Izajáš: Ryba smrdí od hlavy...

14. květen 2010 | 05.00 |

Jeruzalém klopýtl a Judsko padlo;
jejich jazyk a jejich skutky
byly  proti Hospodinu
a do očí vzdorovali jeho slávě.

Nestoudnost jejich tváře proti nim svědčí,
jako Sodoma svůj hřích vystavují a neskrývají.
Běda jim, připravili si zlou odplatu.

Řekněte: "Spravedlivému bude dobře,
bude jíst ovoce svých skutků."
Běda, zle bude svévolníku,
tomu se dostane odplaty za to, co páchal.


A můj lid –
pacholata jsou jeho poháněči
a vládnou mu ženy.

Můj lide,
ti, kdo řídí tvé kroky,
jsou svůdci a matou cestu tvého putování.

Hospodin se postavil, povede spor,
stojí, aby vedl při s národy.

Hospodin zahajuje soud
se staršími svého lidu
a s velmoži jeho:

"Spásali jste vinici,
máte ve svých domech,
oč jste obrali utištěného.

Jak to, že deptáte můj lid
a drtíte tvář utištěných?
"
je výrok Panovníka, Hospodina zástupů.

Z knihy proroka Izajáše, 3. kapitoly
Český ekumenický překlad

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 5 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře