nepřijme, pak Jeho Hněv stále zůstává na nás. Ježíš Kristus v tomto případě neodvedl Boží Hněv na Svůj Golgotský kříž jako hromosvod blesk. Dnešní část tento důsledek hněvu našeho bratra dále rozvíjí...

První, co bychom si měli dneska uvědomit, je skutečnost, že nemáme čas. My, lidé a češi obzvlášť, často věci necháváme na poslední chvíli. Je třeba známo rok dopředu, že si si máme vyměnit si občanky, ale fronty na úřadech se začnou tvořit až pár dní před ukončeným termínem. S pocitem, že máme čas, nikdy nikam nespěcháme. Ale Ježíš říká: Spěchej. Usmiř se rychle, usmiř se včas. Neváhej. Jestliže bychom věděli, že banka, ve které máme celoživotní úspory, zítra padne a už nebude možné nic vybrat, také bychom neotáleli. Utíkali bychom k prvnímu bankomatu a tam peníze vybrali. Ani sekundu, ani minutu bychom nečekali. Když banka stojí před konkurzem, dá se přirovnat k tenkému ledu: Možná to ještě projde, možná ne...

Ježíš zde říká: Banka, ve které máš celoživotní duchovní úspory, krachuje. Krachuje kvůli hněvu tvého bratra. Tak neotálej a jednej. Dokud jsi s ním na cestě k soudu.Přátelé, nevíme, jak dlouho tato cesta k soudu trvá. Ono se totiž ani nemusí jednat  o život až po smrt. Boží Soud může přijít před naší smrtí. Už před naší smrtí může Bůh zatvrdit své srdce a oddálit od nás čas milosti, ve kterém žijeme. A i kdyby to byla cesta životem ke smrti, kdo ví, kdy nastane chvíle na tomto světě poslední? Nikdo z nás, milí čtenáři, ani já, ani vy, nemůžeme zaručit, že se dožijeme dnešního večera. Nemáme zaručenou ani příští hodinu. Dokonce nemusíme dočíst, teda v mém případě ani dopsat, tenhleten článek.

Usmiř se včas. Nebo-li už za chvíli může být pozdě. Hněv tvého bratra tě má moc vydat soudci, soudce žalářníkovi a žalářník do vězení.

Do pekla. Amen, praví ti Ježíš, odtuď nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního penízku... Co je ten poslední penízek? Je zde snad náděj dočasnosti pekla? Nějakého očistce? Že po stanovené době se z očistce dostaneme do ráje?

Nikolivěk: Ten poslední penízek, to je náš život. Zaplatit poslední penízek znamená zemřít. Ano, přestat existovat. Neboť mzdou hříchu je smrt, praví Písmo. Ne x let v očistci, ale smrt. Jestliže tento penízek za tebe  nezaplatil Pán Ježíš Kristus, pak jej stále dlužíš Bohu.  A co dlužíš Bohu, to mu jednou holt zaplatíš. Bůh nemá státní úředníky a úřady, legislativu, kterou je možno obejít, ignorovat, dělat si z ní dobrý den. Ne. Co Bohu dlužíš, to si On vybere. Tomu žádný dlužník neuteče, žádný mu nezůstane dlužen...

Z minulého článku si ještě můžeme znovu zodpovědět na otázku: No jo, ale co když se se mnou můj odpůrce smířit prostě nechce? Pak si osobně myslím, že je třeba volat k Bohu, upřímně, naléhavě. Vždyť naše banka krachuje! Volat k Bohu a žádat jej, aby do dané situace přišel. Neschovávat se, neházet vinu jen na svého bratra, ale přijmout i svou zodpovědnost před Bohem a činit pokání. Neboť vyznaný a uznaný hřích Pán již může sebou vzít na Golgotský kříž, za vyznaný a uznaný hřích již Pán může zaplatit. Volejme k Bohu tedy nálehavě každý den a každý den vyznávejme, má-li nějaký bratr něco proti nám a nechce se usmířit, volejme k Bohu, dokud jsme na cestě k soudu! Neboť jenom On může do takovéto situace vstoupit...

Co říci závě

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře