Vždyť zlato se zkouší v ohni...

22. červenec 2009 | 10.51 |

Synu, přicházíš-li sloužit Hospodinu,
připrav svou duši na pokušení.
Drž na uzdě své srdce,
buď vytrvalý a nejednej ukvapeně,
když tě něco postihne.

Přilni k Hospodinu,
neodvracej se od něho,
abys nakonec dosáhl vyvýšení.
Přijímej všechno, co tě potká,
a jsi-li vždy znovu pokořován, buď trpělivý.

Vždyť zlato se zkouší v ohni
a lidé Bohu milí v peci pokoření.

Důvěřuj Bohu, on se tě ujme,
choď cestou přímou a doufej v něho.

Kdo se bojíte Hospodina,
čekejte na jeho milosrdenství
a neuchylujte se od něho,
abyste nepadli.
Kdo se bojíte Hospodina,
důvěřujte mu
a vaše odměna se neztratí.
Kdo se bojíte Hospodina,
doufejte v příchod dobrých věcí,
věčného veselí a milosrdenství.

Pohleďte na dávná pokolení a vizte:
Kdo důvěřoval Hospodinu a byl zahanben?
Kdo setrvával v bázni před ním a byl opuštěn?
Kdo ho vzýval a on ho opominul?
Vždyť Hospodin je plný slitování a milosrdný,
odpouští hříchy a zachraňuje v čas soužení.

Běda však mdlým srdcím
a rukám ochablým strachem
i hříšníkovi,
který chodí po dvou stezkách.
Běda mdlobou ochablému srdci,
že nevěří,
proto se mu nedostane ochrany.

Běda vám,
kteří jste ztratili vytrvalost:
co uděláte,
až vás Hospodin navštíví?

Kdo se bojí Hospodina,
nebudou se vzpírat jeho slovům,
kdo ho milují,
budou se držet jeho cest.
Kdo se bojí Hospodina,
budou usilovat o to,
co jemu se líbí,
kdo ho milují,
budou naplněni jeho Zákonem.

Kdo se bojí Hospodina,
připraví svá srdce,
budou se před ním pokořovat:
"Chceme padnout
do rukou Hospodinových,
a nikoli do rukou lidí,
neboť jaká je jeho velikost,
takové je i jeho milosrdenství."

Z knihy Siráchovec, 2. kapitola...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře