Paul Washer 3: Bůh je Světlo, co to však znamená?

1. červen 2010 | 23.05 |

Paul Washer: O jistotě spasení, 3. díl 1. přednášky...

Bůh je světlo. Co to znamená. Hledáme – li význam tohoto verše, musíme se podívat na kontext. Protože, na příklad, není dobré vyznávat, že Bůh je světlo, když nevíme, co to znamená. Měli jsme jednou takovou seminární třídu s profesory a mladými semináristy a profesor jim řekl, aby každý z nich si představil jednu Boží Vlastnost. Třída popsala celou tabuli Božích vlastností. Nakonec jsem však poznamenal něco v tom smyslu, že ač je popsána celá tabule, neznamená to absolutně nic. Nic co by mohlo proměnit něčí život. A profesor odpověděl: "A to máš absolutně pravdu." Co znamená "Nic?” No že nelze nic dodat k tomu, že Bůh je svatý. Co to znamená, že Bůh je svatý? Protože Písmo definuje svatost, definuje lásku, definuje světlo, definuje to, co je dobré a co nikoliv! Když říkáš, že Bůh je světlo, pak prostě musíš jít do Bible a přesvědčit se, co to znamená!

Světlo má totiž zvlášť u Jana specifický význam. Apoštol staví do protikladu Světlo a Temnotu: Svatost, Morální Čistota, Bezhříšnost, Dokonalost a na druhé straně hřích, nepravost, špatnost, zlo, zvrácenost. A tak když Jan řekne, že Bůh je Světlo, znamená to, že Bůh je Svatý. Zapamatujme si, že Bible nikde neříká, že "Bůh je láska, láska, láska [pozn. V bibli se píše jenom, že Bůh je láska s jednou láskou, ne s třemi]”, anebo, že "Bůh je milostivý, milostivý, milostivý," ale, že "Bůh je Svatý, Svatý, Svatý [Iz 6,3 a Zj 4,8]". A tato Boží pověst je velmi důležitá.

Tak již víte, jaký je Bůh? Bůh je Svatý. A této zprávě potřebujeme naslouchat v těchto dnech. Bůh je Svatý. A jestliže se chcete Jej zeptat, jak být spasený, odpoví Vám, že to je jednoduché: Žijte svatý, bezchybný život jako On.
Otázka: Ale Bože, copak toto je jediná cesta?
Odpověď: Ano.
Otázka: Ale vždyť je to nemožné!
Odpověď: Ano.
Otázka: Co mohu udělat?
Odpověď: Ježíš.

My jsme svědci, kteří mají lidem svědčit o Božích vlastnostech a o tom, že potřebují být spaseni. A nechat je o tom opravdově přemýšlet. Musíme však být připraveni vysvětlit, co to všechno znamená.

Tak teď již víte něco o zvěsti, kterou Vám zde káži. Již na ní máte svůj názor, svůj náhled. Možná se to někomu z vás líbí, a někomu zase nelíbí. Nechci vás manipulovat. Nepokouším se o to.  To, oč tu usiluji, je přiblížit Vám poselství Bible. Protože osobně věřím tomu, že vyučování z Bible je způsob, jak proměnit Váš život. Souhlasíte? Tak pojďme společně začít dnes večer.Musíme pochopit, o čem všem to je. Když zde Jan říká, že Bůh je světlo, nechce tím říci pouze, že Bůh je svatý, ale v tomto kontextu přináší i něco důležitého, co musíme pochopit. Tito falešní učitelé tvrdí, že Bůh je temný. Esoterický. Ukrytý. Nelze Jej – podle jejich názoru - ve skutečnosti poznat, nelze poznat ani Jeho Pravou Vůli. Kdykoliv tedy podle nich mluvíte o Bohu, pak nemůžete vědět, kdo On je a co si žádá. Proč oni učí tímto způsobem? Protože každý chce Boha! Ano? Jestliže zabrání v poznání, kdo je On a v čem spočívá Loajalita k Němu, pak si mohou převzít Jeho Zodpovědnost. Protože každý chce Boha, ale Boha, který je daleko, který nic nechce, mlčí, nic nepožaduje. Protože potom si může žít, jak sám chce.

Strávil jsem nějaký čas s mužem ze Španělska. Mělo to své výhody. Ten muž byl velmi obdarovaný, znal několik jazyků. Diskutovali jsme spolu o jednom španělském filozofovi , který se stal velmi populárním, ovlivnil velkou část Evropy, napsal knihy a videa typu "Život je sen" Přiblížím Vám obsah toho všeho:  Tvrdí, že Tím nejlepší, čím se můžete stát, je "hledač pravdy." Ale tím nejarogantnějším se člověk stane, když začne hlásat, že už ji našel.  To je jako bych přišel na univerzitu, mezi studenty do knihovny a prohlásil bych tam: "Jsem hledač pravdy," zahrnuli by mě tam obdivem. Kdybych však řekl: "Našel jsem pravdu," vypískali by mě. Protože jak jsem mluvil s tím mužem ze Španělska, řekl jsem mu, že jsem objevil, proč se nechce dozvědět, co Pravda ve skutečnosti znamená.  Protože ve chvíli, kdy by se to dozvěděl, musel by se podrobit požadavkům, jak prožít svůj život, který by si třeba představoval jinak.

A takhle vypadá svět těch doktorů, falešných proroků z nejrůznějších knih. Jestliže Bůh je ten esoterický bůh, pak nikdy nepoznáš pravdu o Jeho vůli, On však ví všechno o tobě. Avšak co říká apoštol Jan? Bůh je světlo!  Co tím chce vyjádřit? Tohle: On ti ukazuje, kdo On je, On ti říká, co je Jeho vůle. A ty nemůžeš utéct. On není ukrývající se Bůh,  On není Bůh, kterého bys musel hledat s lucerničkou po temných ulicích temných měst, On nepatří do takového druhu pseudobohů! On se učinil zřejmým, abys jej mohl poznat, kdo On je, a zajisté po čem On touží. O tomto Jan píše a to je velmi velmi důležité.

Teď, když pomalu budeme končit, si společně ukážeme, v čem spočívá První Test. Neobávejte se, je jich deset. Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. IJan1,6n.

Tenhle článek si nedělá nárok na přesný ani doslovný překlad,přednášky kazatele Paula Washera, na to nejsem dost dobrý angličtinář. Jedná se pouze o parafrázi  některých myšlenek, které mne osobně oslovili.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář