Dary Hospodinu se neztratí...

31. červenec 2009 | 18.53 |

Devátého dne předák Benjamínovců Abídan, syn Gideóního. Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů , jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní – obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné –, jedna zlatá pánvička o deseti šekelech , plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné, jeden kozel k oběti za hřích, k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Abídana, syna Gideóního. Numeri 7, 60nn.

Kniha Numeri, nebo - li čtvrtá Mojžíšova, je velmi těžká na čtení. Plno nezáživných seznamů, počtů, jakoby nic neříkajících čísel. Obdobně tak sedmá kapitola této knihy. Tato celá vypráví o tom, co který předák  kterého židovského kmene kterého krásného dne jako oběť Hospodinu. Co však toto má říci nám?

Třeba to, že žádný dar věnovaný Hospodinu se neztratí. Vše je přesně zapsáno. Bůh má svůj přehled. Velice dobře vše vidí, velice dobře si vše pamatuje. A nemusí jít o hmotné dary. Bohu můžeme věnovat i svůj čas, své myšlení, svou lásku, své ruce, své oči. Sebe sama. Bohu můžeme dát i svá trápení, své bolesti, když se třeba narodí postižené dítě, nebo když přijde zlá nemoc. Pronásledování, které se zažívá, když se následuje Pán. Křivdy, které strpíme z lásky ke Kristu, i když je to třeba těžké.

Mnozí lidé Bohu obětovali svou kariéru, další svou rodinu. Stáli před volbou: Buď zapřeš svého Boha, nebo můžeš jít, dveře jsou tam... A oni šli. Další zase Bohu věnovali své manželství: Při vědomí toho, že manželství, které není v Božích rukou, není plnohodnotným a naplněným manželstvím. Další Bohu přinesli své osamění, svou samotu. Raději žijí osaměle a osamoceně, než aby se vdaly či oženili s nevěřícím partnerem, nevěřící partnerkou, proti Božímu přání.

Jiní pro Boha opustili své domy, svou vlast a šli mu sloužit do cizích krajů a cizích končin. A jsou i lidé, kteří věnovali Bohu svůj život: Raději z lásky ke Kristu volili smrt, než aby zapřeli svého Pána..

Nic, co se z lásky věnuje Hospodinu, to se neztratí...

Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘.  Druhý list do Korintu, 9. kapitola, 7. verš.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář