Polemika: Potopa světa...

24. červenec 2009 | 19.40 |
› 

Neboť jsem jedním z onoho zbytku křesťanů, kteří i dnes ještě stále věří na celosvětovou doslovnou potopu světa tak, jak je popsána v Genesis, zaujal mne článek pana Václava Nového, který s tímto biblickým příběhem stručně polemizoval. Dovolte mi tedy stručně polemizovat se stručnou polemikou :-)

Link na článek je zde: http://vaclavnovy.blogy.novinky.cz/0907/je-buh-potopa

Začneme tedy, zda - li by se do archy vešly všechny zvířata. Pan Nový argumentuje obecně, každý přírodovedec vám potvrdí. Na druhé straně velmi konkrétně tuto otázku rozebírá pan Bohuslav Balcar v knize Tajemství potopy, který dochází k opačnému výsledku. Dochází k přesvědčení, že se do archy všechny zvířata vešla, měla dostatečný prostor k pohybu a zbývalo dost místa k potravě. Tu knížku si klidně pučte, prostudujte, propočítejte. Další věc: Dnešní členění zvířat a živočichy na druhy a rody pochází až z cca 18. století. Avšak Bible není vědecká kniha. Vědecký pojem "druh" tedy nemusí být totožný s biblickým pojmem "druh." Kreacioničtí vědci hovoří o tom, že do archy mohli vejít tzv společní předci dnešních druhů. Tzv mikroevoluci, t.j. vnitřní vývoj druhu pod vlivem selekce a izolace, nikdo nepopírá. Například medvědovití, některé velké kočkovité šelmy či jiné skupiny zvířat se opravdu mohli vyvynout ze společného předka, který se zachránil s Noem. To, o čem kreacionisté pochybují, je to, že čistě přírodní procesy bez nějaké vnější inteligence mohou stát za vznikem nových vlastností a vylepšení, které ten či onen druh má, například u kočkovitých šelem schopnost zatáhnutí drápků. Za takovéto "nápady" přírody kreacionisté vidí Stvořitelskou moudrost Boží.

Jdeme dále. Pan Nový sice ve svých úvahách nepočítá s Bohem, ale biblický příběh s Bohem počítá. Nelze přece hodnotit logickou stavbu jakéhokoliv příběhu, když dopředu vyloučíme zásadní prvek onoho příběhu! Bible vypráví, že když vody opadávali, že se holubice vrátila k Noemu s čerstvým olivovým lístkem. Býložravci tedy měli již po opadnutí potopy světa dostatek potravy. Osobně si to vysvětlují Božím Stvořitelským zásahem, byť Biblí přímo nezmíněným. Bůh mohl nechat hned po opadnutí vod zazelenat zemí zelení. Měli - li býložravci co jíst, mohli se začít rozmnožovat. Taková myš se rozmnožuje s velkou rychlostí. Postupem doby tedy i šelmy měly co jíst.

Mnozí živočichové mají schopnost čerpat energii s tukových nebo sádlových zásob ve svém těle, to určitě šelmy mohly také využívat, dokud se na zemi neobjevilo dost potravy. Zvlášť, když, jak předpokládáme, byla předpotopní příroda velmi velmi bohatá a zvířata mohli přijít do archy s již dostatečnými zásoby, opět zde musíme počítat s moudrostí a s Plánem Božím. Dále, mnohá zvířata mají i schopnost hibernace. Zimního spánku, kde sníží své životní a tělesné projevy tak, že potřebují minimální příjem potravy. V takovémto stavu se šelmy mohly dočkat doby, kdy i pro ně nová příroda vyprodukovala dostatek potravy...

Kam odtekla voda? Kreacionisté vychází mimo jiné z domněnky, že se celý svět potopou zcela proměnil. Některé hory vyrostly do výše, mořské dno se zase prohlubilo. Některá voda se vypařila, jiná je vázana v ledovcích, další ze "ztratila" v nových, hlubších mořích. Pan Nový říká něco i o vysokých vrcholcích Himalájí, které měli být zatopeny. Ale v té době nemusely být tak velké. I v dněšní moderní době máme zkušenost, kdy hora na jednom ostrově vyrostla do velké výše za pouhé tři roky.  Nikdo nemůže říci, jestly ty či ony hory vyrostly během miliónu let, anebo během jednoho okamžiku.

Jestliže do logické rovnice zaneseme všechny proměnné, které jsou v příběhu z Bible uvedeny, teda včetně Existence Boží, pak se nám zcela zřetelně logika   příběhu objeví. Jestliže však jakoukoliv proměnnou rozhodneme ignorovat, třeba existenci Boží, pak nám takováto rovnice samozřejmě přesný výsledek nedá... 

Mějte se pěkně, s přáním Božího Pokoje...

VM...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Moderované komentáře

RE: Polemika: Potopa světa... jezsissek 19. 04. 2011 - 00:41